Beynin Görsel Sistemi Sesi de Proses Ediyor

Yeni bir araştırma ile görsel korteksin— beynin gözden gelen bilgiyi elde edip,proses ettiği kısmı–  görsel imgeleme yaratabilen ses bilgisini de proses ettiği tespit edildi.

İngiltere Glaskow Üniversitesi Nörobilim ve Psikoloji Enstitüsü’nde profesör olan Lars Muckli ve ekibinin yaptığı bu araştırmanın sonuçları Current Biology adlı dergide yer almaktadır.

Prof. Muckli, işitsel bilgiyi proses etmenin insan görsel sisteminin yeni gelen bilgiyi tahmin etmesini sağladığını ve bunun da yaşamsal bir avantaj sağladığını bildirmektedir. Muckli sözlerine şöyle devam etmekte: “Ses görsel imgeleme, zihinsel imaj ve otomatik projeksiyon yaratmakta. Dolayısıyla, örneğin; caddede yürüyorsunuz,  size yaklaşan bir motosiklet sesi duydunuz, köşeden bir motosikletin çıkmasını beklersiniz ve bu duyduğunuz ses neticesinde çıkan at olursa, bu epey şaşırtıcı olur.”

Ekip, insandaki primer görsel korteks hakkında geleneksel olarak şöyle düşünüldüğünü dile getirirler: “Retinadan gelen oryantasyon, kıyas ve konumsal frekans olan basit görsel bilgiyi proses ettiğinin ve daha sonra görsel korteks görsel sistem boyunca bilginin proses edilmesi için bu bilgiyi besler.”

Ekip; “Ancak, primer görsel korteksin retinadan gelmeyen bilgiyi de elde ettiği fikri, beynin diğer kısımları geniş ölçüde ileribeslemeli bağlantıları sayıca geçmesine de rağmen, yeterli derecede incelenmemiştir.”diyerek sözlerine devam ederler.

Ekip bu çalışmalarında, 10 gönüllünün pirmer görsel korteksindeki  aktiviteleri gözlemlemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme kullanarak  5 deney gerçekleştirmiştir.

Bir deneyde, araştırmacılar, gözükapalı gönüllülerde, kuş sesi, trafik sesi ve kalabalık insanların konuşma sesi olan  3 doğal ses duyduklarında ne olduğunu gözlemlemişlerdir.

Araştırmacılar, erken görsel kortekste farklı ses kategorilerinin proses edildiğini göstermek için,farklı beyin aktivite kalıpların yorumlayan  özel bir algoritma kullanırlar, ki bu, imgeleme kategorilerilerine yapılanla benzerdir.

Beyin sistemlerimizin nasıl birbiriyle bağlatılı olduğunu  anlamadaki ilerleme… 

ekran Ekip, hem karmaşık doğal seslerin, hem de imgelerden gelen kategorik- belirli bilginin gözükapalı deneklerde erken-primer görsel korteklerinden “OKU’nabildiğini dile getirmektedir.

Araştırmacılar, primer görsel korteksin, görsel girdinin yanı sıra  ayrıca işitsel algıya bağlı bilgiyi de elde ettiğini tespit ederler.

Bir başka deneyde, ekip, görüntü ve ses girdisi yokluğunda hayali imajların bile nasıl primer görsel kortekste aktiviteye neden olduğunu gösterirler.

Araştırmayı gerçekleştiren ekip deneylerini şöyle sonuçlandırmışlardır: “Primer görsel korteks, işitsel algı ve veya imajların oluşturduğu beynin diğer alanlarından gelen retinal olmayan verileri elde eder ve bu girdiler ortak soyut bilgi içermektediler.

Prof. Muckli, bu bulguların beynimizin farklı bölgelerinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olduğunu dile getirir.

Ayrıca sözlerine şunları ekler: “Maymunlarda beyinlerinin bu  bölgelerinin birbiri ile bağlantılı olduğuna dair bazı anatomik deliller olmasına rağmen, insanlardaki primer görsel korteksin işitsel bilgiyi proses ettiği daha önceden bilinmemekteydi ve bizim çalışmamız ilk defa bu ilişkinin insanlarda da olduğunu net olarak göstermekte.”

Bu bilgiyi ortaya koyarken, ekip bir yandan da işitsel bilginin, görsel sistemin beklenmedik ya da şaşrıtıcı olaylara karşı  tahmin edebilmesini ve bunun da hayatta kalmak için çok net bir avantaj sağladığını farz etmekteler.

Prof. Muckli, bu araştırmanın şizofreni ya da otizm gibi zihinsel rahatsızlıkların içyüzünü anlamada  ışık tutacağını ve bu rahatsızlıklara sahip kişilerin duyusal algılarının nasıl farklılaştığını anlamaya da yardımcı olacağını dile getiriyor.

Ekip, daha geniş aralıktaki farklı sesleri de test ederek,beyinde net öngörücü kodlamanın nasıl olabileceğini bulmayı planlıyorlar.

Bu çalışmaya Avrupa araştırma Konseyi ve Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler  Araştırma Konseyi finasal destek vermiştir.

http://www.medicalnewstoday.com/articles/277325.php ‘den Türkeçeye AylinEr tarafından çevrilmiştir.

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu