Beyin Anormallikleri ve Ayna Hareketi Arasındaki Bağlantı !

İnsanların karşıt uzuvlarını istemsiz ayna hareketine zorlayan durumlarının, yaygın  gelişimsel bir beyin bozukluğuyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.


Ayna Hareket Bozukluğu

 Queensland Üniversitesi’nden bilim insanlarının uluslararası araştırmacılarla birlikte, insandaki belirli bir gendeki (DDC) mutasyonu keşfetmeye dair yaptıkları araştırma, Korpus Kallozum Agenizisi (ACC) olarak bilinen bir duruma neden oldu.

Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü’nden Profesör Linda Richards, Korpus Kallozum Agenizisi’nin (ACC) beynin sağ ve sol taraflarını bağlayan liflerin kısmî eksikliği ya da tamamen olmaması anlamına geldiğini belirtmekte.

Prof. Richards: “Korpus Kallozum, beynin iki yarımküresi arasındaki iletişimi sağlamaktadır. DCC adlı gen mutasyonu olan insanlar üzerinde yapılan daha önceki çalışmalarda, bu mutasyona sahip olan insanların normal bir korpus kallozumu olmasına rağmen, ayna hareket bozukluğuna sahip oldukları gözlemlenirken, DCC geni mutasyonuna sahip farelerde, bunun Korpus Kallozum Agenizisinin (ACC) oluşmasına neden olduğu tespit edilmişti. Dolayısıyla, daha önceleri bu DDC geninin hayvanlarda ve insanlarda farklı işlevleri olduğu düşünülüyordu. Ama şimdi bizler, bunun böyle olmadığını biliyoruz.”

 Bilim insanları, DDC genindeki mutasyonun pozisyonunun tek başına ayna hareketi bozukluğuna ya da korpus kallozum malformasyonu ile birleşik bir bozukluğa sebep olup olmadığını tespit ederler.

Nature Genetics adlı dergide yayınlanan bu yeni çalışmada, DDC geni mutasyonuna sahip olan insanların yarısından fazlasında konjenital ayna hareketi bozukluğu olduğu belirtilmektedir.

Prof. Richards: “Ayna hareket bozukluğu olan insanlar bir uzuvunu hareket ettirirler (bu genellikle de eldir. Ancak, ayağı da içerebilir.) ve diğer kolda da aynı hareketin olmasını engelleyemezler. Bu kişiler, aynı anda her iki uzuvunu hareket ettirlr, ancak bu durum onları güçten düşürecek kadar da değildir. Bu bozukluğa sahip olan insanlar, hareketin bastırılması için, başa çıkma mekanizmaları geliştirip, tamamen ihtiyatlı olmaya çalışmaktalar.”

Queensland Üniveristesi’ndeki bilim insanları, yüksek manyetik alanlı rezonans görüntüleme kullanarak, ayna hareket bozukluğu olan kişilerin,ayna hareketleri esnasındaki beyin bağlantılarındaki değişiklikleri tespit ederler.

Prof. Richards: “Zihinsel bozukluk ve korpus kallozum agenezisi ile ilgili pek çok gen mevcut olmasına rağmen, bu, daha hafif bir gelişimsel sonuca sahip ilk genetik mutasyonlardan bir tanesidir.”

Çeviri: AylinER
http://neurosciencenews.com/mirror-movement-brain-abnormality-6186/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu