İnsan Bilinci Entropinin Yan Etkisi

İnsan beyni, evreni oluşturan yıldızların hammaddesiyle aynıdır. Yeni bir araştırmada ise, ikisi arasındaki tek ortak noktanın bu olmayabileceği iddia ediliyor.

Tıpkı evren gibi beynimiz de düzensizliği çoğaltmak üzere- entropideki gibi- programlanmış olabilir. Bilincimizde bunun sadece bir yan etkisi olmuş olabilir.

İnsan bilincini anlama arayışı-kendimizin ve çevremizin farkında olma yeteneğimiz- yüzyıllardır devam etmektedir. Bilinç insanoğlunun çok önemli bir parçası olsa da, araştırmacılar hala bilincin nereden kaynaklandığını ve de neden bilincimiz olduğunu tam olarak bilemiyorlar.

Ama Fransa ve Kanada’daki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma yeni bir olasılık ortaya atmaktadır: Peki ya bilinç, beyinlerimizin bilgi hacmini artırmasından dolayı doğal olarak oluşuyor ise? Başka bir deyişle, beynimizin entropiye doğru ilerlemesinin yan etkisi olarak bilincimiz oluşuyorsa?

Entropi basit olarak, bir sistemin düzenden düzensizliğe doğru gelişimini tanımlar. Bir yumurta hayal edin: Yumurtanın sarısı ve beyazını düzgün bir şekilde birbirinden ayırabildiğinizde düşük entropiye sahiptir. Yumurtayı çırptığınızda ise yüksek entropiye sahiptir. Olabileceği en yüksek entropiye ulaşmış olur.

Pek çok bilim insanı evrenimize de aynı şeyin olduğuna inanıyor. Büyük Patlamadan sonra, evrenimiz adım adım düşük entropiden yüksek entropiye doğru ilerliyor. Termodinamiğin ikinci yasasına göre entropi sadece bir sistem içinde ilerleyebilir. Bu da zamanın neden sadece ileri doğru hareket ettiğini açıklayabilir.

Araştırmacılar aynı fikri beynimizdeki bağlantılarda da uygulamaya karar verdiler.

Toronto Üniversitesi ve Paris Descartes Üniversitesi’nden bir ekip, istatiksel mekanik denilen bir olasılık teorisi kullandılar ve 9 insanın beynindeki nöron ağlarının modelini çıkardılar. Bu 9 kişiden 7sinde epilepsi hastalığı vardı.

Özellikle nöronlar arasında senkronizasyon olup olmadığını inceliyorlardı. Beyin hücrelerinin bağlantılı olup olmadığını anlamak için nöronların uyumlu hareket edip etmediklerine bakıyorlardı.

2 veri setine baktılar: İlk olarak, denekler uykuda ve uyanık iken bağlantı şekillerini karşılaştırdılar. Daha sonra da, 5 epilepsi hastasının atak geçirdikleri ve de normal-tetikte oldukları- zamanda yaşadıkları arasındaki farklılıkları incelediler.

Her iki durumda da, aynı eğilimi gördüler: deneklerin beyinleri tam bilinçli durumdayken çok yüksek entropi sergilediler.

Son derece basit bir sonuca ulaştık: Normal tetikte-uyanık durumlarda, beyin ağları arasındaki olası iletişim şekilleri çok fazla sayıdaydı. Bu da en yüksek entropi değerlerini göstermektedyi.

Bu da araştırmacıları, konu üzerinde tartışmalara yönlendirdi: Bilinç, bilgi değişimini artırmaya çalışan bir sistemin “ortaya çıkan bir özelliği” dir.

Daha fazla ilerleyemeden, konu üzerinde oldukça büyük sınırlandırmalarımız var. Özellikle de üzerinde çalışılan örnek sayısı bu kadar az olduğu için. Sadece 9 denekten alınan sonuçlar ile nihai bir şey söylemek zor. Özellikle de herkesin beyni farklı durumlarda çok az farklılık göstermişken.

Çalışmaya katılmamış olan, İngiltere Lancaster Üniversitesi’nden fizikçi Peter McClintock, sonuçların ilginç olduğunu, ama çok daha büyük rakamlarda ve de beyin başka durumlardayken- mesela denekler anestezi altındayken-yeniden uygulanması gerektiğini söyledi

Ama ileriki araştırmalar adına güzel bir başlangıç. Beyinlerimizin neden bilinçli olduğuna dair yeni bir hipotez ortaya attığı için de dikkat çekici.

Ekip, sonuçları ileri taşımayı hedefliyor. Farklı bölgelerin termodinamik durumlarını ölçerek, olanların gerçekten entropi mi yoksa başka bir tür organizasyon mu olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Ayrıca deneylerini genel bilişsel davranışa taşımak istiyorlar. Mesela, kişiler bir konu üzerinde yoğunlaştığında ve de hiçbir şey düşünmediklerinde nöral organizasyonun nasıl değiştiğini görmek istiyorlar.

Beynin organizasyonunun bilincimizi nasıl etkilediğini anlamaya daha yeni başlıyoruz. Ama bu çok büyüleyici bir başlangıç. Şunu da unutmayalım ki, evreni yöneten kanunlar ile hepimiz birbirimize bağlıyız.”

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.sciencealert.com/human-consciousness-could-be-a-result-of-entropy-study-science

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu