“Hipertansiyon”la Bağlantılı Olan “Gen”in, “Şizofreni ve Diğer “Zihinsel Hastalıklar”la da Bağlantılı Olduğu Anlaşıldı.

“Hipertansiyon”la Bağlantılı Olan “Gen”in, “Şizofreni ve Diğer “Zihinsel Hastalıklar”la da Bağlantılı Olduğu Anlaşıldı.

gen

Bilim insanları, daha önceleri yanlış anlaşılan ve hipertansiyon ile bağlantısı olduğu düşünülen bir genin, şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon ve otizm gibi major zihinsel hastalıklarla bağlantısını güçlendiren yeni kanıtlar keşfettiler.

Aberdeen Üniversitesi’nde yapılan bu araştırma, Scientific Reports adlı dergide yayınlanmıştır.

2014 yılında yapılan bir çalışmada, 5 ana grupta hastalar incelenmiş ve UKL4 adlı bir genin mutasyonunun, şizofreni hastalalarında çok daha fazla sıklıkta görüldüğü tespit edilmişti. Aynı mutasyon, bipolar bozukluk, depresyon ve otizme sahip olanlarda da tespit edilmiştir.

Aberdeen Üniversitesi’nin bu çalışmasından önce, UKL4 adlı gen, zihinsel hastalıklarla değil de hipertansiyon ile ilişkilendirilmekteydi.

Şangay Tongji Üniversitesi’nin de işbirliği ile yapılan bu son araştırmada, ekip bir farenin beynindeki seçilmiş kök hücre altkümelerindeki UKL4 adlı geni “kapayan” yeni teknikler kullanılar. Araştırmacılar daha sonra bu kök hücrelerinin ürünlerinin/ mahsüllerinin yanlış yerlerde ortaya çıktığını, “kaybolduklarını” ve yakınındaki sinir hücreleri ile “daha az iletişimde” olduklarını gözlemlerler.

Bu problemler UKL4 gen “tekrar harekete geçirildiğinde” düzelir.

Araştırma ekibi UKL4 geninin normal beyin gelişiminde önemli bir rol oynadığını ve bozulduğunda da şizofreni gibi nörogelişimsel rahatsızlık riskinin arttığını tespit ederler.

Şizofreni, dünya çapındaki insani yetersizlik ve engellere neden olan faktörler listesinde ilk 10’da yer almaktadır. Bu nedenler, hem genetik hem de çevresel faktörlerin da dahil olduğu oldukça fazla çeşitliliktedir. Bu durumun kalıtımsal olarak miras kalma şansı %60-80 oranında olsa da, duruma sebep genlerin olduğu da halâ tartışma konusudur. Bu rahatsızlılardan hangi genin sorumlu olduğunu tespit etmek, bu durumların semptomlarını tedavi etmeye yönelik terapilerin gelişmesine kapı açmaktadır.

Üniversitesi’nin Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden ve araştırmayı yazan Dr. Bing Lang şunları ifade ediyor:

Şizofreni ve diğer zihinsel rahatsızlıklar karmaşık, çok yönlüdür ve bu gibi durumların gelişmeye başladığı insanlarda diğer çevresel faktörlerle birlikte hangi genin katkıda bulunduğunu belirlemek oldukça zor.

Bu son çalışma, UKL4 geninin normal beyin gelişiminde rol oynadığını ve bu gendeki bir mutasyonun da pek çok nörogelişimsel rahatsızlıklara yakalanma riskine katkıda bulunduğunu çok yeni tespitlerle desteklenmektedir.”

Son olarak da şunları ekliyor: “UKL4 genin şizofrenideki rolünü tam olarak anlamayı ve buna bağlı olarak bu yıkıcı durumun tedavisi için yeni ilaçlar geliştirmeyi umud ediyoruz.”

Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/schizoprenia-genetics-ulk4-5206/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu