Kuantum Fizik – Şuur Bağlantısı

Kuantum coherence’ın (eş fazlı olma durumu) farkındalıklı zihni desteklemek için beyinde açığa çıkabileceğine dair şiddetli tartışmalar 10 yıllardır devam etmekte. 1990’ların ortasında İngiliz fizikçi Sör Roger Penrose ve Amerikalı anestezi uzmanı Stuart Hameroff, bilincin, beyin nöronlarındaki mikrotübüllerin kuantum hesaplamalarına dayalı olduğunu ortaya koydular.

Bu ortaya koydukları sav, teknolojik kuantum bilgisayarları, termal titreşimlerden meydana gelen “decoherence– eş fazlı olmama durumu”nu engellemede izolasyon ve aşırı soğuk gerektirdiğinden, yıllar boyunca kuşkuyla karşılanıp, sert eleştirilere maruz kalmıştır.

Geleneksel bilgi, hasas gözüken kuantum fonksiyonlar için beyni, çok fazla “ılık, ıslak ve sesli” kabul etmektedir.

Ancak doğa zengin kaynaklara sahiptir. 2006’dan beri kuantum coherence’ı (eş fazlı olma durumu) ılık derecelerde rutin olarak kullanmak için, bitkilerin güneş ışığından gıda sağladığı, yaygın ve gerekli mekanizma olan fotosentez gösterilmektedir. Güneşten gelen fotonlar, bitki hücrelerinde emilir, toplanan enerji daha sonra, bir protein yoluyla, kimyasal enerji ve gıda için diğer bölgeye taşınır. Toplanan foton enerjisi ilk olarak, her biri ‘pi‘ elektron rezonans bulutları dizisi olan “kromoforpigment molekülleri” uzaktaki intra-protein”de elektronik eksitasyon-uyarıma dönüşür ve ondan sonra da proteine doğru ‘atlayan‘ ya da yayılan elektronik eksitasyonlar, dipol-ikikutuplu birleştirme ya da  ‘rezonans enerji transferleri‘ olarak sadece bir kromofordan diğerine değil aynı anda tüm kromoforlara-pigment moleküllerine, kuantum coherent-eş fazlı-uyumlu süperpozisyon olarak aktarılırlar!

Termal titreşimler pompaları formundaki ısı, dağılıcağı yere, kuantum eş zamanlı uyumlu olur ve nihai sonuçta da dünyadaki yaşam için aşırı derecede önemli olan güneş ışığı, oldukça etkili bir şekilde  yiyeceğe dönüşür. Beyine dönersek …

Beyinde de, mikrotübüller, nöronların içindeki hücre iskeletinin kısımlarındandır, ‘tübülin“proteininin delikli silindir polimerleridir. Mikrotübüller,hafıza kodlama-düzenleme, sinapsları regüle etme ve bilinç üreten kuantum bilgisayarlar gibi davrandıkları  farzedilmektedir. Bu son iddia eleştirildi ancak, şimdi korkunç derecede fotosenteze benzeyen kuantum mekanizmaların, mikrotübüllerin içindeki tübüller gibi işleyebileceği gözükmektedir.

17 Eylül’de yayınlanan Journal of the Royal Society’de Amerika’dan Nova Southeastern Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi ve Kanada’dan Alberta Üniversitesi ile ortak yürütülen bir çalışmaya yer verildi. Bu çalışmada bilgisayar simulasyonu ve teorik kuantum biyofiziği, mikrotübüllerdeki birleşik protein olan tübülindeki triptofan pi rezonans halkaları arasındaki kuantum coherence- eş fazlı olma durumu analiz edildi.

Nova Southeastern Üniversitesi’nden Prof. Travis Craddock ve meslektaşları,tübülindeki triptofan pi elektron rezonans bulutlarının lokasyon haritasını çıkardılar ve bunun fotosentez proteinlerdeki kromoforlarla benzer olduklarını tespit ettiler.

Her bir tübülindeki 8 triptofan nanometre aralıklı olarak birbirinden ayrı dizilmekte ve bunlar geometrik olarak fotosentetik proteinlerdeki 7 kromoforla benzerlik göstermektedir.Hesaplamalar, triptofan pi elektron rezonans bulutları arasındaki olası kuantum dipol-ikikutuplu birleşmenin, eksiton-uyarım sekmeleri tarafından ya da tübülin proteinleri boyunca Forster rezonans enerji transferi (FRET)nin aracılık ettiğini göstermektedir. Kuantum coherence-eş fazlılık, yine fotosentez proteinlerine benzer mekanik titreşimsel rezonans tarafından geliştirilmiştir.

Craddock’ın ekibi, ayrıca, komşu tübülinlerdeki tritofanlar arasındaki aktarımın örneğin,mikrotübül uzunluğu boyunca– olası,akla yatkın olduğunu tespit ettiler. Bu, mikrotübülerdeki mezoskopik(mikroskopikten büyük makroskopikten küçük ölçek) ve makroskopik boyutlara uzanan kuantum eş fazlılığın olasılığını işaret etmektedir.Mikrotübüllerdeki eş fazlı titreşimlere dair yaķın zamandaki kanıtlar ve mikrotübüller vasıtasıyla bilinci silen o anestezik eylemlerle birlikte, beyin biyolojisi artan derecede önemli olacaktır.

Bu çalışmada görev alan Alberta Üniversitesi’nden Prof. Jack Tuszynski şunu dile getiriyor: “Bir patates ya da bir şalgam kuantum eş fazlılığı değerlendirebiliyorsa, beyinlerimiz de bunu nasıl yapacağını muhtemelen  bulabiliyor olmalı.

 

 

Çeviren:AylinEr
http://www.newswise.com/articles/new-study-favors-quantum-mind

Check Also

Bunu anladığınızda Tüm Hayatınız Değişecek – Bruce Lipton