Kötü Haberler Yayıldığında Histeri Haline Geliyor!

 Özet: Araştırmacılar, potansiyel tehdit, tehlikeye  yönelik olayların haberlerinin, kişiden kişiye aktarıldığında, daha olumsuz, histerik ve yanlış bir hale geldiğini ortaya koydular. Çalışma, ayrıca, insanlara daha dengeli ve tarafsız gerçekler sunulduğunda bile etkinin ortadan kalkmadığını da gösteriyor.

Warwick Üniversitesi’nin yeni araştırmasına göre, terörizm, hastalık salgınları, doğal afetler ve diğer potansiyel tehditler hakkındaki haberler, kişiden kişiye aktarıldığında giderek daha olumsuz, yanlış ve histerik hale geliyor.

Warwick’deki Psikoloji Bölümü’nden Profesör Thomas Hills’in liderliğindeki çalışma, halkın dikkatini tarafsız ve nötr gerçeklere çekmenin bile paniğin bulaşma riskini azaltmadığını ortaya koyuyor.

Bu çalışma, korkunun, sosyal tehditin çoğlaması ve  yayılmasındaki ve mesajların toplumda yayılması üzerine de yeniden dengeli bilginin ortaya konmasındaki etkiyi inceleyen ilk araştırmadır.

Araştırma sonuçlarının, modern toplum için önemli yansımaları vardır – sosyal medyadaki hem meşru, hem de sahte haberlerin sürekli olarak yayılması, söylentiler, retweetler ve mesajlar…

Araştırmacılar, 154 katılımcıyı sosyal medya üzerinden analiz ettiler. 14 gruba ayrılan ve zincirleme şekilde bilgi aktarımı yapacak olan her gruptaki 8 kişiden ilk kişi dengeli, gerçek haberlere ait makaleleri okuyup, ikinci kişiye bu haberle ilgili bir mesaj yazar, bu mesajı alan ikinci kişide bir sonraki kişiye o bilgiyle ilgili bir mesaj yazar.. Her bir zincirdeki 6. kişiye, orjinal, tarafsız haber  öyküsünün yanı sıra  önceki kişiden gelen mesaj da verilir.

Her zincirde, korkulan, tehditkar konularla ilgili öyküler, kişiden kişiye aktarılırken, gittikçe daha da olumsuz ve taraflı, etkilenmiş bir hal alarak, panik ve korkuya yol açar ve işin esası, orijinal tarafsız gerçekler yeniden ele alındığında da bu etki hafiflemez.

Orijinal tarafsız bilgilerin, insanların giderek artan olumsuz bakışını azaltmada neredeyse hiçbir etkisi gözükmez.

Warwick Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Profesör Thomas Hills, şunları söylüyor:

Toplum, riskleri artırır. Bu araştırma, dünyadaki gerçek tehditlerin sürekli olarak azalmasına  rağmen, dünyaMızın neden giderek tehdit edici şekilde gözüktüğünü ve neden bu şekilde algıladığımızı açıklamakta. Aynı zamanda, bilgi, ne kadar çok kişi tarafından paylaşılırsa, o kadar çok gerçeklerden sapabiliyor ve yanlışı düzeltmek de bir o kadar zor olabiliyor.”

Çeviren : AylinER
https://neurosciencenews.com/crowd-hysteria-news-9281/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu