BEYİN RESİM GALERİSİ

İzleyeceğiniz Görüntüler Edinburgh Üniveristesi
tarafından Çekilen Beyin Görüntüleridir.
resim1

  1. Beynin karmaşıklığının koyu ve dikkat çekici görüntüsü St Andrew Square, Edinburgh’de sergilenmekte. Resimler,beyni anlamamıza yardıcm etmekte ve  öğrenme bozukluğu ve diğer nörolojik durumların insanlarda beyinlerinin nasıl değiştiğini de bizlere göstermekte. Beyin, kalıtsal zeka bozukluğu, kırılgan X sendrom ve otizm gibi nörolojik bozuklukların etkilerini gösteren enstantaneler içerir ve  gökyüzünden daha geniştir.Yukarıdaki resim, “ Beyin şebekesi, devrelerini göstermekte: solda bebek beyni ve sağda da 17’lerinde yetişkin beyninin uyurkenki beyin bağlantıları, devrelerinin detaylı haritası.

resim2 Edinburgh Üniversitesi

2. Sergideki görüntülerde, Üniversite tarafından gelişmiş teknolojilerin beyin ve beyin hücrelerinin aksiyonda oluşlarını canlandırmak için kullanıldığının altı çizmekte.

Gliallerin görkemi: İlk bakışta bu bir örümcek ağına benzeyebilir ama bu ağ sadece milimetrenin 20’de birinin ölçüsündedir.Bu ağ,iki çeşit beyin hücrelerinden oluşmakta—astrositler yeşil renkte ve beyazlar da oligodendrosittir.Bu hücreler orjinal olarak nöronları destekleyen hücreler olduğu düşünülmekte.Ancak bunların pek çok beyin fonksiyonu için önemli olduğu da bilinmektedir.

resim3Resim: Edinburgh Üniversitesi

3.Otizm, zekâ bozukluklukları, kırılgan X sendrom araştırmaları yapan Üniversite’nin Patrick Wild Araştırma Merkezi, bu sergiyi düzenlemek için İskoç Yardım Derneği Mindroom ile işbirliği yapmıştır.

Yukarıda: yumurta: Mendel’in anı—bu resim kırmızı renkle işaretlenen döle aktarılacak genleri hazırlayan “yumurta”yı ya da “oosit-olgunlaşmamış dişi gamet”i göstermekte.
resim4

Resim: Edinburgh Üniversitesi

4. Bu resim bir kadın beyninin resmi.Yeşiller içinde olan kısım anneden aktarılan  X kromozomlarının devre dışı kaldığını, akımın kesildiğini gösteriyor. Kırmızı renkte gösterilen ise babadan aktarılan X kromozomun bastırıldığını gösteriyor.X kromozomlardan sadece bir tanesi  üzerinde değişim olduğu durumlarda,  yaklaşık hücrelerin yarısı etkileniyor ve otizm ya da zeka bozukluğuna, neden olur.Bu durumların kadınlarda erkeklere göre neden daha az görüldüğünü de açıklamaya yardım ediyor.

resim5Resim: Edinburgh Üniversitesi

5. the Patrick Wild Merkezi’nden araştırmacı Dr. Sally Till şunu söylüyor: “İnsan beyninde samanyolu galaksisindeki yıldızlardan daha çok hücre vardır ve bu hücreler binlerce bağlantı oluşturarak, iletişim kurmaktadır.Bizim amacımız, bu bağlantılardaki en ufak bir değişikliğin öğrenme ve hafıza üzerinde nasıl zarar verici etkileri olduğunu anlamak.Yukarıdaki resimde, en yaygın kalıtsal otizm şekli olan kırılgan X sendromlu bir kişinin çekilmiş bir dizi MRI beyin görüntülerini görmektesiniz.

resim6Resim: Edinburgh Üniversitesi

6. İletişimde Bozukluk: Bu görüntüde, solda tipik-normal bir beyin görüntüsü sağda da otizmli bir beyin arasındaki farkı görüyorsunuz. Farklı renkler beynin farklı bölgelerini göstermektedir.

resim7Resim: Edinburgh Üniversitesi

7.Astrosit: Yıldız şeklindeki hücreler, astrositlerin önceleri nöronları destekledikleri düşünülmekteydi.Şimdi ise, bundan daha çok önemli olduklarını biliyoruz—astrositler beyinde elektrik ve kimyasal iletişim için uygun olan ortamı yaratıp, bunu devamlılığını sağlıyorlar.

resim8Resim: Edinburgh Üniversitesi

8. Denizatı—bu kapanık gözüken görüntü beyinde belirli bir bölge olan “hipokampus” adlı kısmı göstermekte. Hipokampus Yunanca  “denizatı” demek ve denizatı şeklinden dolayı bu adı almıştır.

resim9Resim: Edinburgh Üniversitesi

9. Beynin bir elektronunun görüntüsü: Nöronlar, birbiri ile direk bağlanacakları yerde “sinaptik yarık-boşluk” adlı bir boşluk boyunca birbirleri ile iletişimde olurlar. Eğitimli bir göz, mesajı ileten ve bilgiyi alan  bağlantıları-kabloları bu resimde belirleyebilir.

resim10Resim: Edinburgh Üniversitesi

10. Mekan Kodlama: Beyinlerimiz “grid-şebeke hücreleri” diye adlandırılan uzmanlaşmış nöronlara sahiptir. Bunlar nerede olduğumuzu anlamamıza yardım eder.Bu ısı haritası, bir kişinin dairesel bir odayı keşfederken grid hücrelerinin  aktif olduğu bölgeleri göstermekte.

resim11Resim: Edinburgh Üniversitesi

11. Yüksek duyarlılık: Bu resim solda tipik bir beyin ile sağda kırılgan X sendromuna benzer bir durumdan etkilenen bir beyin arasındaki beyin sinyalleri farkını göstermektedir.


Resim: Edinburresim12gh Üniversitesi

12. Omuriliği iyileştirme: Zebrabalığının omuriliğinin kendini onarması gösteren buradaki gibi görüntüler, bilimadamlarının omurilik hasarından dolayı felç geçiren hastaların tedavisine yardımcı olacak biyolojik mekanizmaları çalışmalarına da yardımcı olmaktadır.


Resim: Edinburesim13rgh Üniversitesi

13. Duyusal süper otoyol:Tıpkı ulusal şebekedeki elektrik telleri gibi, bu resimde de beyin hücreleri arasındaki iyi bir şekilde yalatılmış olan elektrik bağlantıları gösterilmektedir.Eğer bu yalıtkanlık kaybedilirse, nöronlar verimli bir şekilde iletişim yapma becerilerini kaybederler.Başta MS dediğimiz Multiple Sikleroz rahatsızlığı gibi pek çok hastalıkta olan şey de budur.

resim14Resim: Edinburgh Üniversitesi

14. Nöron Ağları: Bu resimde olduğu gibi, bilimadamları matematiği kullanarak beyin devresinin modelini yapıyorlar. Bilimadamları, kaygı ve ADHA (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) gibi nöropisikiyatrik bozukluklarda beyin iletişiminin nasıl değiştiğini tahmin etmede bu yaklaşımı kullanmaktalar.

resim15Resim: Edinburgh Üniversitesi

15. Aksonlarda Gezinme: Dönemeçli, dolambaçlı bir rota.Bu renkli resim gelişmekte olan beyindeki bağlantıları göstermekte.Kırmızı renkteki aksonlar, sıklıkla, nispeten uzun mesafelere ve yüksek oranda da dolambaçlı, dönemeçli rotalarda nöronların bilgiyi iletmekte kullandığı kablolardır.


resim16Resim: Edinburgh Üniversitesi

 16. Devre Yapı Taşı: Nöronlar hücre gövdelerinden çıkan “dendrit” adı verilen uzantılara sahiptir ve bu dendritler hücrelere ağaça dalı gibi bir görüntü verirler. Bu dendritler vasıtasıyla, nöronlar 100den -1000’e kadar bir sayıda diğer hücrelerden bilgi edinirler.

Çeviren:AylinER
http://www.telegraph.co.uk/science/picture-galleries/10902852/In-pictures-Images-of-the-brain-taken-by-scientists-at-University-of-Edinburgh.html

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu