İllüzyonun Matrisi

Bu yazının videosu yenilenmek için hazırlanmaktadır.

Çeviri: Esin Tezer
Hazırlayan: Hakan Çakmak

Bu gecenin konuşması bilinç, beyindeki yaratıcılık ve eğer bir golf topu büyüklüğünde bilince sahipseniz; bir kitabı okuduğunuzda, golf topu büyüklüğünde anlayışa sahip olacaksınız. Dışarı baktığınızda, bir golf topu büyüklüğünde farkındalık ve sabah uyandığınızda, bir golf topu büyüklüğünde uyanıklık. Fakat, eğer o
bilinci genişletebilseydiniz; o zaman, kitabı daha fazla anlayışla okurdunuz, daha fazla farkındalıkla
dışarı bakardınız ve uyandığınızda daha fazla uyanıklık olurdu.

O, bilinçtir ve herbirimizin içinde saf, titreşimli bir bilinç okyanusu var ve o, tam zihnin kaynağında ve temelinde, tam düşüncenin kaynağında ve o tüm maddenin de kaynağında.Gerçekte, madde yoktur. Tüm madde, bir atomun parçacığının titreşimine neden olan bir güçten dolayı meydana gelir ve varolur ve atomun
bu en minik güneş sistemini birarada tutar.
Bu gücün arkasında bilinçli ve akıllı bir zihnin varlığını varsaymalıyız. Bu zihin, tüm maddenin matrisidir-Max Planck. Madde, başlamak için iyi bir yer gibi görünür. Dünyanın sağlamlığı tamamen tartışılmaz görünür. Görebildiğiniz ve dokunabildiğiniz sabit bir şey olarak, rahatlatıcı bir şekilde, bedeniniz de sağlamdır.
Fakat Einstein’la başlayarak, modern fizik, bize bu sağlamlığın bir illüzyon olduğunu kesinleştirmiştir.
Tüm fiziksel madde, etrafımızdaki herşey, bir frekansın sonucudur.

Ve bu şu manaya da gelmektedir, eğer frekansı arttırırsanız, maddenin yapısı değişecektir. Bu bağımsız sistem olan şey, süperhologram olarak adlandırdığım bir hologramdır. Onun içerisindeki herşey, hologramın bir dışavurumudur. Bu, bir hologramın muhteşem özelliklerinden bir tanesidir ki; holografik bir resmin
her bir kısmı, bütünün daha ufak bir versiyonudur.

Bu sanki, realite o kadar bağlıdır ki; bir küçük kısma baktığınızda, kısmın içinde kapsanan tüm bütünün diğer parçaları hakkındaki şeyleri görebilirsiniz ve bir anlamda, realiteyi bölebilirsiniz, çünkü bir hologramı kesiyoruz, bir parçacığın nerede olduğunu bulamayız, çünkü o daima diğer parçacıkların bir yansımasıdır. Bir hologramda, bütün model bütündür ve kendisine göre eksiksizdir ve eğer herhangi bir küçük kısmı bu bütünden alır ve onu yakından inceleyecek olursanız; tüm modelin kendisini tekrar, tekrar ve tekrar tekrar ettiğini göreceksiniz.

Bu modelin herhangi bir yerinde, bu küçük hologramların herhangi birinin küçük bir görünüşünü değiştirecek olursak; bu değişim tüm sistem boyunca yansıyacaktır. Kuantum fizik, her bir ustanın yaptığını gözler önüne serdi. Madde var değil. Madde görüşü ona karşılık veren felsefeden ortaya çıkmıştır. Ve o görüşten, bilimin madde görüşü geldi.

Maddenin gerçeği, evrenin aslının bilinç olduğudur. Evrenin aslının madde olduğu inancı; korku tanecikli dikonomi olarak adlandırdığıma yol açmaktadır. İnsanlar rahatlık gayesiyle zenginlerdeki maddesel
malı mülkü mümkün olduğu kadar çok toplamaya özendikçe, aslında evrenin aslı bilinçtir, aslına bakılacak olunursa, önemli olan davranış tarzıdır.

Eğer korku hali içine girerseniz, korku; çok yavaş, yoğun, titreşimsel bir haldir. Ve siz korkuyu ne kadar çok bünyenizde bulundurursanız ve bu ayarlanan toplumun bütünü küresel olarak, bizi korkutmak için, stresli olmamız için, gelecek hakkında endişelenmemiz için ve geçmiş hakkında suçluluk duymamız için ve şu anı unutmamız için yapılandırılmıştır.

O bizi yavaş, titreyen, yoğun bir hale getirir. Gelecek hakkında neye inandığımıza dair çok dikkatli olmalıyız. Bir inanç sistemine ne kadar bağlanılırsa, o kadar daha fazlası olur. Eğer realite holografikse, siz onun oluşumuna ona inanarak yardım ediyorsunuz. Ve geleceği gören muhteşem Edgar Cayce’nin şöyle dediğini biliyorsunuz: Her bir düşüncemiz, o düşünceden inşa edilmiş olan realitedir ve her bir düşüncemiz, o bağlantılı realiteyi inşa etmeye başlar.

Her bir düşünce, örümceğin örmeye ve örmeye başladığı ağın, ağı ören silahı gibidir. Bilgi, anahtardır. Çünkü bu matris, gerçek olarak düşündüğümüz bu illüzyon realite, insanlar bu matris nedir diye soruyorlar, cevap, o, bilgidir. Bilgi, fraktalları oluşturur. Bilgi aktıkça ve matematiksel olarak konuşursak, birkaç fraktalı oluşturdukça, bu etki alanı artar. Bu, matematikçi Gordon tarafından gösterilmiştir. Fraktallar tahmin edilemeyen fonksiyonlardır. Böylelikle, şeyler daha ve daha fazla tahmin edilemeyen hale gelirler. Fraktallar ve Kaos teorisine girmeye başladığınız zaman, toplum bakımından baktığınızda, bu, düzen felsefeleriyle kaostan çıkan dünya liderlerine negatifin aydınlatması olarak adlandırılanının üstünden geçmeye başladığı yerdir. Buna bir anlamda şans vardır.

Sistem yüksek bir şekilde istikrarsız hale geldiğinde, daha yüksek karmaşıklığın içerisine, birdenbire kendi kendine organize olan raslantısal değişimler olacaktır. Eğer atomaltı düzeyi, realitesi, gözlemcinin
beklentisine göre davranırsa, bilimadamının ölçümünün olduğu yer, herkesinden daha mantıklıdır. Çünkü, evrendeki herşey, atomaltı kuvvetlerin dengesidir.

Işık hızlarıyla dönen parçacıkların atomları, muazzam boş alanlar etrafındadırlar ve parçacıklar maddesel objeler değillerdir. Onlar; enerjinin ve bilginin, enerjinin ve bilginin muazzam bir boşlukta dalgalanmalarıdırlar. Bilimin şimdi gösterdiği şey, alanı değiştirebildiğinizde, içerisindeki atomu, atomu değiştirdiğinizdir. O atomları
biz meydana getirdik.

Böylece, kalplerimizde duygulara sahibiz, herşeyin oluştuğuna, bağlanmaya başlayan alanı değiştiriyoruz ve biz, tam manasıyla, fiziksel realitemizi değişimden geçiriyoruz. Realiteyi, yaşadığımız realiteyi bir kere belirleyin, fiziksel bedenin yapısı biyolojik bilgisayardır ve ne olduğumuzun yapısı bilinçtir ve daha sonra siz, bu dünyanın kurulu şekline ve nasıl işlediğine ve bunu neden yaptığınıza ve onu neden yaptığınıza benim gibi bakmaya başlayınca, aniden o, kristal berraklığında dünyanın neden öyle yapısallandığını ortaya çıkaracaktır.

Çünkü bilirsiniz, insanlar gözleriyle bakarlar ve onun dünya olduğunu düşünürler. Fakat o, değildir. O; sınırsız enerjinin, sınırsız frekans aralıklarının içerisindeki ufacık, ufacık frekans aralığıdır. Ve o, temel olarak, holografik televizyon kanalı gibidir.

Aslına bakılırsa, yapı bloklarını, oluşan evrenleri meydana getiren bilincin rolüdür. Bizsiz varolan bir evreni hayal edemem, çünkü o, bizim rolümüzdür, etrafımızdaki dünyayı gözlemleme oluşmaktadır, biz ilerledikçe meydana getirmemize izin vermektedir ve katılımcı evren olmaktadır.

Biz evrenin neye benzediğini belirlemek için baktıkça, evrenimizin hududunu hiç bulmayabiliriz. En küçük parçacığı hiç bulmayabiliriz. Kuantum dünya açısından, bizim neden oluştuğumuz şeyi görmek içindir,
çünkü nedeni, baktığımız her yerde, her yerde bilinç, birşeyin orada olacağı ümidiyle keşif yapmaktadır.Bu keşif, keşfetmeye bakma hareketi, birşeyi görmek için baskı yapılan ortaya çıkarma hareketidir. Biz aslında inceledikçe, bu evrenin parçalarını biraraya getiriyoruz. Bilinç, evrenin programlama dilidir.Biz bilincin avutmalarıyız, bu bizim ne yaptığımız, ne olduğumuzdur. Bilinç, bizden ortaya çıkanla başlar.

Biz oluşturucularız, bu gezegende hedeflenen tekliğiz, çünkü sadece, diğer herkesin yaptığı gibi, biz realiteyi amaçlayan tekliğiz. Eğer beyninizi kapatırsanız ve siz, medya illüzyonunun ana görüşüne çekilirsiniz.
Bununla birlikte kullanıldığımızı anlamak zorundayız, çünkü realiteyi oluşturuyoruz ve belirli bir şekilde ayarlanmış gibi suretteyiz ve belirli bir şekilde hareket ettiriliyoruz. O halde oluşum, bu durumda bizim hale geliyor, bir başkasının değil.

Bu odadaki herkesi realiteyi kontrol ettiklerini söylemek için tutsak, kim destek olur? Ben realite hakkında konuşuyorum, kuantum fiziği hakkında konuşuyorum, ben şeylerin kuantum seviyesinden, moleküler seviyesinden, kuarkların seviyesinden kontrol edilmesini ele alıyorum. Bir sefer kullanarak arttırılabilen, sistemde bir tür elverişli durumu yapan şeyler nelerdir? Dünya, eğlence biçiminde bir gezinti gibi. Ve onu sürdürmeyi seçtiğinizde onun gerçek olduğunu düşünüyorsunuz, çünkü sizin gözleriniz ne kadar kuvvetlidir.

O aşağı, yukarı gider ve gider ve o, heyecanlara ve üşümelere sahiptir ve aydınlık renge sahiptir ve o çok gürültülüdür ve o, bir süreliğine eğlencelidir. Bazı insanlar uzun zamandan beri gezintideler, onların
bir sorusu var, bu gerçek mi, yoksa yalnızca bir gezinti mi? Ve diğer insanlar hatırladılar ve bize geri döndüler, hey, üzülmeyin, hiç korkmayın, çünkü bu yalnızca bir gezinti.

Check Also

Bunu anladığınızda Tüm Hayatınız Değişecek – Bruce Lipton