Boşluk Boş Değil

Dolanıklık, kuantum sistemleri arasında var olan son derece güçlü bir bağlantıdır. Bu bağlantı o kadar güçlüdür ki, bireysel objeler mekânsal olarak birbirinden ayrı bile olsalar, 2 veya daha fazla dolanık parçacık için tanımlama yaparken birbirinden yola çıkarak yapılır.

Birbiri hakkında hiçbir şey bilmeyen iki ilintisiz kuantum sisteminin bile, ışık hızı sınırlaması olmaksızın bir kuantum vakumunda dolanık olabileceği ispatlanmıştır.

Kuantum teorisi, kuantum vakumunun (boşluğunun) aslında boşluk olmadığını söylemektedir. Elektromanyetik alan vakumunun kuantum dalgalanmaları dolanıktır. Bu dalgalanmalar, uzayımsı birbirinden ayrı iki atomla lokal olarak etkileşim içine girebilir, bu atomlar birbirleriyle hiç iletişime girmemiş veya bilgi alışverişinde bulunmamış dahi olsalar, dalgalanmalar onları dolanık yapabilirler. Bu fenomen “dolanıklık oluşumu” olarak bilinir.

Bu mümkündür çünkü elektromanyetik vakum, uzayımsı ayrı alanlar arasında dolanıklık içerir. İki atom lokal olarak alan ile iletişimde olabilir ve alanın vakum dolanıklığını oluşturabilirler.

Yardımcı Doçent Eduardo Martin-Martinez ve Kuantum Bilim ve Teknolojisi Enstitüsünün müdürü Barry C. Sanders, dolanıklık-oluşum protokolünün kuvvetli olduğunu ve masaüstü deneylerde incelenebileceğini gösterdiler. Sonuçlar New Journal of Physics de yayımlandı.

Bu protokoldeki potansiyel uygulamalar arasında, uzay-zaman yapısıyla ilgili temel kavramların yanı sıra kuantum kaynak üretimi, metroloji ve iletişim yer almaktadır.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://uwaterloo.ca/institute-for-quantum-computing/news/entanglement-harvesting-vacuum?utm_source=iqc_social_organic&utm_medium=twitter&utm_campaign=NewResearch

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu