Melatonin Hayatta Kalmayı Arttırır ve Kök Hücrelerinin Fonksiyonel Bütünlüğünü Korur

Modern ilâç rejimlerine, diagnostik tekniklerindeki sürekli gelişmenin yanı sıra ekipman ve müdahale prosedürlerinde yapılan iyileştirmelere rağmen, bir çok hastalık konvensiyonel tedavilere karşı direnç göstermektedir.

 

Kök Hücre (KH) biyolojisindeki son gelişmeler, çeşitli hastalıklarda, özellikle de iskemi (dokulara kan sağlayan damarların, bir pıhtı veya mekanik etkenle tıkanması sonucu doku beslenmesinin bozulması) ile ilişkili ve konvensiyonel tedaviye dirençli olanlarda terapötik potansiyelin keşfedilmesine bir yol açmaktadır. Bir dizi deneysel ve klinik çalışma umut verici sonuçlar ortaya koymaktadır. Öte yandan, Kök Hücre (KH) terapisi ana bazı problemler de bağlantılıdır da.. Örneğin; doku rejenerasyonunu arttırmak ve organ fonskiyonunu iyileştirmek amacıyla, Kök Hücre’lerinin (KH), iskemik bölgeye implante edildikten sonra ortaya çıkan iskemi, inflamasyon ve oksidatif stres, hipoksi (kanda oksijen eksikliği) KH’lerinin sağkalımı için oluşan olumsuz faktörlerden bazılarıdır.

 

Aslında epifiz bezinde, insan sirkadiyen ritimleri ve uyku düzeninin oluşması için üretilen “melatonin”, oksidatif stres ve enflamatuar reaksiyonları haifiletme kapasitesine sahip ve aynı zamanda hücre zarlarını dengeleyen güçlü bir serbest radikal skavenjır-temizleyici ve metal şelatör-tutucu, kenetleme maddesidir.

 

Toplanan veriler, melatonin destekli Kök Hücre terapisinin, iskemi ile ilişkili organ işlev bozukluğununun iyileştirilmesi için tek başına Kök Hücre terapisinden daha üstün olduğunu göstermektedir ve dolayısıyla yapılan çalışmada (Bknz: aşağıda çeviri sonunda verilen adres) da Kök Hücre’sinin işlevsel bütünlüğünü korumada melatoninin potansiyel rolü tanımlanmaktadır.

 

Çeviren: AylinEr

 

Kaynak: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpi.12372/full?hootPostID=6a1bde2b40ecec46d5e5b2f4eeb86b8a )

Check Also

Bunu anladığınızda Tüm Hayatınız Değişecek – Bruce Lipton