Çoklu İş IQ’yu Düşürüyor

Araştırmalar Çoklu İş’in (Aynı Anda Birden Fazla İş Yapmanın) Beyninize ve Kariyerinize Zarar Verebileceğini Gösteriyor.

brain33

Çoklu işin problematik oduğunu muhtemelen duymuşsunuzudur. Ancak, yeni çalışmalar göstermektedir ki; çoklu iş, performansınınızı öldürüp, ve hattâ beyninize zarar verebiliyor. Stanford Üniversitesi’nde  yapılan araştırmada, çoklu işin,(aynı anda birden fazla iş yapmanın) tek bir anda tek işi yapmaktan daha az üretken olduğunu tespit edilir. Araştırmacılar, düzenli olarak yoğun elektronik bilgi yağmuruna tutulan insanların, dikkatlerini toplayamadığı, bilgileri hatırlayamadığı ya da bir seferde bir işi tamamlayana göre, bir işten diğerine geçmede daha düşük performans sergilemekte.

Özel Bir Beceri Mi?

Peki ya çoklu işe karşı özel yetenekleri olan bazı insanlara ne demeli?…

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, gruplar halinde insanların çoklu işe yönelik eğilimlerini ve çoklu işin performanslarına yardımcı olduğuna dair inançlarını karşılaştırdılar. Araştırmacılar, yoğun çoklu iş yapanların, (çok fazla çoklu iş yapıp da bunu performsların artırdığını düşününlerin) aslında çoklu iş yapmada bir seferde bir işi yapanlara göre daha kötü performans gösterdiklerini gördüler. Sürekli çoklu iş yapanların performansının daha kötü olmasının sebebi; düşüncelerini organize etmede sıkıntı çekmeleri, gereksiz bilgileri filtreyelemedikleri ve bir işten diğerine geçmede daha yavaş olmaları. Çoklu iş etkinliği ve performansı düşürmekte. Çünkü, beyniniz bir seferde bir şeye odaklanabiliyor. İki şeyi aynı anda yapmaya çalıştığınızda, beyniniz her iki işi de başarılı bir şekilde yapabilme kapasitesinden yoksun gözükmekte.

Çoklu İş IQ’yu Düşürüyor.

Araştırmada, çoklu işin sizi yavaşlatmasının yanında ayrıca IQ’nuzu da düşürdüğünü tespit etmişler. Londra Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, bilişsel bir iş esansında çoklu iş yapanların IQ skorlarında düşüş tespit ediliyor ve bu sonuç, tıpkı marihuana içenlerde ya da tüm gece ayakta kalanlarda görmeyi bekledikleri sonuçlarla benzerlik taşıdığı ortaya çıkıyor. Çoklu işi yapan erkeklerin IQ’ları 15 puan düşerek, 8 yaşındaki bir çocuğun ortalama IQ’suna denk geliyor. Dolayısıyla, toplantı sırasında patronunuza bir mektup yazarken, hatırlayın; bilişsel kapasiteniz düşerek, 8 yaşındaki bir çocuğun sizin yerinize yazamasını isteyebileceğiniz bir duruma geliyor.

Çoklu İş’ten Dolayı Beyin Hasarı

 Uzun zamandır çoklu işten doğan kognitif-bilişsel yetersizliğin geçici olduğuna inanılmaktaydı. Ancak yeni araştırmalar bunun tersi olduğunu söylemekte! İngiltere Sussex Üniversitesi araştırmacıları, insanların bir çok cihazı aynı anda (televizyon seyrederken mesajlaşma gibi) kullanırken harcadıkları zaman miktarını beyinlerinin MRI taramasını yaparak karşılaştırdılar ve şunu tespit ettiler: Yüksek bir yoğunlukta aynı anda birden çok iş yapanların empati, bilişsel ve duygusal kontrolden sorumlu sigulat kortekslerindeki beyin yoğunluğu daha az! Çoklu işin fiziksel olarak beyne zarar verdiğini tespit etmek için daha fazla araştırmaya gerek olduğu halde, çoklu işinin olumsua etkilerinin mevcut olduğu da açık. Bu araştırmanın baş yazarı, nörobilimci Kep Kee Loh, implikasyonları şöyle açıklıyor: “Değişiyor olabileceğini düşündüğümüz cihazlarla etkileşim yollarımız hakkında farkındalık yaratmanın önemli olduğunu hissediyorum ve bu değişimler beyin yapısı seviyesinde meydan geliyor olabilir.”

Çoklu İşten Öğrendiklerimiz

Çoklu işe eğilimli birisiyseniz, bilmelisiniz ki; bu haz almak isteyeceğiniz bir alışkanlık değil. Çoklu işin net olarak ortaya koyduğu şey; sizin iş kalitenizi azaltıp, düşürmesi. Beyin hasarı yapmasa da, çoklu iş yapmanız, konsantrasyon, organizasyon ve detaylara karşı ilgiye yönelik mevcut zorlukları daha da artırmakta. Toplantılarda ya da diğer sosyal ortamlardaki çoklu iş, (aynı anda birden fazla işin yapılması) işte başarı için önemli olan öz-farkındalık ve sosyal-farkındalık gibi önemli iki duygusal zekâ becerisini (EQ) azaltmakta!

TalentSmart’ın 1 milyondan fazla insan üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu şey; onların %90’ının en üst seviye preformans sergilenler ve yüksek EQ’ya sahip oldukları. Dolayısıyla, eğer çoklu iş gerçekten de anterior sigulat kortekse (EQ’nun beyindeki ana yeri) zarar vermekteyse, o zaman, bu %90 yüksek performans ve EQ sergileyen kişilerin de süreç içinde EQ’ları düşücek demektir. Öyleyse, ne zaman çoklu iş yapsanız, sadece o anki performansınıza zarar vermiyorsunuz; işinizdeki gelecek başarılarınız için önemli olan beyin bölgenize de zarar veriyor olabilirsiniz!

Çeviren: AylinER
http://news360.com/article/285052182

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu