Öfkelenmenin Neticesi

Öfke problemi olanlar; iki kat fazla toksoplozmoz paraziti enfeksiyonuna sahip olabilir.

öfke

Yeni bir çalışmaya göre, yaygın toksoplazma gondii paraziti ile Aralıklı Taşkınlık Rahatsızlığı arasında bir bağlantı mevcut. Toksoplazma gondii parazitleri sıklıkla az pişmiş et ve kedi dışkısında bulunuyor.

Protozoon parazit (bir gözeli hayvan) Toksoplazma gondii’nin, bir farenin beynindeki doku kistindeki elektron mikrografisi.

Tekrarlayan aşırı fevri öfkenin de içinde yer aldığı psikiyatrik bozukluklara (örneğin yol verdin yol vermedin kavgası) sahip bireyler, psikiyatrik teşhis konulmamış bireylere göre, yaygın bir parazite iki kattan fazla maruz kalmış olabilir.

358 yetişkin bireyi kapsayan bir çalışmada, Chicago Üniversitesi’nden araştırmacıların liderliğindeki bir ekip, tüm insanların yüzde 30’u tarafından taşınan, kısmen zararsız ve parazitli bir enfeksiyon olan toksoplazmozun, Aralıklı Taşkınlık Rahatsızlığı ve aşırı saldırganlıkla ilişkili olduğunu buldular.

Çalışmamıza göre, toksoplazma gondii parazitinin yer aldığı gizli enfeksiyon, beyin kimyasını, saldırgan davranış riskini arttırma yönünde değiştiriyor olabilir.” Emil Coccaro, Chicago Üniversitesi.

Bununla birlikte, bu ilişkinin bir nedene dayalı olup olmadığını bilmiyoruz, ve toksoplazmoz testi pozitif çıkan herkes saldırganlık durumlarına sahip değil. Ve ek çalışmalara ihtiyaç var.” Coccaro.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksiksel El Kitabı’nın beşinci baskısında, Aralıklı Taşkınlık Rahatsızlığı(ATR), tekrar eden, dürtüsel, sözlü ve fiziksel saldırganlığın problematik olarak patlak vermesi şeklinde tanımlanmıştır. Saldırganlığı tetikleyen durumlara göre orantısızdır. ATR’nin 16 milyon kadar Amerikalıyı etkilediği düşünülüyor. Bu bipolar rahatsızlık ve şizofreninin birleşiminden daha fazladır.

ATR ve dürtüsel saldırganlığın teşhis ve tedavisinde, Coccaro ve meslektaşları araştırmalarının bir parçası olarak, oldukça bilindik bir parazitli enfeksiyon olan toksoplazmoz ile meydana gelebilecek olası bağlantıları incelediler. Enfeksiyonlu kedilerin dışkısı, az pişmiş et ya da kirli su ile bulaşabilen toksoplazmoz, sağlıklı yetişkinler için tipik olarak gizli ve zararsızdır. Bununla birlikte, beyin dokusunda yer aldığı ve şizofreni, bipolar rahatsızlık ve intihara eğilimli davranış gibi bazı psikiyatrik hastalıklarla bağlantılı olduğu bilinmektedir

Araştırma ekibi, Amerika’da ATR, kişilik bozukluğu, depresyon ve diğer psikiyatrik rahatsızlıklara sahip 358 yetişkini iyileştirdi. Çalışmaya katılanlar aynı zamanda öfke, saldırganlık ve dürtüsellik hususlarında başarı sağladılar. Katılımcılar üç gruptan birinde yer aldılar. Yaklaşık olarak üçte biri ATR’liydi. Üçte biri psikiyatrik geçmişi olmayan sağlıklı bireylerdi. Diğer kısım ise diğer bir takım psikiyatrik hastalık teşhisi konmuş ancak ATR olmayan katılımcılardı. Bu son grup, ATR’yi diğer psikiyatrik faktörlerden ayrıştırmak için bir kontrol olarak kullanıldı.

Kedilerinize sahip çıkın

Araştırma ekibinin bulgularına göre ATR-teşhisi konulan grup, sağlıklı grupla (yüzde 9) karşılaştırıldığında kan testinde iki kattan fazla (yüzde 22) pozitif toksoplazmoz sonucuna sahipti.

Psikiyatrik kontrol grubunda olanların yaklaşık yüzde 16’sı toksoplazmoz testinden pozitif çıktı, fakat sağlıklı kontrol grubuna benzer bir saldırganlık ve dürtüsellik puanına sahiplerdi. ATR-teşhisli kişiler her iki ölçümde de diğer iki gruba nazaran daha yüksek puan kaydettiler.

Tüm deneklerin içinde, toksoplazmoz-pozitif bireyler belirgin bir şekilde öfke ve saldırganlık değerlerinde daha yüksek skor kaydettiler. Ekip, toksoplazmoz ile aşırı dürtüsellik arasında bir bağlantı kaydetti, fakat saldırganlık değerlerine uyarlandığında, bu bağlantı anlamsız hale geldi. Bu bulgu toksoplazmoz ve saldırganlığın en güçlü şeklide ilişkili olduğunu önermektedir.

Bununla birlikte, yazarlar, toksoplazmoz enfeksiyonunun aşırı saldırganlığa ya da ATR’ye neden olup olmadığı konusunda, yapmış oldukları çalışmanın bir adres vermediği konusunda uyarıyorlar.

Karşılıklı ilişki neden olmak anlamına gelmez, ve bu kesinlikle insanların kedilerinden kurtulması gerektiği anlamına gelmez.” Prof. Royce Lee. “Henüz dahil olan mekanizmaları tam anlamış değiliz. Bu, beyin modülasyonunun parazit tarafından yönlendirildiği, yüksek iltihaplı bir tepki olabilir, ya da tam tersi bir şekilde çok sayıda kediye sahip olma eğilimindeki ya da daha fazla az pişmiş et yiyen saldırgan bireylerde, saldırganlığa neden olan durum olabilir. Çalışmamız insanlar üzerinde daha fazla araştırma yapma ve daha fazla delile ihtiyaç olduğu yönünde işaretler veriyor.”

Coccaro ve ekibi şuan toksoplazmoz, saldırganlık ve ATR arasındaki ilişkinin ileri tetkiklerini yapıyorlar. Eğer iyice anlaşılabilirse, bu bağlantı gelecekte ATR’nin teşhisi ve tedavisinde yeni stratejiler verebilir.

Gizli bir toksoplazmoz enfeksiyonunu ilaçla tedavi etmenin saldırganlığı azalttığını görmek için deneysel çalışmalar yapılacak. Daha fazlasını öğrenebilirsek, toksoplazmoz-pozitif hastalarda ATR’nin tedavisi için önce gizli enfeksiyonu tedavi etmek makul gelebilir.” Coccaro.

Aralıklı Taşkınlık Rahatsızlığı ATR : Başkalarına yönelik ciddi saldırganlık patlamalarıyla, ya da mala-mülke zarar vermeyle kendini gösteren ve davranışa neden olabilecek organik, epileptik veya kişilik rahatsızlığından kaynaklanmayan bir dürtü kontrolü bozukluğu. Saldırganlık dürtüleri ansızın ortaya çıkar. Söz konusu kişi bu durumu sıklıkla bir nöbet veya sinir krizi olarak adlandırır. Olaylar arasında genelleşmiş bir dürtüsellik veya saldırganlık belirtisi gözlenmez.

Çeviren : Gültekin METİN
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323142328.htm

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu