Beyinden Beyine Doğrudan İletişim İspatlandı!

Kablosuz EEG (Elektroensefalografi) ve otomatikleştirilmiş, robotlaştırılmış TMS’nin (Transkranial Manyetik Stimülasyon) içerdiği ileri düzey nöro-teknolojiler kullanılarak, ilk başarılı transmisyon-aktarım gerçekleştirildi.

Buna benzer çalışmalar içinde ilk defa nörobilimciler ve robotbilimcilerden oluşan uluslararası bir ekip, insanlarda doğrudan beyinden beyine iletişimin yaşanabilirliğini gösterdiler. Birbirinden 5000 mil uzaklıktaki iki insan deneğinin internet yoluyla beyinden beyine başarılı iletişimini içeren bu çalışma ile ilgili oldukça yeni tespitler henüz yayınlanan PLOS ONE adlı dergisinde anlatılmıştır.

Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nin de müdür olan yardımcı yazar olan ve Harvard Tıp Okulu Nöroloji Profesörü Alvaro Pascual-Leone şunu açıklıyor: “Aralalarındaki çok  büyük mesafeye rağmen, mevcut iletişim yollarını güçlendirerek, bir kişinin beyin aktivitesini okuyup, bunu  diğer bir kişiye doğrudan aktarabilir miyiz’i öğrenmek istedik. Bu yollardan bir tanesi tabii ki internet. Dolayısıyla, bizim sorumuz şu şekli aldı: “İnternetin konuşma ve yazma kısmını bypass ederek yani atlayarak, biri Hindistan’da ve diğeri Fransa’da olan iki denek arasında doğrudan bir iletişim oluşturabileceğimiz bir deney yapabilir miyiz?””

Cevap “Evet!” oldu.

Anlık mesajlaşmanın nörobilimsel karşılığı içinde, StarLab Barselona, İspanya’dan araştırmanın başı olan ekipten Pascual-Leone ve Giulio Ruffini and Carles Grau ve yine araştırmanın bir diğer başı olan Axilum Robotics, Strasbourg, Fransa’dan Michel Berg, internet bağlantılı Elektroensefalografi (EEG) ve robot yardımlı ve Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS) kullanarak, Hindistanda’ki bir yerden, Fransa’nın bir noktasına “hola” ve “ciao” kelimelerin aktarımının bilgisayar-ortamlı beyinden beyine iletişimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler.

EEGbeyinbilgisayar etkileşimine dayalı daha önceki çalışmalarda, tipik olarak insan beyni ve bir bilgisayar kullanılırdı. Bu çalışmalarda, bir kişinin kafa derisine yerleştirilen elektrodlarla, bilinçli olarak kolunu ya da bacağını oynattığını düşünmek gibi, kişinin düşüncesi ve hareketinin farkına vardığı an, beynindeki elektrik akımları kaydedilirdi. Daha sonra bilgisayar bu sinyalleri yorumlar ve bunu bir robot ya da tekerlekli sandalye gibi bir kontrol outputa yollanılırdı…

Ancak, bu yeni çalışmada, araştırma ekibi, sistemin diğer ucuna bir başka insan beyni dahil ettiler. Bu çalışmada yaşları 28 ile 50 arasında olan 4 sağlıklı katılımcı yer almıştır. 4 denekten bir tanesi beyin-bilgisayara arayüzü (BCI) olarak kelimeleri gönderen konumunda olacak ve diğer üç kişi de bilgisayar beyin arayüzü (CBI) olarak mesajları alan ve bu mesajları anlayan olacaktır.

brain-to-brain-communication
Beyinden Beyine iletişim sistemine genel bakış.

Sol tarafta, BCI alt sistemi, motor korteks üzerindeki elektrodlar ve EEG amplifikatör/transmitör  kablosuz kutu başlık içindeki şematik olarak gösterilmekte. Ayakların motor imgelemesi bit değerini “sıfır”, ellerinkini de “1” olarak kodlamakta. Sağda ise, CBI sistemi resmedilmekte; iki bit değeri kodlama için elektromanyetik sarma-dollanma oryantasyonunun rolü vurgulamaktadır. BCI ve CBI parçaları arasındaki iletişimine internet aracılık yapmaktadır. Resim:Grau et al./PLOS ONE.

EEG kullanarak, araştırma ekibi ilk önce “hola” ve “ciao” şeklindeki selamlaşmaları ikili kod şekline dönüştürdüler ve sonra sonuçları Hindistan’dan Fransa’ya eposta ile yolladılar.Orada bilgisayar-beyin stimulasyonu mesajı nonivasif-müdahelesiz beyin simülasyonu yolu ile alıcının beynine aktarır. Denekler, bunu, periferik görme- çevresel görmelerinde fosfen, ışık parlaması olarak deneyimlerler. Alıcının mesajdaki bilgiyi kodlaması-çözmesi için, ışık sayısal bir dizimler içinde gözükür ve denekler hiç birşey hissetmediklerini rapor etseler de, aslında onlar selamlaşmaları doğru bir şekilde alırlar.

%11 çözümde ve %4 ilk kodlamada olmak üzere sonuçta toplam hata oranı %15 olan benzer bir deney de İspanya ve Fransa’daki kişiler arasında da yapılır.

Pascual-Leone şunları dile getirmekte: “Kablosuz EEG (Elektroensefalografi) ve otomatikleştirilmiş, robotlaştırılmış TMS’nin (Transkranial Manyetik Stimülasyon) içerdiği ileri düzey nöro-teknolojiler kullanılarak, bizler doğrudan ve müdahalesiz bir şekilde, bir kişiden diğerine, onların birbirileri ile yazışmadan ve konuşmadan düşünce aktarımlarını gerçekleştirebildik. Bu deney kendi içinde insan iletişiminde olağanüstü bir adımdır. Bunun da binlerce mil mesafe uzaklıktan gerçekleşmiş olması, beyinden beyine iletişimin gelişmesi için çok önemli bir kanıt ilkesidir. Biz bu tarz deneylerin, geleneksel dil -esaslı ya da motor-esaslı iletişimin tamamlanması ya da bypass edilmesinin geçerliliğinin keşfedilmesinde önemli  bir ilk adım olduğuna inanıyoruz.”

Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/neuroscience-technology-communication-1288/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu