Evren Büyük Bir Hologram!

TEORİK FİZİKÇİLER: “EVREN BÜYÜK BİR HOLOGRAM !” 

Astrofizikçilerin bir teorisine göre ,“evren çok büyük ve karmaşık bir hologram” ve 3 boyuttaki yaşam algımız da sadece bir “illüzyon”dan ibaret olabilir.

Kozmik mikrodalga arka planındaki (Büyük Patlamanın ardıl ışınımı- afterglow’ı ),  düzensizlikleri araştıran teorik fizikçiler, “Holografik Evren” fikrini destekleyen önemli deliller bulduklarını açıkladılar.

Kanada ve İtalya’daki meslektaşları ile birlikte çalışan Southampton Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu düzensizliklerden de geleneksel açıklamalar kadar çok kanıt topladıklarını belirtmekteler.

İlk olarak 1990’larda ortaya konulan “holografik evren” fikri; 3 Boyutlu “gerçekliğimizi” (artı zaman) oluşturan tüm bilgilerin sınırlarının, 2 Boyut yüzeyinde yer almasıdır.

Southampton Üniversitesi’nden matematik bilimlerinde profesör olan Kostas Skenderis unları söylüyor: “3 boyutta (ve zaman algısı) gördüğünüz, hissettiğiniz ve duyduğunuz her şeyin aslında düz bir 2 boyutlu alandan kaynaklandığını düşünün… 

 Fikir, bir üç boyutlu görüntünün 2 boyutlu bir yüzeye (örneğin; bir kredi kartındaki hologramın kodlandığı gibi) kodlandığı sıradan hologramların fikirlerine benziyor, ancak bu kez tüm evren bu şekilde kodlanmış durumda.”

 Profesör Skenderis, teorinin bir sinemada izlediğiniz 3 boyutlu bir film ile karşılaştırılabileceğini söylemekte. Bu bir hologram olmasa da, bizler, 2 boyutlu ekrandan yansıyan görüntüleri, yükseklik, genişlik ve derinliğe sahipmiş gibi seyredebildiğimizi belirtmekte.

Profesör Skenderis: “3 boyutlu evrenimizdeki tek fark; nesnelere dokunabilmemiz ve bizim bakış açımıza göre “yansıma”nın “gerçek” olduğunu düşünmemiz. “Holografi”, evrenin yapısı ve oluşumu hakkındaki düşüncelerimizde çok büyük bir sıçrama.

Einstein’ın genel görelilik teorisi, evrendeki büyük ölçekli hemen hemen herşeyi çok iyi açıklasa da onların orijinini ve mekanizmalarını kuantum  seviyesinde incelendiğimizde bu teori çöküyor.

Bilim insanları Einstein’ın yerçekimi teorisi ve kuantum terosini birleştirmek için onlarca yıldır çalışmakta…

Bazıları, “holografik evren” kavramının bu iki teoriyi bir araya getirip, birleştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Bizim bu araştırmamızın buna yönelik bir adım olmasını umud ediyoruz.”

Southampton Üniversitesi (İngiltere), Wateloo Üniversitesi (Kanada), Perimeter Enstitüsü (Kanada), INFN, Lecce (İtalya) ve Salento Üniversitesi’nden (İtalya) araştırmacılar, yaptıkları araştırmadan elde ettilleri tespitleri “Physical Review Letters-Fiziksel İnceleme Mektupları” adlı dergide yayınlamışlardır.

Çeviren: AylinER
http://files.heraldscotland.com/news/15057266.Universe_could_be_massive_hologram__say_theoretical_physicists/?ref=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu