Kara Maddenin Ne Olduğu Aydınlanıyor mu?

  1. Element Mi? Kara Maddenin Ne Olduğu Aydınlanıyor mu? darkKaliforniya Üniversitesi’nden teorik fizikçilerin Physical Review Letters adlı dergiye verdikleri demece göre; son tespitler daha önceleri bilinmeyen atomaltı parçacığın keşfinin, doğanın temel güçlerinden 5. Elementi olabileceğine dair deliller sunmakta.

Fizik ve astronomi profesörü Jonathan Feng: “Eğer tespitler doğru ise, o zaman bu bir devrim niteliğinde demektir. 10 yıllardır bizler temel olarak 4 kuvvetin varlığından bahsediyorduk: Kütle-çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, şiddetli nükleer kuvvet. Daha sonra yapılacak deneylerle onaylandığı takdirde, bu olası 5.kuvvenin keşfi, evrenimiz hakkındaki düşüncelerimizi ve anlayışılarımızı tamamen değiştirecek ve kuvvetlerin birleşimi ve kara maddenin ne olduğuna bizi götürecek bir sonuca ulaştırabilecektir.”

Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, evrenin kütlesinin %85’ini oluşturan görünmez kara maddenin ne olduğunu anlatabilecek “kara fotonlar”ı 2015’in yarısından itibaren arayan Macaristan Bilimler Akademisi’nden deneysel nükleer fizikçilerin çalışmaları üzerinden ilerler. Macar araştırmacıların çalışması, elektrondan 30 kat daha ağır olan bir ışık parçaçığının varlığına işaret eden radyoaktif düşüş anamolisini açığa çıkarır.

Feng: “Deneyselciler bunun yeni bir kuvvet olduğunu iddia edemiyorlar. Onlar sadece, yeni bir parçacığın olduğuna dair çok fazla durumla karşılaşmakta. Ancak onlar, bunun bir madde paraçacığı mı yoksa bir kuvvet-“taşıyan” parçacık mı olduğu konusunda net değiller.”

Kaliforniyalı araştırmacılar da daha önce yapılan tüm deneylerden elde edilen bilgilerle birlikte Macar araştırmacıların ortaya koyduğu datadan da yararlanarak  bir çalışma yaparlar ve onlar hem madde parçacığı hem de kara foton fikri yerine yeni bir teori için çok kuvvetli kanıtlar elde ederler. Bu teori, tüm mevcut dataları sentezler ve bu keşfin 5. Temel kuvveti işaret edebiliceğini belirler. Araştırmacıların ilk analizleri, Nisan ayının sonlarında arXiv online serverda halka açıklanır ve bunu takiben de ilk analizlerin sonuçlarının yer aldığı yazılı doküman aynı websitesinde yayınlanır.

Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, paraçacığın “kara foton” olması yerine belki de onun “protofobik X bozon”olabileceğini ortaya koyarlar. Çünkü, normal elektrik kuvveti elektron ve protonları etkilerken, yeni bulunan bozon sadece elektron ve nötronlarla ve de aşırı derecede sınırlı bir aralıkta iletişime girmektedir.

Fizik profesörü ve araştırmanın yazarlarından Timothy Tait: “Aynı karakterde analiz ettiğimiz başka bir diğer bozon yok. Ona bazen “X bozon “ diyoruz. Burada “X” bilinmeyeni işaret ediyor.

Feng de daha ileri deneylerin yapılması gerektiğine dikkat çekiyor ve şunları söylüyor: “Parçacık çok fazla ağır değil ama onu bulmamızın zor olmasının nedeni, onun etkileşiminin çok zayıf olması. Bu yeni parçacık o kadar hafif ve daha önceki iddialardan yola çıkarak araştırma yapan dünya üzerinde küçük laboratuvarlarında çalışan ve bunu araştıran pek çok araştırma grubu artık nereye bakacaklarını da biliyorlar.

Tıpkı diğer bilimsel anlamdaki büyük buluşlar gibi bu da araştırmalara tamamen yepyeni alanlar açacaktır. Feng’in ilgisini çeken bu araştırmanın bir yönü de; bu potansiyel 5.kuvvetin, elektromanyetik ve güçlü ve zayıf nükleer kuvvetlerle birleşerek, “daha büyük tek bir temel kuvvetin” açığa çıkma olasığıdır.

Feng, fizikçilerin standart model anlayışına atıfta bulunarak,kendi madde ve kuvvetleri ile ayrı bir kara sektörün olabileceği spekülasyonunu da yapıyor.

Feng: “ Bu iki sektörün örtülü bir şekilde ama temel etkileşim yoluyla birbiri ile iletişimi ve etkileşimi   mümkün. Bu kara sektör kuvveti, Macarlı araştırmacıların deneyinin sonucu olarak kendisini “protofobik kuvve” şeklinde açığa çıkarabilir. Daha geniş anlamda, bu, bizim kara maddenin doğasını araştırdığımız ilk araştırmamızla örtüşüyor.”

Çeviren: AylinER
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160815185830.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu