Gençlik Sürekli Yenilenmededir !

Araştırmada Yaşlı Balıkların, Genç Balıkların Dışkılarının İçindeki Mikropları Yiyerek, Yaşam Sürelerini % 41 Oranında Artırdığını Ortaya Koymakta. 

 Araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin yaşam süresini nasıl etkilediğinden çok emin değiller ama bir olasılık; bağışıklık sistemi yaşla beraber zayıfladığı için, zararlı bakterilerin, sağlıklı bağırsak bakterilerinden daha fazla bulunmasından dolayı, genç ve sağlıklı bağırsak bakterilerinin nakli, orta yaştaki balıkların bağırsak bakterilerini tekrar sağlılkı yapabilir.

  • Genç balıkların bağırsak bakterilerinden yararlanan balıkların ömürleri 41%oranında uzadı.
  • Bu 16 haftalık balıklar, 6 haftalık balıklarla aynı aktivite düzeyleri ortaya koydu.
  • Yaşlanma, bağırsaktaki bakteri çeşitliliği kaybına neden olmakta ve hastalık riskini artırmakta.
  • Ancak sağlıklı bağırsak bakterilerini bu balıklara nakletmek, onları tekrar sağlıklı hale getirebiliyor.
  • Araştırma, potansiyel olarak insan ömrünün uzatılmasına yönelik metodların oluşmasına öncülük yapabilir.

Araştırmacılar, yaşlı yıllık balıklarının (killifish) genç yıllık balıklarını dışkılarını tüketerek daha uzun yaşadıklarını tespit ettiler. Bunun için araştırmacılar, orta yaştaki yıllık balıklarının bağırsaklarına genç balıkların bağırsaklarından alınan bakterileri yerleştirirler ve bu şekilde orta yaştakilerin ömürlerinin %41 oranında uzadığını görürler. Halâ erken olsa da bu alandaki araştırmalar, potansiyel olarak insan ömrünü uzatmanın radikal yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına vesile olabileceğini göstermekte.

Almanya-Köln’deki Max Planck Yaşlanma Biyolojisi Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin yaşam süresini nasıl etkilediğinden emin değiller, ancak bir olasılık; bağışıklık sistemindeki bakterilerin yaşla zayıflmasından ve zararlı bakterilerin sağlıklı bakterilerden daha çok olmasından kaynaklacağını ve bu yüzden, orta yaştaki balıkların bağırsak mikrobiyomlarını tekrar sağlıklı yapmanın yolu genç balıklardan alınan bakteri nakli ile olabilir, diye düşünürler.

Genç bağırsak bakterilerinin, bağışıklık sistemi üzerinde bir etki yaratarak, ömrü uzatması mümkündür…

Afrika turkuaz yıllık balığı (killifish- Nothobranchius furzeri) 3-9 aylık kısa ömrü olan ve 3 haftalıkken üreme yapan bir tür ve bu durumlarından dolayı da onlar yaşlanma araştırmaları için yararlı bir tür.

Onlar, Mozambik ve Zimbabwe’deki yağışlı mevsimlerde ortaya çıkıyorlar ve geçici oluşan göletlerde yaşıyorlar.

Daha önce yapılan araştırmalarda, bazı hayvanlarda bağırsak bakterileri ve yaşlanma arasında bir bağ olduğu tespit edilmişti—insanlar ve fareler yaşlandığında, bağırsak bakterilerindeki çeşitlilik azalmakta ve bu da onları hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirmekteydi. Araştırmanın lideri ve baş yazarı Dr. Dario Valenzano, Nature News dergisine verdiği demeçte; bu etkinin yıllık balıklarında (killifish) da gözlemlendiğini ve genç yaştaki yıllık balıklarındaki bağırsak bakteri çeşitliliği, neredeyse fare ve hattâ insanlardaki kadar fazla olduğunu belirtir. Valenzo: “Bağırsak mikrobiyotasına bakarak, bir balığın genç mi, yaşlı mı olduğunu söylemek mümkün.”

Araştırmayı yürüten araştırmacılar, 6 haftalık yıllık balığından alınan bağırsak bakterilerini orta yaştaki yıllık balığına naklederler. Orata yaştaki balıkların eski bakterilerden temizlendiğinden iyice emin olmak için onlara bir de antibiyotik verirler. Sonra bu balıkları, daha genç olan balıkların bağırsak içeriklerinin de olduğu bir akvaryuma koyarlar ve orada onları 12 saat boyunca tutarlar.


Resimde üstte 6 haftalık yıllık balığı ve altta da 16 haftalık yıllık balığı gösterilmekte. Genç olan yıllık balığının mikrobiyomu nakledilen yaşlı olan yıllık balığı sadece daha uzun yaşamakla kalmıyor ayrıca 6 haftalık balıkların ortaya koyduğu benzer aktiviteleri de ortaya koyuyor.

Akvaryuma konan yıllık balıkları, dışkıları yeme eğilimde olmasalr da onlar dışkıları itip kakar ve ısırırlar. Bu süreç bile onların mikropları emmlerine bir şekilde bünyelerine almalarına neden olur.16 haftalık yaşlı balıkların bağırsaklarına yerleşen ve yeniden kolonileşen bu bakteriler sayesinde onlar, 6 haftalık genç balıklarınkine benzer çeşitlilikte bağırsak bakterilerine sahip olurlar.

 Genç balıkların dışkılarındaki bakteri nakli olan balıkların ömürlerinin, yaşlı balıkların mikrobiyomundan bakteri nakli olan balıklara göre  %41 oranında arttığı görülür. Ayrıca bu nakli olan balıklar, nakli olmayan balıklara göre %37 oranında daha fazla yaşamaktadır. Balıklar sadece daha uzun yaşamakla kalmayıp, ayrıca genç balıklarınkine benzer aktiviteler de ortaya koyarlar.

Afrika turkuaz yıllık balıkları (killifish-Nothobranchius furzeri) ömürleri 3 ile 9 ay arasında kısadır ve sadece üç haftalıkken ürüyorlar. Bu da onları yaşlanmaya dair yapılan araştırmalar için uygun kılıyor.

Nakil olan 16 haftalık balıklar, diğer yaşlı balıklara oranla bulundukları ortamda daha çok hareket ederler. Buck Kaliforniya Yaşlanma Araştırma Enstitüsü’nden biyolog Dr. Heinrich Jasper: “Bu deneylerle ilgili  yapılacak zorlu iş; bu mekanizmanın dikkatli incelenmesi olucak. Ben bu mekanizmanın çok karmaşık olduğunu düşünüyorum.”

Jasper’in araştırma ekibi, ömür üzerindeki etkisini analiz etmek için,farklı yaştaki meyva sineklerinde mikrobiyom değişimler gerçekleştirmeye çalışmaktalar…

İnsanlara yapılan dışkı nakilleri, ciddi anlamdaki ishal, ateş, iştahsızlık, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi bakteriyal enfeksiyonlara yola açan Clostridium Difficile’yi (kalın bağırsakta doğal olarak bulunan bir bakteri) tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, Dr. Valenzano, ömrü uzaktmak için bu yöntemi kullanmayı düşünmek için henüz erken olduğunu da dile getiriyor.

Çeviren:AylinER
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4383706/Older-killifish-live-longer-eating-younger-fish-feces.html

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu