Sıddık

Bu “Mi`râc” olayı öyle entresan bir olay ki, “Mi`râc” hadisesinin akabinde, o güne kadar iman ettiklerini söyleyen bazı kişiler, bu olayı hafsalaları almadığı için, reddedip dinden çıktılar!… Hazreti Ebu Bekr de “Sıddıklâkabını” Mi`râc” olayı vesilesiyle aldı!.

Ertesi sabah, ” Mi`râc ” olayını Rasûlullah Aleyhisselâm çevresindekilere anlatmağa başladığı zaman, bunu duyanların bir kısmı, münâfıklar, şüpheliler, koştular, Ebu Bekr`e…

-Ya Eba Bekr!… Bak, senin adamın diyor ki; bu gece Mescid-i Aksa`ya gitmiş, oradan da göklere çıkmış. Orada gördüklerini anlatıyor. Ne dersin sen bu işe ?…

– O`nun ağzından böyle mi çıktı, böyle mi dedi ?…

-Evet!. Aynen dediğimiz gibi dedi…

-Eğer O dediyse doğrudur, kesinlikle hiç şüphe etmiyorum, kabul ediyorum…

ve sözlerine şunu ilave etti :

“Siz bana ne şaşıyorsunuz!. Hiç bir yere gitmediği halde, gökten geldiğini söylediği o emirlerin hepsine bu kadar zamandan beri inanıyorum da, buna niye inanmayayım..?”

Ebu Bekr `in bu ifadesi Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm’e ulaşınca :

“O, Sıddîk`dır; tasdik edicidir!.” dedi.

Check Also

Serçe’nin Küskünlüğü

Serçe Allah’a küsmüştü.  Günler geçiyordu ve serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış derin bir hüzne boğulmuştu. ...