Beyniniz, Arkadaşlarınızın Kimler Olduğunu Gösteriyor

Dartmouth’da yapılan bir çalışmaya göre dünyayı arkadaşlarınızın algıladığı gibi algılıyor olabilirsiniz. Çalışmada, arkadaşların dünyadaki uyaranlara benzer sinirsel tepkiler verdiği ve bu benzerliklerin arkadaşlarınızın kim olduğunu bulmak için kullanılabileceği bildirildi.

Araştırmacılar, gösterilen videolara beyinlerinin verdiği tepkiye bakarak, kişilerin arkadaşlarının kimler olduğunun tahmin edilebileceğini buldular. Arkadaşlar arasında son derece benzer sinir aktiviteleri görüldü. Buna bağlı olarak arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla da benzerlikler görülmekteydi.

 “Nature Communications” da yayımlanan çalışma, gerçek yaşamda sosyal bir ortamda insanlar arasındaki nöral aktivite bağlantılarını inceleyen ilk çalışma. Aynı videoları izleyen deneklerin gerçek dünyadaki uyaranlara tepkileri test edildi. “Video gibi dinamik, doğal uyaranlara verilen nöral tepkiler, insanların kendilerini sınırlamadığı, rahatlıkla ifade ettikleri düşünce tarzlarına açılan bir penceredir. Carolyn Parkinson: “Bulgularımız, arkadaşların etraflarında olan bitenlere son derece benzer düşünsel tepkiler verdiklerini göstermektedir.”

Araştırma, yaklaşık 280 kişiden oluşan lisansüstü öğrenci topluluğu arasındaki arkadaşlık ve sosyal bağları inceledi. Araştırmacılar karşılıklı sosyal ağ bağlantılarına dayanarak çiftler arasındaki sosyal bağlar üzerinde tahminde bulundular. 42 öğrenciden bir dizi video izlemeleri istendi. Bu esnada da sinir aktiviteleri fMRI ile gözlemlendi. Videolar, politika, bilim, komedi ve müzik gibi farklı konu ve türlerden oluşuyordu. Her bir denek aynı videoları aynı sıra ile izledi ve hepsine aynı bilgilendirme yapıldı. Daha sonra, arkadaş olan çiftler arasındaki sinirsel tepkiler ile sosyal ağları birbirinden uzak olan çiftler arasındaki sinirsel tepkiler karşılaştırıldı.

Sonuçlar gösterdi ki, arkadaşlar arasındaki sinirsel tepkiler çok daha benzerdi. Bu benzerlikler en çok beynin duygusal tepkiler verme, dikkati yöneltme ve üst düzey muhakeme yapma alanlarında görüldü. Araştırmacılar, sağ el ya da sol el kullanma, yaş, cinsiyet, etnik köken ve milliyet gibi değişkenleri kontrol ettiklerinde bile, arkadalar arasındaki nöral aktivitedeki benzerlik yine de devam etmekteydi. fMRI da gözlemlenen bu benzerliklerin sadece kişilerin arkadaş olup olmadıklarının anlaşılmasında değil, aynı zamanda ikili arasındaki sosyal mesafenin de bulunmasında kullanılabileceğini göstertmektedir.

Thalia Wheatley : “Bizler sosyal varlıklarız ve birbirimizle bağlantılı şekilde yaşıyoruz. İnsan beyninin nasıl çalıştığını anlamak istiyorsak, bu bağlantılardaki beyinlerin nasıl çalıştığını, birbirlerini nasıl şekillendirdiklerini anlamalıyız.”

Bu araştırma, daha önceki bir araştırmanın üzerine inşa edilmiştir. Önceki araştırmada, tanıdığınız birini gördüğünüzde, beyninizin size derhal bu kişinin ne kadar önemli ve etkin olduğu, sosyal yaşamınızda nerede olduğuna dair haber verdiği bulunmuştu. Araştırma şu sorulara yanıt bulmak istiyor: Acaba dünyaya aynı gözlerle baktığımız kişilere doğal olarak mı yakınlaşıyoruz yoksa aynı deneyimleri paylaştığımız kişilerle mi benzer hale geliyoruz? Yoksa her iki dinamik de birbirini pekiştirir durumda mı?

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://medicalxpress.com/news/2018-01-brain-reveals-friends-similar-neural.html

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu