Paralel Evrene Seyahat Edebilir miyiz?

FİZİKÇİLERİN MEŞGALESİ : BİR PARALEL EVRENE SEYAHAT EDEBİLİR MİYİZ? 

Cecille De Jesus
Image Credit: Lee Davy/flickr

 Hem bilim kurgu ve hem de gerçek yaşam biliminde çok önde gelen akıl zorlayıcı sorulardan birisi paralel evren görüşüdür. Aynı anda kendi çoklu kopyalarınızın bulunduğu fikri oldukça şaşırtıcı ve aynı zamanda varoluşsal olarak rahatsız edici ve etkileyicidir.

Çoklu evren fikri bilimsel bir teori olarak değerlendirilmez, fakat Forbes’ten Ethan Siegel’in dediği gibi ‘’fizik kanunlarının bugün anlaşıldığı en gelişmiş halinin teorik bir sonucu’’ dur.Uzay-zamanın başladığı ve sonsuzca uzadığı fikri, varoluşun matematiksel zorunlu olarak – bazen köpüklü evren diye adlandırılan – bir noktada kendini tekrar etme zorunluluğunu getirir.

Veya takrarlanan kozmik klonlar fikrini unutarak, çoklu big bang’lerin, sonsuz potansiyellerin köpüklü çoklu evrenler denizinde çoklu uzay-zaman balonları yarattığı olasılığı vardır. Şöyle ki:

ORAYA NASIL GİDİLİR?

Bilmek istediğimiz şey: başka bir uzay zamana gidebilir miyiz?

Bu, duruma göre değişir. Columbia Üniversitesi’nden Amerikalı teorik fizikçi ve olağandışı string teorisyeni Brian Greene, çoklu evren seyahatinin olabilirliğinin -paralel evrenlerin gerçekte varolmadığını kabul ederek – hangi çoklu evren görüşüne katıldığınıza bağlı olduğunu savunuyor. Eğer çoklu bir big bang çoklu evreninin savunucusuysanız, o zaman bu, bir başkasına seyahat etmek için evrenimizi terketmenin, evrenimizin meydana geldiği big bang’den önceki zamana geri giderken olanaksız olduğu anlamına gelir.

Şimdi, eğer kuantum fizik hakimiyetindeki paralel evrenler görüşüne inanıyorsanız, o zaman diğer evrenlere seyahat etmenize gerek kalmaz, çünkü zaten çoklu alternatif evrenlerde yaşıyorsunuz (gerçi hepsinde olması gerekli değil).Hangi elbiseyi giyeceğinize karar veremediniz mi?Problem değil -ikisini de iki ayrı paralel evrende zaten giydiniz.

Aynı zamanda teorik fizikçi Michio Kaku evrenimizin bir ‘’büyük donuş’’ içinde sonlanacağına ve teknolojinin bir gün evrenler arasında seyahat etmemize olanak sağlayacağına inanıyor.

Diğer taraftan Neil deGrasse Tyson, daha üst boyutlara sahip bir evrenden gelirseniz boyutlar arasında geçişin  bir odadan diğerine geçer gibi kolay olacağını söylüyor. Ve string teorisinde – görünürde yenilmez olan boşluk bölücü kuantum mekaniği ve genel görecelilik kuramlarını köprüleyen önde gelen yarışmacılardan biri – varsayılan şey, bu evrende aslında daha düşündüğümüzden çok daha fazla boyut var ve bunlar aslında aletlerimizin ulaşamayacağı sonsuz küçük, trans-atomaltı alemlerde dürülmüş çok küçük boyutlar oldukları için onları saptamakta başarısız oluyoruz.

Fakat bunların ilk elden deneyimini kazanmadan bu görüşleri nasıl ıspatlar veya reddederiz?

Evrenimizin bir çok yönleri bize hala anlaşılmaz haldeyken, halihazırda bu hipotezlerden hangisinin doğru olduğuna dair bir ıspat bulmak imkansız. Fakat alternatif evrenlerin varolduğunu ıspatlamak için ve sınırlarını birinden bir diğerine kaydırabilmek için herhangi bir yolumuz bulunmazken, böyle tahrik edici bir başlığın bilim kurguda veya gerçek hayat biliminde gözlerden kaybolması hiç muhtemel değildir.

Aynı zamanda fizikçiler onun içindeler. PFizikçilerin string teorisinde, matematikte, ve potansiyel olarak can sıkıcı yabancılarla karşılaşma konularında birbiriyle kafa kafaya geldiği şu kısa videoyu izleyin.

Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.universal-sci.com/headlines/2017/9/30/physicists-weigh-in-could-we-ever-travel-to-a-parallel-universe

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu