Küresel Çalışma, Alkol Tüketiminin ‘Emniyetli’ Bir Düzeyi Olmadığını Buldu

Yaklaşık 200 ülkede milyonlarca insandan elde edilen enformasyonu tahlil eden kapsamlı çalışma, alkolün her yıl küresel olarak 3 milyona yaklaşan ölümle bağlantılı olduğunu ve bu ölümlerden onda birinin 15 ila 49 yaş arasındaki insanların alkol kullanımı ile bağlantılı olduğunu buldu.(iStock)

Alkol tüketiminin ‘’emniyetli’’ bir düzeyi olmadığı sonucuna varan yeni bir çalışmaya göre, itidalli olarak alkol içilmesi daha önceleri düşünüldüğünden daha fazla zararlı.

Yaklaşık 200 ülkede milyonlarca insandan elde edilen enformasyonu tahlil eden kapsamlı çalışma, alkolün her yıl küresel olarak 3 milyona yaklaşan ölümle bağlantılı olduğunu ve bu ölümlerden onda birinin 15 ila 49 yaş arasındaki insanların alkol kullanımı ile bağlantılı olduğunu buldu.

Daha fazlası, alkolün sağlığı bazı koruyucu etkileri, içkinin alkol tüketimi ile kanser riski arasındaki kuvvetli bağlantılar, ve araba kazası yaralanmaları gibi riskleri yüzünden gözden çıkarıldı.

Araştırmacılar 23 Ağustos’ta internette journal The Lancet‘te yayınladıkları akademik bildiride, ‘’Alkolün sağlığa faydalı etkileri konusundaki yaygın görüş, tekrar gözden geçirilmeyi gerektirmektedir, elde ettiğimiz sonuçlar içki içilmesinin en emniyetli düzeyinin, hiç içilmemesi olduğunu gösterdi’’ şeklinde yazdılar.

Bulgular çoğu sağlık yönergesinin, itidalli içmenin – bayanlar için günde 1 içki, ve erkekler için gönde 2 içki – emniyetli olduğu söylemiyle tezat teşkil ediyor.

Diğer taraftan oldukça nadir içen bir kişi için – mesela iki haftada bir içki içen birisi – riskleri tahmin etmek zor, ve bulgular bu popülasyon için geçerli olmayabilir.Stanford Üniversitesi’nde bir psikiyatri ve davranışsal bilimler profesörü olan, ve bu çalışma içerisinde olmayan Keith Humphreys, ’’Bu, eğer doğum günlerinde veya Noel’de içersen ölürsün anlamına gelmiyor’’ diyor.

Humphreys, bulgular daha ziyade günde bir içki veya haftanın çoğu günlerinde içki alan insanlar için geçerli diyor. Humphreys ayrıca Live Science’a yeni çalışmaya göre bazı geçmiş çalışmaların bulduklarının aksine olarak ‘’her hafta içen, fakat hiç bir zaman fazla içmeyen kişi tipi aslında içmeyen birinden daha iyi durumda değil’’ diyor.

‘Emniyetli’  düzey yok !…

Çalışma alkol alımının dünya çapında ne kadar yaygın olduğunu tahmin etmek için yaklaşık 700 geçmiş çalışmanın enformasyonunu tahlil etti; ve alkole bağlı sağlık risklerini bulmak için de toplam 28 milyon kişinin kapsandığı 600 çalışmayı inceledi.

 Araştırmacılar dünya çapında insanların yaklaşık üçte birinin (%32,5) alkol içtiğini buldular ki bu dünya çapında kadınların %25’i ve erkeklerin %39’u olarak 2.4 milyar insana denk gelmektedir.

 2016 yılında dünya çapında alkol içilmesi, erken ölümler kadın ölümlerinin %2’si ve erkek ölümlerinin %7’si için yedinci ana risk faktörüydü.Yine 2016 yılında 15 – 49 arası yaş grubundaki insanlar için alkol tüketimine bağlı ölümler kadın ölümlerinin %4’üne, erkek ölümlerinin %12’sine denk gelmekteydi.

 Çalışma itidalli içmenin iskemik kalp hastalığına karşı koruyucu olduğunu buldu.Fakat bu fayda alkolün sağlık risklerinin yanında çok hafif kalmaktadır.

 Spesifik olarak, günde bir içki tüketen insanlar için alkole bağlı 23 sağlık probleminden birinin ortaya çıkma riski içmeyene göre bir yılda %0.5 artar.

 Fakat insanlar içmeyi arttırdıklarında risk süratli bir şekilde artar.Günde iki içki tüketen insanlar için alkole bağlı 23 sağlık probleminden birinin ortaya çıkma riski bir yılda %7 artar ve günde beş içki içenler için riskler yılda %35 artar.[Top 10 Leading Causes of Death]

 Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nden küresel sağlık profesörü Emmanuela Gakidou bir açıklamasında, ‘’Alkol, bugünkü politik aksiyon yoksunluğundan dolayı gelecekteki popülasyon sağlığı için vahim dallanmalar doğurmaktadır’’ demiştir.

 Araştırmacılar elde ettikleri sonuçlara dayanarak, halk sağlığı kampanyalarının alkolden uzak durmayı tavsiye etmeyi dikkate almaları gerektiğini söylediler.

Alkolden sakınma ?

Humphreys çalışmayı ‘’insan sağlığı üzerinde alkolün tesiri konusunda şimdiye kadar yürütülen en karmaşık küresel çalışma’’ olarak adlandırdı.

Humphreys, ‘’Çalışma alkolün dünyada yetersizliğin (disabilite) ana sebeplerinden biri olduğunu teyid etti’’  dedi.

Diğer taraftan alkolden sakınmayı tavsiye etme konusunda Humphreys, böyle bir mesajı desteklemenin kısmen şu anda içki içen büyük sayıda kişi olduğundan ve alkol pazarındaki güçlü endüstrilerden dolayı zor olacağını söyledi.Humphreys, ‘’Bunun çok kötü bir fikir olduğunu söylemiyorum fakat, bu tesis edilmesi çok zorlu ve yokuş yukarı bir savaş olacak’’ dedi.

Alkolden sakınmayı değerlendirmeye ilave olarak araştırmacılar mesela alkol vergisini arttıracak, alkolün bulunurluğunu ve satılabileceği saatleri kontrol edecek ve alkol reklamlarını regüle edecek şekilde popülasyonun alkol tüketimini düşürmeye odaklanan diğer politikalar için de çağrı yapıyorlar. Gakidou, ‘’Bu politik hamlelerden herhangi biri, ileri yönde hayati bir adım olan alkol kullanımı ile bağlantılı sağlık kayıplarını azaltma konusunda popülasyon genelindeki tüketim düşüşlerine yardımcı olacaktır’’ dedi.

Çalışma  Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilmiştir.

Çeviren : Emre Ümit Tuncel
Kaynak : https://twitter.com/foxnews/status/1033295601088319488?s=12Live Science

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu