Kan Grubu ve Beyin Sağlığı

kan

Herkesteki kan, aynı gözükmekle birlikte A, B, AB, ya da O olarak 4 ana gruba ayrılır. Bağışıklık sisteminizi korumada gerekli olan kan nakli için kan grubunuzu bilmeniz hayati önem taşır. Kan grubunuzu bilmenizin ayrıca bir önemi de, iş sağlığınız söz konusu olduğunda bu bilginin, sizin hakkınızda çok zengin bir bilgi içerdiğidir. Brain Research Bulletin adlı dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kan grubumuz, sinir sistemimizin gelişimini etkileyebiliyor ve beynimizin nasıl yaşlanacağını bize gösterebiliyor.

Ulusal Yaşlılık Enstitüsü’ne göre; yaşlanmanın, beyin ölçüsü, vaskülatür (damar dizilişi ve yayılışı) ve bilişsel açıdan değişimlere neden oluğu bildirilmektedir. Yaşlandıkça, beyin küçülür ve moleküler seviyeden morfolojiye (yapı-biçimbilim) kadar tüm seviyelerde değişime uğrar. Gri madde haciminin (çoğunluğu nöral hücre bedenlerinden oluşmakta) azalması normalde beyinde yaşlandıkça gözlemlenir.

Sheffiled Üniversitesi’nden araştırmacı Matteo De Marco ve Profesör Annalena Venneri, sahip olduğumuz kan grubumuzun, gri maddedeki farklılıklara ve bilişsel zayıflama riskine sahip olmaya neden olabileceğini söylemekteler. Araştırmacılar, 189 sağlıklı kişinin beynini Manyetik Rezonans Makinesi (MRI) ile incelediklerinde; gri maddedeki hacimsel farklılıkların ve bilişsel zayıflama riskinin,“O” ve “O” olmayan kan grupları arasında farklıllık gösterdiğini tespit ederler.

Beyindeki gri madde hacimleri hesaplanır ve farklı kan grupları ile karşılaştırılır. Ortaya çıkan sonuç; “O” olmayan kan gruplarında daha küçük gri madde hacimlerine sahip oldukları’dır.  A, B ya da AB kan grupları, temporal ve sol hipokampusun (bu bölge Alzeimer hastalığından ilk etkilenen bölgelerden bir tanesidir) da dahil olduğu limbik beyin bölgeleri daha küçük gri madde hacmine sahiptir.

Prof. Annalena Venneri: “Bugün bu araştırma neticesinde biliyoruz ki; hacimsel nitelikte farklılıklar mevcut ve  tespitimiz yerleşik klinik gözlemleri de onaylamakta. Kan grubu biyolojisinin sinir sisteminin gelişimini etkilediği de neredeyse, büyük bir ihtimalle kesin gözükmekte. Şimdi yapmamız gerek şey; nasıl ve neden bu şekilde olduğunu tespit etmek.”

2014 yılında yapılan ve Neurology adlı dergide yer alan buna benzer bir araştırmada da; nadir bulunan AB kan grubuna (Amerika’daki nüfusun yaklaşık %4’ü) sahip olanların, diğer kan gruplarına göre yaşlandıkça daha yüksel bilişsel problemlere sahip olma riski taşıdıkları açıklanmakta.

AB kan grubuna sahip olanların, bunaklığa kadar götürebilecek düşünme ve hafıza problemlerine %82 oranında daha fazla sahip oldukları açıklanır. Daha da fazlası, AB gruplarındaki insanların diğer gruptakilerine göre, kan pıhtılaşmasına yardım eden bir protein olan “faktör 8”in çok daha yüksek bir avaraj seviyesine sahip oldukları da tespit edilir. Yüksek seviyedeki faktör 8’in, yüksek seviyede bilişsel bozukluk ve bunaklık riski ile bağlantısı vardır.

Çeviren: AylinER
http://www.medicaldaily.com/blood-type-and-brain-health-type-o-protects-against-cognitive-decline-gray-matter-337216?utm_content=buffer59404&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer ‘den derlenip çevrilmiştir.

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu