Müzik ve Beyin

Müziğin vücudumuzdaki hormonlar ve diğer kimyasallar üzerindeki etkisi

Ekran Alıntısı

Müzik çok geniş bir şekilde duygusal alanlarımızı etkilemektedir. Bir çok insan bile bilmeye ruh halini ve sinir sistemini canlandırmak için müziği kullanır. Bu kafein ve diğer uyarıcıları kullanmak gibidir. 
Müziğin kabile tabanlı toplumlarda ilaç niyetine şifa vermek için kullanıldığı bilinmektedir.
Çağdaş toplumlarda da müzik sağlık sorunları ile birlikte farklı alanlar için de kullanılmaya başlanmıştır.
  • Ağrı ile baş etme
  • Rahatlama, gevşeme
  • Psikoterapi
  • Komadan çıkma
  • Zihinsel gelişim
  • Beyin cerrahları operasyon sırasında konsantrasyonlarını arttırmak için.
  • Askerler hareketlerini ve işbirliğini koordine edip verimi arttırmak için.
  • İşçiler dikkat toplamak ve uyanık kalmak için.
  • Sporcular motivasyon ve dayanma güçlerini arttırmak için.
Bunlar müziğin kullanıldığı alanlardan bazılarıdır.
Tamam da müzik vücudumuz ve ruhsal yapımızdaki bu değişiklikleri nasıl meydana getiriyor ?
Bir şeylerin vücudumuzda ve ruhsal durumumuzda değişikliklere sebep verebilmesi için çeşitli biyokimyasal reaksiyonların oluşması gerekiyor.

Beyin müziği algıladığında, peş peşe meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar oluşur.

Yapılan araştırmalarda, müziğin beynin sinyallerini değiştirdiği ve bunu yaparken de beyin ile vücut arasındaki mesajlaşmayı sağlayan hormon, neurotransmitter, cytokine ve proteinleri kullandığı ispatlanmıştır.Aşağıda konuyu biraz daha anlamak için bu kimyasalların tanımlarını eklemek istedim.

Hormonlar :

http://www.longevitysage.com/the-hormonal-magic-of-qi-gong/

 
Özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokuları fonksiyon düzenleyici bir etki meydana getiren ve çok düşük miktarları ile görev yapan organik bileşikler “hormon” olarak tanımlanır. Hormon kelime olarak “uyarma” anlamına gelmektedir.Kısaca hormonlar;canlı yapıdaki hücreler arası yönetim tarafından,belirli bir amaca yönelik olarak, bazı organlardan,dokulardan veya hücrelerden salgılatılan ve bunlara duyarlı olan diğer doku ve organlar üzerinde fizyolojik kontrol etkileri olan maddelerdir.
 
Hormonlar vücudumuzun doğal olarak ürettiği kimyasal maddelerdir ve üzerlerinde belirli bir etki yarattıkları çeşitli dokulara kan yoluyla taşınırlar.”
Deniz Baysal

kaynak: http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/EHSM/1214/unite10

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu