Beynin Diğer İnsanların İyi Haberlerine Gösterdiği Tepkide Empatinin Rolü

Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, beynin diğer insanların iyi talihlerine-haberlerine gösterdiği tepkinin insanların ne kadar empatik olduğuna bağlı olarak geliştiği tespit edildi.

Tıp Araştırma Konseyi tarafından desteklenen ve Nörobilim dergisinde yayınlanan çalışmada, beynin anterior singulat korteks diye adlandırılan bölgesinin, diğer insanlar hakkındaki iyi haberle bağlantı kuran bölge olduğunun gözüktüğü ancak o bölgenin nasıl tepki vereceği ise empati seviyelerine göre değişiklik gösterdiği tespit edildi.

Kendilerinin oldukça yüksek bir empati seviyesine sahip olduğunu dile getiren insanların anterior singulat korteksleri, sadece diğer insanlardan iyi haberler alınca tepki verirken, kendilerinin düşük seviyede bir empatiye sahip olduğunu düşünen kişilerin anterior singulat korteksleri de kötü haber aldığında tepki vermekteydi.

Bu noktada, bu çalışma, piskopati ve otizmi de içeren sosyal davranıştaki bozuklukları ve empatiyi anlamamızda anterior singulat korteksin önemli bir rolü olabilceğini gösteriyor olabilir.

Bu çalışmada, yaşları 19-32 arası 30 erkek gönüllünün fMRI kullanılarak beyin taraması yapılır. Onlara diğer bir kişinin piyango kazandığında nasıl bir tepki verebileceğine dair semboller gösterilir ve beyinleri incelenir.

Deneye katılanlar ayrıca, beyin taramasına girmeden önce, aynı hafta içinde ne kadar empatiye sahip olduklarının tespit edilmesi için bir anket doldurtulur.

Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji ve Dil Bilimleri’nden araştırmanın baş yazarı Patricia Lockwood şunları söylüyor: “Farklı empati seviyeleri ile insanların beyin tepkilerini inceledik.Yüksek empati seviyesine sahip insanların diğer insanların özellikle iyi talihlerine tepki verip vermediklerini görmek istedik.”

Araştırmada, tüm gönüllülerin beyinlerindeki anterior singulat korteksleri, diğer bir kişinin para kazandığı haberi neticesinde aktive olduğu tespit edilir. Ancak, katılımcıların ne kadar empatik olduğuna göre bu bölgede önemli farklılıklar meydana gelmektedir.

Anterior singulat korteksinde diğer insanlara karşı en fazla aktivasyon gözüken katılıcımların, bu aktivasyonları özellikle ve sadece diğer kişinin piyango kazandığı haberinden sonra oluşmakta ve bu gönüllülerin ayrıca en yüksek empati seviyesine sahip olduğu da gözükmektedir.

Diğer yandan, diğer insanların iyi haberine karşı anterior singulat kortekslerinde daha az üretim olan olan kişilerin empati seviyelerine bakıldığında daha düşük emptiye sahip oldukları belirlenir.

beyin_empati1

Bu araştırmanın diğer yazarı, profesör Essi Viding:

Diğer kişilerin ödül kazanmasına karşı verilen tepkide, insanların ne kadar empatiye sahip olduklarının ve anterior singulat kortekslerinin ne kadar belli bir amaca yönelik aktive olduğunun farklılıklarını tespit etmekten dolayı çok heyecanlıyız. Bir sonraki çalışmamız, empatinin yanısıra, insanların bu bölgedeki aktivasyona dayalı olarak ne kadar rekabetçi olup olmadığına bakmak olacak.”

Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/acc-autism-empathy-psychology-2866/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu