Akdeniz Yemekleri Beyniniz için İyi Olabilir

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, kuru yemişler ve zeytinyağından zengin bir Akdeniz mutfağı yemeği yemek, yaşlılardaki bilişsel gerilemenin daha ileri yaşlara akdeniz ertelenmesine yardımcı olabilir.

Araştırmayı yürütenler, yaklaşık 300 kişi seçtiler ve 4 yıl boyunca Akdeniz yemeği yemelerini istediler. Aynı süre boyunca 145 kişiden de az yağlı yemekler yemelerini istediler. Akdeniz yemekleri yemek, et ve süt ürünlerinden az, sebze ve meyveden ise bol tüketmek, deniz ürünleri yemek demektir.

Araştırmada, Akdeniz beslenmesi yapanların 155’inden haftada 1 litre sızma zeytinyağı tüketmeleri istendi.  147 kişiden ise besinlerini günlük 30 grlık fındık, badem ve ceviz karışımıyla desteklemeleri istendi.

4 yılın sonunda, araştırmacılar her gruptaki kişilerin bilişsel işlevlerini karşılaştırdılar. Çalışmadaki insanların ortalama yaşları 67 idi.

Akdeniz mutfağıyla beslenen grubun, 4 yıl içinde bilişsel işlevlerinde gelişme gözlendi. Diğer taraftan az yağlı yemeklerle beslenenlerin bilişsel işlevlerinde düşüş görüldü.

Sonuçlar şunu göstermektedir: ileri yaşlardaki nüfusta, kuru yemişler ve zeytinyağı bakımından zengin Akdeniz mutfağı ile beslenme, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önleyebilir.

Bilişsel işlev geriliği ve bunama sıkıntısı yaşayan insanların etkili tedavi eksikliği göz önüne alındığında, bu koşulların başlangıcını geciktirebilen ya da azaltabilen stratejilere ihtiyaç var. Yeni araştırmalar cesaret verici olsa da, araştırmacılar doğruluğunu teyit etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylediler.

Araştırmacılar ayrıca, az yağlı beslenme uygulayanlara kıyasla Akdeniz yemeğiyle beraber sızma zeytinyağı tüketenlerin hafıza becerilerinde çok önemli gelişmeler olduğunu gördüler. Sızma zeytinyağı ve Akdeniz mutfağıyla beslenenlerin az yağlı beslenme uygulayanlara kıyasla, hafıza, akıl yürütme ve dikkatle bağlantılı bilişsel işlevlerinde de önemli bir artış gözlendi.

Araştırmacılara göre, Akdeniz yemeğinin ve ek besinlerin bilişsel işlev üzerindeki faydalı etkilerini açıklayabilecek birkaç mekanizma var. Mesela, fenollü bileşikler olarak bilinen, zeytinyağı ve kuruyemişlerde bulunan bileşikler, nöro bozulmaya sebep olan kimyasal süreçleri önleyebilir.

New York’ta bir dahiliye uzmanı olan, “Mikrobiyom Beslenme” kitabını yazan ve araştırmada yer almayan Dr Raphael Kellman, şöyle dedi: “Bu araştırma şunu göstermektedir. Bu besinler tüketildiğinde, zeytinyağı ve yemişler içindeki omega yağlar, beyindekiler hücreler de dahil olmak üzere hücre zarlarının durumunu iyileştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür yağları bol tükettiğinizde, beyin işlevinizi geliştirirsiniz. Bu da nöro dejeneratif bozukluklara engel olabilir.”

Kellman: “Diğer taraftan, kişiler bu tür yağların tüketimini azaltırlarsa, beyin ve genel sağlıkları üzerinde olumsuz bir etki yapabilir. Araştırma ayrıca gösteriyor ki, yağa ihtiyacınız var. Ama önemli olan ne tür yağ tükettiğinizdir. Tüm yağlar eşit değildir. Örneğin, çok fazla doymuş yağ tüketmek hücre zarlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Yani denge çok önemli” diye ekledi.

Çalışma JAMA Internal Medicine’da yayımlandı.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.livescience.com/50792-mediterranean-diet-cognitive-function.html?cmpid=514645

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu