Beyinden Beyine İletişim: Telapati Bilimi

telepati1

Başka birisinin yaşadığını yaşamanın ne demek olduğunu hiç merak ettiniz mi? ya da “eve gelirken süt al” gibi partnerinize hiç telepatik bir mesaj yolladınız mı?

Son zamanlardaki beyin-biligisayar arayüzlerindeki ilerlemeler, fantazi bilim gibi gözüken, bir beyinden diğerine aktarılan düşünce aktarımını gerçeğe dönüştürmekte.

Son iki yıldır yayınlanan bu konudaki çalışmalarda; iki hayvan, iki insan ve hattâ bir insan ve bir fare arasındaki doğrudan beyin aktivitesi aktarımı anlatılmakta. Bu “beyinden beyine arayüzler (BBIs)”, iki bireyin beyinlerinde gerçek zamanda bağlantı kurarak, doğrudan beyin aktivitesi aktarımı yapmayı sağlamaktadır.

Peki o zaman, bunun ardında yatan bilim nedir?

Beyin Dalgalarını Okumak

Beyin hücreleri birbiri ile iletişimde oldukları için, bu, “beyinden beyine data arayüzü”ne olanak tanımaktadır. Hücreden hücreye iletişim, kimyasal sinyallerin hücreler arasında geçerek, alıcı hücrelerde elektriksel diken’le (spike) neticelenen “sinaptik aktarım” adlı bir proses aracılığı ile olmaktadır.

Sinaptik aktarım, motor kontrol, hafıza, algı ve duygu gibi tüm beyin aktivitesinin temelini oluşturur. Çünkü, hücreler bir ağ ile birbirine bağlıdır, beyin aktivitesi de “beyin dalgası” diye adlandırılan elektriksel aktivitenin bir eşlemiş sinyalini üretir. Beyin dalgaları, beynin halihazırda çalıştığı bilişsel proseslere göre değişir ve yukarı ve aşağı durumların (osilasyonlar) zaman-frekans kalıplarıyla da nitelendirilir. Örneğin; uykunun farklı safhalarının özelliği olan ve farkındalık ve bilincin çeşitli hallerinin özelliğini modelleyen beyindalgaları vardır.

Bu tabloda uykunun bir safhasında açığa çıkan beyin dalgalarının bir örnek görüyorsunuz.

telepati2

Beyin dalgaları, yüzücü bonesine benzeyen bir bonenin kafaya takılarak, elektrodlar vasıtasıyla elektriksel aktivitenin belirlendiği elektroansefalografi (EEG) adlı bir teknikle tespit edilmektedir. Daha sonra bu aktivite kalıbı kaydedilir ve bilgisayar yazılımı kullanılarak yorumlanır.

Bu çeşit beyin-makine arayüzü, nöral protez teknolojisinin de temelini oluşturmakta ve beyin fonksiyonunu onarmak, yenilemek için kullanılmaktadır. Bu, kulağa inanılmaz gelebilir ama nöral protezler aslında olağanlar; Koklear implant’ı (sesleri kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürme) düşünün!

Tekniksel Telepati

Beynin elektriksel doğası, sadece sinyalleri göndermeye değil, ayrıca elektriksel titreşimleri de almaya izin verir. Bunlar, transkraniyal manyetik stimulasyon(TMS) adlı bir teknik kullanılarak, non-invazif, girişimsel olmayan bir yolla nakledilebilinir. Bir TMS aleti kafatası üzerinde manyetik alan yaratır ve daha sonra bu da beyinde elektrik akımı oluşturur. Bir TMS bobini motor kortekse yerleştirildiğinde, bir uzuvun, elin ya da ayağın ve hattâ bir el ya da ayak parmağının hareketi ile sonuçlanan motor yollarını aktive eder.

Bilim insanları şimdi, hayvanlar arasında yapay iletişim kanalı yaratmada kullanılabilecek belirli sinyalleri deşifre etmek için beyin dalgalarındaki tüm sesi sınıflandırmanın yolları üzerinde çalışıyorlar.

Bunun ilk tanıtımı 2013 yılında, bir çift farenin, davranışsal bir görevi ortaya koymak için BBI ile birbirine bağlanmalarını gösteren çalışma idi. Bu bağlantı, alıcı olan farenin görevi doğru tamamladığında, her iki fareye ödül verilmesi ile  güçlendirildi.

Bu çalışmadan hemen sonra, bir insanın BBI ile farenin kuyruk hareketlerini kontrol edebileceğinin gösterildiği başka bir çalışma tanıtıldı.

Şimdi biliyoruz ki; BBI, insanlar arasında da çalışmakta. EEG ve TMS’yi birleştirerek, bilim insanları, bir insanın elini hareket ettirme düşüncesini başka bir insana aktararak, onun elini hareket ettirtmiştir. BBI, her iki katılımcının da deney esnasında bilinçli birer katılımcı olduklarında en iyi şekilde çalışmaktadır. Bu vakada, denekler bir bilgisayar oyununda  bağlanmışlardı.

Senin Düşündüklerini Düşünmek

İnsan BBI’sındaki en son ilerleme, başka bir ileri atılımı temsil etmekte. Bu da, geçen yıl Ağustos ayında iki insan arasında gerçekleşen bilinçli düşünce aktarımıdır.

Bir araştırma ekibi, EEG, internet ve TMS’nin içerdiği bir teknoloji kombinasyonunu kullanarak, Hindistan’daki bir düşünceyi Fransa’da bulunan birisine aktarmayı başardılar.

Kelimeler ilk olarak, ikili bir yazılımla kodlandı. (örneğin; 1= hola; 0=ciao ) Daha sonra, 1 ya da 0’ı düşünen insanın EEG sinyalinden çıkan sonuç, alıcının beyninin görsel korteksine konumlanmış bir robot sürücülü TMS aletine aktarııldı. Alıcı için ışık flaş alıgısında sonuçlanan TMS titreşimler ile bu bilgi, alıcı tarafından orijinal kelimeler (“hola-ciao”) şeklinde deşifre edildi.

Şimdi, artık, BBI teknolojileri gerçek oluyor. Diğer insanlarla etkileşim yolunu etkilemede ve hattâ belki de, doğrudan düşünce aktarımı yolu ile bizim hayvanlara iletişimimizde, bu teknolojiler, çok büyük bir potansiyele sahip. Ancak, bu gibi teknolojilerin de belirgin bir etik ve legal çıkarımları da mevcut. Dolayısıyla, BBI’ların başarısının deneklerin bilinçli eşleşmesine bağlı olduğunu da not etmek önemli.

Bu bakımdan, BBI’ların, bir gün,bilişsel davranış terapisinin de dahil olduğu psikoterapilere entegre olmada, motor becerilerini öğrenmede ya da uzak gezegenlerdeki robotları uzaktan kontrol etme ya da Uzay Yolundaki Vulkan-benzeri düşünce gibi daha fantastik durumlarda olağanüstü potansiyele sahip.

Yakında, bir başkasının yerine geçmek, onun yaşadıklarını deneyimlemek mümkün olabilir.

Çeviren: AylinER
http://theconversation.com/brain-to-brain-interfaces-the-science-of-telepathy-37926


40 Yıl Önce Söylenenler

Rüyanın dışında “telepati” diye bir olay da biliyoruz!… Telepatinin, iki beyin arasındaki karşılıklı gönderilen dalgalar olduğunu da biliyoruz.. Yani beynin belli dalgalar göndererek bir diğer beyine ulaştığını; ona çeşitli mesajlar verdiğini biliyoruz!. Fakat bu kopuk kopuk bildiğimiz hususları biraraya getirip bir sonuca varmayı genelde hiç düşünmüyoruz!.

Telepati” dediğimiz olayı gerçekleştiren, beyin!

Cuma Sohbetleri 

Sen herhangi bir kişiyi düşündüğün anda, otomatik olarak, “telepati” dediğiniz bir biçimde o kişinin beyniyle senin beynin arasında bir bağlantı kurulur…

– Herkes için geçerli mi bu ?..

– Elbette…

Evrensel Sırlar 

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu