Michio Kaku & Deepak Chopra – Dünya TEK

EVREN ve BEYİN ÜZERİNE

İLGİLİ
http://www.ahmedhulusi.org/tr/video/beyindeki-evren-gercegi

Bilincin beden dışında var olması mümkün müdür?

Bu inanılmaz karmaşıklıkta nöral ağdan, nasıl oluyor da bilinç ortaya çıkabiliyor?

Madde bedenimiz ölse bile bilincimiz sonsuza dek yaşamaya devam edebilir mi?

Filmlerdeki gibi  hatıra yüklemek mümkün müdür?

Gerçeklik beynimizde nasıl oluşuyor?

Temel gerçeklik nedir?

Tüm evreni kapsayan tek bir kozmik bilinç olabilir mi?

50 yıldır beynin yapısını dijital bilgisayara benzetiyoruz, bu yaklaşım doğru mudur?

Beyin bir ampul kadar enerji harcayıp nasıl olur da bu inanılmaz yapıyı yaratabiliyor?

Fizikçilerin bir çoğu sıkıştıkları “kedi probleminden” nasıl dışarı çıkabilirler?

Tüm evreni kapsayan kozmik bilincin, varoluşu açıklamadaki başarısına ilişkin örnekler nelerdir?

Neden String Teorisi bu kadar önemli?

Karanlık madde evrenin çoğunu oluşturuyorsa, evrenin atomlardan oluştuğunu söyleyen tüm kimya kitapları yanlış mı?

Evren kozmik bir senfoni mi?

Senfoni ise, bu senfonideki notalar, oktavlar, melodiler nedir?

Bu kozmik senfonide karanlık madde nasıl tanımlanıyor?

Karanlık madde vücudumuzu da bir arada tutan şey midir?

Evren nereye doğru genişliyor?

Evren her an yeniden mi yaratılıyor?

Uzayda boş bir yer var mı?

Fizikteki “boş uzay” kavramı boş mudur, kara delikler gerçekten kara mıdır?

Mekansızlık nedir? Evren mekansız mıdır?

Bebek evrenlerden hangileri yaşıyor, string teorisi bu konuda matematik bir açıklama getirebiliyor mu?

Bizim biyolojimiz de kuantum bağlı mıdır, kuantum dolanık mıdır?

Yakın bir zamanda kuantum biyolojinin bir gerçeklik olduğunu keşfedecek miyiz?

USA ve Avrupa’nın 1 milyar dolar yatırdığı, “beyin v2.0” projesinden beklentiler nelerdir?

Beyinde oda sıcaklığında bile işleyen kuantum olaylar mümkün mü?

Eğer büyük patlamadan önce zaman ve mekan yoksa, büyük patlama nerede gerçekleşti?

Son yıllarda fizikçilerin bu soruları sormaya başlaması neye işaret ediyor?

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu