Beynin Kararı

Beynimiz Farkındalık alanına Düşmeden de Bir Yüz hakkında (Güvenilir mi Değil mi) Karar Verebiliyor.

brain3Bilim adamlarından bir ekip, bilinçli olarak bakmadığımız zaman da bile bir yüzün güvenirliliği konusunda hüküm verebilidiğimizi dile getiriyorlar. Ekibin Journal of Science dergisinde yayınlanacak tespitleri, diğerleri hakkında ani değerlendirmeyi nasıl yaptığımıza ışık tutmakta.

New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü yardımcı doçent ve araştırmanın baş yazarı Jonathan Freeman şunları ifade etmekte: “Tespitlerimiz, beynin bilinçli olarak algılamadan önce otomatik olarak bir yüzün güvenilir olup olmadığına karşı tepki vermekte olduğunu göstermektedir. Bir farkındalık oluşmadan da diğer kişiler hakkında anlık yargı oluşturduğumuza dair ulaştığımız bu tespitler, çok geniş kapsamlı bir araştırma neticesindeki tutarlı sonuçlardır.”

Bu araştırmaya katılan ve yazmaya katkıda bulunan diğer yazarlar, New York Üniversitesi’nden araştırma bilim adamı Zachary Ingbretsen ve doktora sonrası araştırmalar yapan Harvard Üniveristesi’nden Eric Hehman ‘dır.

Araştırmacılar, insanın sosyal ve duygusal davranışları için önemli olan beyindeki “amigdala”adlı yapı üzerine odaklanmışlardır. Daha önceki araştırmalar, bu yapının insan yüzlerinin güvenirliği konusunda yargıda bulunmada aktif olduğunu göstermektedir. Ancak, daha önce amigdalanın bir yüzün güvenirliliği gibi karmaşık sosyal sinyallere o sinyalin algısal farkındalığa ulaşmadan tepki verebildiği bilinmiyordu.

Beynin bu bölgesinin bu şekilde yargı ortaya koymadaki rolünü ölçmek için, araştırmanın yazarları, deneklere bir dizi yüz resmi göstererek, onların amigdalalarındaki aktiviteyi monitörden izledikleri bir çift deney yaptılar.

Bu görüntüler, gerçek yabancıların yüzlerinin standart hale getirilmiş fotoraflarının yanında, diğer tüm yüzler kontrollü manipüle edilip sanal olarak yaratılan resimlerinden oluşur. Sanal olarak yaratılan yüzler bilgisayar sentezli olup, daha önceki araştırmalara dayanır. Örneğin; yüksek iç kaşlar ve belirgin elmacık kemikleri güvenirliliğin işaretleri olurken, alçak iç kaşlar ve yayvan elmacık kemikleri de güvenilmezliği işaret eder.

Bu deneylere başlamadan önce, ayrı bir grup denek tüm gerçek ve bilgisayar yaratımı yüzleri inceler ve onların ne kadar güvenilir olup olmadığını değerlendirir. Daha önceki çalışmalar göstermiştir ki; denekler her gösterilen resmin güvenirlilik seviyesi konusunda güçlü bir şekilde hemfikir olmuşlardır.

Deneylerde, yeni bir grup deneğe aynı yüzleri beyin tarama cihazı içinde gösterilir ve onlara gösterilen yüzler milisaniye süresi içinde gerçekleşir. “geriye doğru maskeleme” adlı bir başka özellikle birlikte bu hızlı gösterim, deneklerin yüzleri bilinçli, farkındalıklı bir şekilde görmesini engeller. Geriye doğru maskeleme deneklere ilgisiz “maskeli” görüntü gösterilir ve ardından hemen aşırı derecede kısa bir süre içinde yüz gösterilir bunu nedeni deneğin yüzü proses etmemesi ve bir farkındalığa ulaşmamasıdır. Bu ilk deneyde, araştırmacılar bir yüzün güvenirliliğinin 3 seviyesine (üzgün,vasat, neşeli) karşı amigdaladaki aktiviteyi incelerler. İkinci deneyde, araştırmacılar, tamamen devam eden güvenirlilik spekturumunda amigdalanın tepkisini ve akvitesini ölçerler.

Bu iki deney neticesinde,araştırmacılar, amigdalanın belirli kısımları bir yüzün güvenilmez olduğunda aktivite ortaya koyduğunu ve amigdalaki diğer kısımlarda da deneklerin bilinçli olarak yüzleri görmeseler de güvenirlilik (güvenilir mi güvenilmez mi) sinyallerinin geniş kapsamlı gücünün takip edildiğine dair amigdaladaki aktivasyonun izlendiğini belirtirler.

Freeman şunu belirtir: “Bu tespitler,amigdalanın sosyal işaretleri farkındalık olmadan da proses ettiğine dair önceden bildiklerimizden daha çok bizlere kanıtlı bilgi sunmakta. Bir yüzü bilinçli olarak algılamadan da amigdala o kişinin ne kadar güvenilir olup olmadığını değerlendirebiliyor.

Çeviren: AylinER
http://m.medicalxpress.com/news/2014-08-brains-trustworthinesseven.html

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu