Nörokimyasallardaki Değişim

Nörokimyasallardaki Değişim, Bizi Daha Sevecen ve Şefkatli Yapmakta!

Sizi daha sevcen ve şefkatli yapan ve sizden daha az talihli birisine sadaka vermenizi sağlayan bir ilâç olsaydı, ne yapardınız?… Berkeley’den bilim insanları bu yönde büyük bir adımatmışlar!

 UC Berkeley ve UC Francisco Üniversiteleri’nden araştırmacıların gerçekleştirdiği yeni bir çalışmada; kişilere, beyinin prefrontal korteksindeki nörokimyasal dengenin değişmesine neden olan bir ilâç verilerek, onlarda örneğin;kaynakların daha eşit dağılımının sağlamasına neden olan olumlu sosyal davranışın daha çok içten gelerek, açığa çıkması sağlanmıştır.

Araştırmacılar, ayrıca, gelecekteki araştırmaların, dofamin-beyin mekanizmaları ve şizofren ya da bağımlılık gibi zihinsel rahatsızlıklar arasındaki değişen etkileşimin daha iyi anlaşılmasına neden olabileceğini ve böylelikle, bu rahatsızlıklar için mümkün olan tedavi araç ve yöntemleri bulma ihtimallerinin de olduğunu ifade etmekteler.

UC Berkeley Haas İşletme Okulu’nda yardımcı müdür, araştırmacı ve yardımcı profesör Ming Hsu şunları ifade etmekte: “Bizim bu çalışmamız, insan doğasının neler yapabileceği hakkındaki temel bilimsel soruları nasıl inceleyeceğimize yönelik ve aslında bu çalışma, sosyal fonksiyon bozukluğunun teşhis ve tedavisine önemli bir şekilde ışık tutmaktadır.”

UC San Francisco Üniveristesi’nde yardımcı profesör olan ve bu çalışmanın ortak araştırmacılarından Andrew Kayser ve UC Berkeley Üniversitesi’ndeki Nörobilim Enstitüsü araştırmacısı Helen Willis de şunları söylemekteler: “ Ümidimiz, sosyal fonksiyona yönelik ilâç tedavilerinin bir gün belki bu konudaki sıkıntıları tedavi edebilmesi.”

9 Mart 2015’de Current Biology adlı dergide online yayınlanan çalışmada, katılımcılara, iki ayrı oturumda, ya “plasebo” ya da dofaminin etkisini uzatan ve nörokimprefrontal korteksteki motivasyon ve ödül ile ilişkilendirilen bir beyin kimyasalı olan “tolcapone” adlı bir ilâç verilir. Daha sonra katılımcılar, kendileri ve ismini bilmedikleri kişiler arasında paraları bölüştürdükleri ekonomiyle ilgili basit bir oyun oynarlar. Plasebo ilâcına kıyasla, tolcapone adlı ilâcı aldıktan sonra, katılımcılar, yabancılarla parayı daha adil, daha eşit bir şekilde bölüşürler.

 Hsu: “Genellikle, “haklı düşünürlüğü-tarafsızlığı”, kişinin karakterinin değişmez bir parçası olarak düşünürüz. Bizim çalışmamız, bu nosyonu reddetmiyor, ancak bu özelliğin, insan beynindeki belirli nörokimyasal yollarla sistematik olarak nasıl etkilenebileceğini gösteriyor.”

Bu iki taraflı bilinmeyen incelemede, hem 18’i kadın olan 35 katılımcısı, hem de bu çalışmada yer alan personel, hangi ilâcın “plasebo”, hangisinin Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilâç olan  “olduğunu” bilmiyorlardı.

Kompütasyonel modellemede, Hsu ve meslektaşları, “tolcapone” ilâcı etkisi altındaki katılımcıların, yabancılarla oynadıkları ekonomi ile ilgili oyunda, sosyal eşitsizliğe karşı daha hassas ve daha az toleranslı olduklarını göstermekteler.

Önceki çalışmalarla bağlantılı kurularak bu çalışmada, dofaminin etkilediği beynin ana bölgesi olan prefrontal kortekste ekonomik eşitsizliğin değerlendirildiği gösterilmekte. Bu çalışma, araştırmacıları, adalet gibi toplum yanlısı, olumlu sosyal davranışların beyinde nasıl başladığını tespit etmeye daha çok yaklaştırmakta.

Haas İşletme Okulu doktora sonrası araştırma yapan ve bu çalışmanın başta gelen yazarı Ignacio Sáez de şunları ifade ediyor: “Bizim eşitsizliği sevmememizi beyin kimyasallarımızın nasıl etkilediğini öğrenmede önemli bir adım attık. Son on yılda yapılan çalışmlar, sosyal durumlarda nasıl davranacağımızı yöneten nöral devreleri tespit etmemizi sağladı. Bizim burada gösterdiğimiz şey; bir beyin “düğmesi”ni etkileyebildiğimiz.”

Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/dopamine-compassion-psychology-1874/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu