Batı Niçin İslam’ı İnkar Ediyor?

batinedeninkarediyor

İŞTE AÇIK ÖRNEK !

Bütün İngilizce çevirilerde  Rasulullah Muhammed aleyhisselam
PROPHET” =”Kâhin“,  gelecekten haber veren veya “messenger”
bizdeki çevirisiyle “postacı”, “elçi”, Gökte oturan tanrının haber taşıyanı,
olarak çevrilmekte.
Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere onbinlerce “PROPHET” bugün ABD ve
diğer ülkelerde yaşamakta. Bu anlamla yetişen insanlar da, aynı kelime ve
tanımlama ile takdim edilen RASULULLAH’ı  maalesef yukarıda gördüklerinizle
aynı kategoriye sokmaktadır.
Oysa  Allah ilmini DERÛNUNDAKİ hakikati olan Allah’tan alan anlamındaki
“İRSAL” olmuş Rasulullah, Gökte oturan bir tanrının “prophet”i yani kahini,
peygamberi değildir! Gökten kendisine yazılı ciltli bir kitap inmemiştir!
Hiç bir Nebi ve Rasul dahi gökten inmiş yazılı sayfa veya ciltli kitap almamıştır.
Hepsi de DERÛNLARINdaki aynı ve TEK hakikat noktasından kendilerine
açılan BİLGİ’yi insanlara duyurmuşlardır.
İşte bu korkunç anlayış yanlışı insanlara bu şekilde iletilince; milyarlarca galaksinin
olduğu evren gerçeğini lisede öğrenen insanların İslâmı inkarına yol açmaktadır.
Bugün Din’le ilgilenenlerin insanlığa en büyük ZULMÜ, İnsanları gökte oturan
bir TANRI’ya  ve onun gökten indirdiği kitapla buyurduğu Dine inanmaya
davet etmek olmaktadır.
Rasulullah’a hizmetin yolu, çağdaş insana çağdaş bilgiler eşliğinde ve
onlarla bütünleşecek bir şekilde DİNİN ne olduğunu anlatmaktan geçer.

http://www.ahmedhulusi.org/kuran/kurancozumu.htm

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...