Erkek ve Dişi Beyni Farklı mı?

 

cinsiyet

Bu sorunun basit bir cevabı yok. Bazı beyin özellikleri bir cinsiyette daha yaygınken, bazıları her iki cinsiyette de bulunur. Çoğunlukla eşsiz bir karışım söz konusudur.

Araştırmada kadın ve erkeklerin düşünce ve davranışlarındaki karakteristik farklılıkların nedenleri belirtildi.

Fiziksel beyin değişmese bile, işleyişi değişebilir.

Pek Çok Beyin Her İki Özelliğe de Sahiptir

Tel Aviv Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada çok ilginç ve de ayrıntılı bir yaklaşımla, kadın ve erkek beyin yapıları karşılaştırıldı. Araştırmacılar 1400den fazla kişinin MRI taramalarına baktılar.

Öncelikle, hangi bölümlerde en büyük cinsiyet farklılıkları olduğunu görmek için beynin 116 bölgesindeki gri maddenin(bazen düşünme maddesi de denir) miktarını ve lokasyonunu ölçtüler. Daha sonra, her bir taramada bu alanlar “dişi uç” bölgesi, “erkek uç” bölgesi ya da ikisinin ortasında bir yerler olarak işaretlendi.

Araştırdıkları her 100 beyinden 6 tanesinde sürekli olarak tek bir cinsiyet mevcuttu. Pek çok diğer beyin ise dişi ve erkek özelliklerinin karışık bir desenini oluşturuyordu ve bu da kişiden kişiye çok değişiklik gösteriyordu.

Bulgularını kontrol etmek üzere, 5500den fazla insanın kişilik özelliklerini ve davranışlarını incelemek için benzer metodlar kullandıalr. Bazı aktiviteler kadınlarda daha yaygınken(gazete küpürleri biriktirmek, telefonda sohbet etmek, anneleriyle iletişimde olmak gibi) bazı aktiviteler de erkeklerde daha yaygındı.-golf oynamak, video oyunları ve tavla oynamak gibi. Üzerinde çalışılan deneklerin %98inde net bir cinsiyet profili görülmedi.

Bulgular göstermektedir ki “insan beyni iki farklı kategoriden herhangi birine ait değildir.”

Beyin Yol Haritaları Farklılıkları Gösteriyor

MRI araştırması özellikle beyin yapılarına odaklanırken, başka bir bilim insanı da tıpkı beynin anayol sistemi gibi, bunları birbirine bağlayan sinir yollarını inceliyor.

Biliyoruz ki anne karnındayken hormonlar beyin gelişimini etkilemektedir. Ama 13 yaşına dek kız ve erkek mental devre sistemi benzer görünüyor. Ergenlik zamanında hormonlar tekrar güçlü bir etkiye sahip olup, ergen beynin yeniden yapılanmasına neden olabilir.

Pennsylvania Üniversitesi’nden Doç. Dr Ragini Verma şöyle diyor: “Çalışmalarımız aynı eylemi gerçekleştirdiklerinde bile kadın ve erkek beyin devre sisteminde çok önemli farklılıklar buluyor: Bu tıpkı iki kişinin Philadelphia’dan New York’a kadar araba kullanması gibi. Farklı rotaları takip edip aynı noktaya varıyorlar.”

Verma’nın ekibi, pekçok zihin testine tabi tuttukları ve içlerinde çocukalr, gençler ve genç yetişkinler olan yaklaşık 2000 sağlıklı kişiyi incelediler. “Beyin rol haritalarındaki” farklılıklar (ki bunlara bilimsel olarak ‘konektom” deniyor) erkeklerin bazı zihinsel testlerde neden kadınlardan daha iyi sonuçlar verdiğini, kadınların da neden başka testlerde avantajlı olduğunu açıklayabilir.

Kim Daha İyi?

Kadınlarda beynin sol ve sağ yarım küresi arasında daha fazla bağlantı bulunur. Bu da onları, farklı kaynakalrdan elde ettikleri bilgiyi kullanıp, sonuçlara ulaşmalarında avantajlı konuma sokar. Beynin sol yarım küresi mantıksal düşünme, sağ yarım küre ise sezgi ile alakalıdır.

Erkek beyninde ise ön-arka yönler arasındaki bağlantılar daha fazladır, bu da onalrın algılamasını artırır. Etraflarında olan bitene daha çok uyum sağlayabilirler ve harekete geçebilrler. Erkeklerde beynin hareket ve konum beceri bölümleri arasında daha güçlü bağlantılar mevcuttur. Bu da onların el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde, top atmak veya çivi çakmak gibi nesnelerin konumlarını anlamada daha iyi olmaları anlamına gelir.

Ortalama olarak erkek beyni dişi beyninden %10 daha büyüktür.45000den fazla beyin taramasını inceleyen Daniel Amen: “Ama daha büyük olması, daha akıllı oldukalrı anlamına gelmez. Beyin büyüklüğü dikkate alınmaksızın, kadın ve erkek IQ’larında hiçbir fark görülmedi.”

MRI taramaları gösterdi ki, cinsiyetler arasındaki en büyük fark, kadınların (hafıza üzerinde etkisi olan)hipokampüslerindeki ve sol kaudetlerindeki gri madde miktarındaki fazlalıktır. Verma, kadın beyinlerinde hafıza ve sosyal bilişle ilgili bölümlerde daha fazla devre bulunduğunu gördü. Peki o zaman kadınların diğer insanların hislerini anlamada daha iyi olmaları ve sosyal ortamlarda doğru tepkiler vermeyi bilmeleri şaşırtıcı bir şey midir?

Son çalışmalar hem bilim insanlarının beyin üzerinde çalışmalarını değiştirebilir hem de sağlık için çok önemli faydaları olabilir. Mesela bir cinsiyeti diğerinden daha fazla etkileyen belirgin hastalıkların daha iyi tedavi edilmesine faydası olabilir.

Beyin deseni-paterni değişmez değildir

Bunlar ilgi çekici olmakla birlikte, Verma herkes için geçerli olamayabileceğini söylüyor. “Çalışmalarımız dişi ve erkek performansını ortalama olarak ve belirgin eylemler üzerinde karşılaştırıyor.”

Tel Aviv deki bu çalışma beyindeki cinsiyet farklılıklarının aileye, içinde yetişilen kültüre ve de deneyimlere bağlı olabileceğini söylüyor.

Beyniniz aynı sinyalleri işlemden geçirdikçe, tıpkı bir kasın güçlenmesi gibi bu ağlar da güçlenecektir. Bu yüzden dişi ve erkek beyni aslında başlangıçta aynı bile olsalar, zamanla farklılıklar gösterebilirler. Çünkü kızlar ve erkeklerden beklentiler farklı olduğu için farklı muamele görmektedirler.

Görme yeteneğini kaybeden birinin zamanla duymasının daha iyi olması gibi, beyin de adapte olabilir. Bu kişiler beyinlerindeki “görme” bölümünü sesi proses etmek için kullanırlar.

Verma şöyle diyor: “Her bir cinsiyetteki bireyler yetenekleri bakımından çok büyük farklılıklar gösterebilirler. Mesela benim matematikten 3 diplomam var ama yön algım yok.”

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.webmd.com/brain/features/how-male-female-brains-differ#1

İLGİLİ
http://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/okyanus-otesinden-2/27-mart-1998/rab-04

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu