Beyin Ağları

Dikkat! Yaklaşan Nesnenin Lokasyon & Etkisini Hesaplayan Beyinde Belirli Beyin Ağları Var

Özet: Yeni bir çalışma, beyindeki belirli ağların, yaklaşan nesnenin lokasyonunu ve hızını nasıl izlediğini araştırıp, bu ağın, olması muhtemel etkilere karşı, hayvanların hazırlanmasına yardımcı olduğunu ortaya koymakta.

 JNeurosci adlı dergide yayınlanan ve iki maymunun beyin görüntülerinden yola çıkılarak yapılan araştırmada, yüzlerine yaklaşan bir nesnenin yerini belirleyen ve vücuda temas etmesi halinde olması muhtemel potansiyel etki ve sonuçları öngören beyinde belirli beyin ağları olduğu tespit edilir.

Suliann Ben Hamed ve meslektaşları, fonksiyonel rezonans görüntüleme yöntemi kullanarak, iki Rhesus maymunun (Hindistan’da yaşayan kısa kuyruklu, kızınca yanakları kızaran bir tür) oksipital, parietal, premotor ve prefrontal bölgelerini birbirine bağlayan bir beyin ağı tespit ederler.

 Yapılan çalışmada, maymuna sanal olarak hızla bir koni fırlatılır ve gerçek gibi hissetmesi için maymunun yanağına hava da püskürtülür ve bunun gerçek dünya ortamında ulaştığı takdirde ne olabileceği incelenir ve maymunun oksipital, parietal, premotor ve prefrontal bölgeleri birbirine bağlayan beyin ağında maksimum derecede aktivasyon olduğu tespit edilir.

Yüze püskürtülen hava ile sanal koninin konumu arasında bir uyumsuzluk olduğunda veya her iki uyarıcı ayrı ayrı uygulandığında, bu ağda zayıf bir  aktivasyon gözlemlenir.

Tespit edilen bu beyin ağının, aktif olarak görseli kullandığı ve dokunsal bilgiyi tahmin etmedede işlemler geliştirdiği ortaya konmakta ve bu da olması muhtemel etkilere karşı hayvanları korumaya yardımcı olabilmektedir.

Çeviren: AylinER
http://neurosciencenews.com/impact-object-7699/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu