Dopamin Öğrenmeyi Nasıl Etkiliyor

Dopamin Öğrenmeyi Nasıl Etkiliyor: Araştırmacılar, Parkinson Hastalarındaki Sürekliye-Yakın Dopamin Aktivitesini Ölçtüler.

Dopamin, öğrenme ve hafıza da dahil olmak üzere pek çok beyin fonksiyonunda önemli bir role sahiptir.

Dopamin, güzel bir deneyim yaşadığımızda beyinde salgılanan bir kimyasaldır. Ayrıca madde bağımlılığı ve aşık olma duygularıyla da yakındır alakalıdır. Bu nörotransmitter öğrenme üzerinde büyük role sahiptir; çünkü dopamin artışı ile birlikte beyin daha fazla bilgi edinebilir ve hatırlayabilir. Dopamin yokluğunda ise, bilgiye odaklanmak ya da daha sonra hatırlamak güçleşir.

Virginia Tech’s Carilion Enstitüsü’nden araştırmacılar bir süredir dopamin ve öğrenme arasındaki ilişkiyi biliyorlar. Ama yeni bir araştırmayla birlikte konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediler. Araştırmacılar en son teknolojiyi kullanarak,  Parkinson hastalarındaki dopamin seviyelerini incelediler. Bunlar, insanlarda bu güne kadar kaydedilenlerden 1000kat daha fazla oranda beyin ameliyatı geçiren hastalardır. Sonuçlar araştırmacılara, eski dopamin bilgilerinin oldukça sınırlı olduğunu gösterdi. Dopaminin aslında öğrenme ve ruhsal bozukluklar üzerinde, önceden bilinenin aksine çok daha büyük bir etkiye sahip olduğunu gördüler.

Read Montague (Aynı Enstitüde İnsan Beyin Tarama Laboratuvarı Müdürü ve araştırmanın yazarlarından): “İnsan dışındaki model organizmalar üzerinde 20 yıldan fazla süredir yapılan araştırma, insan davranışlarını yönlendirmede dopaminin önemli olduğunu çok net şekilde gösterdi. Direk olarak insanlar üzerinde yapılan bu türde ölçümlerin ilki olarak gördük ki, resim henüz tamamlanmış değil. ”

Araştırmacılar, Wake Forest Üniversitesi Sağlık Bilimi beyin cerrahlarıyla birlikte çalışarak Parkinson hastalığı olan deneklerdeki dopamin seviyesini incelediler. Çalışma sırasında, özellikle derin-beyin uyarım elektrodu yerleştirilmek üzere ameliyat olan Parkinson hastalarına odaklandılar. Parkinson hastalarını seçtiler çünkü bu hastalığın içinde “kendi beyinlerinde yok olan bir sistem” mevcut. Ken Kishida-araştırmanın yazarlarından biri- “Parkinson hastalığı, dopamin açığa çıkaran nöronların ölümü olarak bilinir. Bu hastalık sürecinin altında yatan mekanizmaları anlamaya çalışıyoruz.”

Ameliyat esnasında dopamin sinyal seviyelerinin ölçülmesinde gönüllü olan 17 Parkinson hastası, araştırmacılara daha önce bu düzeyde hiç analiz edilmemiş bazı şeyleri inceleme fırsatı sundular. Kullandıkları teknoloji- beyin merkezi yakınında striyatum içine yerleştirilen karbon fiber elektrod- çok hızlı ve daha önce ölçülmemiş ayrıntıları gösterebilecek gelişmiş bir yöntemdi. Elektrod ve hızlı tarama periyodik voltametri  ile –ki bu, beyindeki sürekliye yakın kimyasal aktiviteyi ölçer- araştırmacılar, hastalardaki dopamin değişimini görüntülediler.

Montague: “ Bu hastalardaki dopamin seviyesinde artış ya da azalma olmadı. Yaklaşık 1000 dopamin sinyal-titreşiminin datasetini inceledik; sabitti. Sinyaller pozitif ve negatif tepki arasında farklılık göstermedi.”

Üzerinde çalıştıkları ayrıntılar daha sonra, Parkinson hastalarında dopaminin nasıl çalıştığıyla ilgili yeni bilgiler sundu. Eski araştırmaya göre, dopamin sinyali kişinin ne zaman ödül beklentisi içinde olduğunu, ödülü alıp almadığını gösteriyordu. Ama yeni araştırmaya göre bundan çok daha fazlası söz konusuydu. Dopamin sinyalleri, bilgiye ne olmuş olabileceği ve aslında ne olduğuyla ilgili bilgiyi kombine ediyordu; bu da insan beyninde sinyal veren dopaminin görevini yeni bir şekilde gösteriyordu.

Montague: “Dopaminin iki faktörü izlediğini gördük: Ne oldu ve ne olabilirdi? Öyle görünüyor ki, Dopamin nöronlarımız bir şeyin daha iyi ya da kötü olmuş olabileceğini izliyor; bu bilgi de dopamin salınımındaki hızlı değişiklikler tarafından kodlanıyor. Bu bilgiler, sayısal bakımdan Parkinson hastalarının dopamin sisteminde neyin eksik olduğunu ortaya koymaya başlayabilir.
Montague: “Yaşayan insan beyninde dopamin kodlu bu kadar net, gerçek zamanlı ölçümler, sağlıkta ve hastalıkta karar verme mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olacak.”

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.medicaldaily.com/how-dopamine-affects-learning-researchers-measure-near-continuous-dopamine-activity-362894?utm_content=buffera24b5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu