Araştırmacılar Hipokampüsün Geleceğe Dair Düşünceleri Nasıl Etkilediğini Ortaya Çıkardılar

hipokampus

Son on yılda araştırmacılar, anıları oluşturma rolü ile tanınan hipokampüsün sadece geçmişi hatırlamaktan çok daha fazlasını, geleceğe dair olayları düşünüp, canlandırmada da önemli bir rol oynadığını tespit ettiler. Bu tespite kadar bilim insanları hipokampüsün epizodik düşünceye nasıl katkıda bulunduğunu halâ tam olarak bilmemekteydiler. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (BUSM) araştırmacılar, hipokampüsün geleceği hayalde canlandırma, tasavvur etmedeki rolünün, kişinin zihnindeki bir sahnenin oluşum sürecinde belirlediler.

Cerebral Cortex adlı dergide yer alan bu araştırmaya dair tespitler, beynin geleceği hayal etme kapasitesini nasıl desteklediğine ve bu beceriyi ortaya koymak için gerekli olan önemli bileşenleri sağlayan beyin bölgelerini göstermeye ışık tutmakta.

Hipokampüs birçok nörolojik koşul ve hastalıktan etkilenir ve normal yaşlanma sırasında da zayıflayıp, kötüleşebilir. Geleceği düşünmek, tüm insanlara ait bilişsel, zihinsel bir beceridir. İster günlük yaşamı yönetmek, ister de geleceğe dair önemli olaylar hakkında karar vermekte olsun, her zaman plan yapmak gerekir.

BUSM araştırmacıları, fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme’yi (fMRI) kullanarak, sağlıklı yetişkinlerin olayları hayallerinde canlandırdıkları andaki beyin aktivitelerini incelediler. Daha sonra katılımcıların hipokampüslerindeki beyin aktiviteleri, o an için ve gelecek ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevaplara göre karşılaştırılır. Daha sonrasında da katılımcıların geleceğe dair sorulan sorulara hayallerinde canlandırarak ya da canlandırmayarak verdikleri cevaplar karşılaştırılır.

BUSM ve VA Boston Sağlık Sistemi Hafıza Bozuklukları Araştırma Merkezi doktora sonrası araştırmalar yapan ve bu araşatırma ile ilgili yazıyı yazan Daniela Palombo şunları söylemekte: “Şimdiki zamana ve gelecek zamana ait beyin görüntülerini karşılaştırdığımızda, hipokampüsün aktivitesinde herhangi bir farklılık gözlemlemedik, ancak katılımcıların geleceğe dair hayalinde canlandırarak verdikleri cevaplarda hipokampüs aktivitesi, hayal etmeden verdikleri cevaplardakinden çok daha güçlü idi. Bu da hipokampüsün bir sahneyi oluşturmadaki rolünü göstermektedir.”

Araştırmacılara göre, hipokampüsün bilişsel becerilere nasıl katkıda bulunduğuna dair çalışma yapmanın önemi, aynı anda pek çok yerde oluşan hipokampal durumlarla destekleniyor olmasından gelmektedir. Palombo: “Bu tespitler, normal bir beyinde geleceğe dair oluşan düşüncelerde hipokampüsün rolünü daha iyi anlamamıza ve hipokampal fonksiyon zayıflığına sahip bireylerdeki bilişsel kayıpların doğasını daha iyi çözmemize yardımcı olmakta.

Palombo, ayrıca, geleceği canlandırırken hangi unsurların hipokampüse bağlı ve hangilerinin bağlı olmadığını bildiğimiz takdirde, hipokampal fonksiyon bozukluklarına sahip kişilere yönelik rehabilitasyon stratejileri geliştirilebileceğini ve geleceğe dair düşünme ve canlandırmaya yönelik alternatif yollar sunabileceğini de düşünmekte.

Çeviren: AylinER
http://medicalxpress.com/news/2016-12-uncover-hippocampus-future.html

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu