Gülşen-i Raz -30-

 1. Gerçi, güneş dördüncü felekte yer alır;
  Ama, ışıkları yeryüzünü idâre eder,
 2. Temel unsurların doğası güneşte yoktur;
  Yıldızlar, aslında soğuk, kuru veya yaş değildir!..
 3. Temel unsurlar, bütünüyle ondan dolayı sıcak veyâ soğukturlar.
  Beyaz, yeşil, kırmızı, al ve sarı oluşları ondandır.
 4. İlâhi şekil verme ile, bütün unsurlar arasında bir uyum meydana geldi,
  Bundan dolayı konuşan nefis aşka geldi…
 5. Dinde mânevi bir nikâh oldu.
  Tekil nefis, bütün dünyayı mehir olarak verdi…
 6. Onlardan fesahat meydana geldi,
  Edebiyat, söylev, ahlâk ve çekicilik…
 7. Güzellik, örneksizlik âleminden,
  Çıkageldi umursamaz bir rind gibi…
 8. Güzellik, şehrine bayrak dikti,
  Dünyanın düzenini alt üst etti…
 9. Bazen efsânevi atına biner;
  Bazen de, kılıç gibi keskin sözleri andırır…
 10. Kişiden yansıyınca, ona “güzellik”, “çekicilik” adı verilir;
  Sözden yansıyınca, “fesahat” olarak nitelendirilir.
 11. Veli, şah, derviş ve Rasûl…
  Herkes, O’nun hükmüne boyun eğmiştir.
 12. Güzellerin güzelliklerinin altında hangi sırr gizlidir?.
  Yalnız güzellik değil bu; söyle kimdir “O”?..
 13. Hak’tan başkası, gönlü cezbedemez;
  İlâhlıkta, tek ilâhın ortağı olmaz çünkü…
 14. Şehvet, insanların gönlünü nasıl cezp edebilir?.
  Değil mi ki Hak, bazen bâtıl sûretinde görünür!.
 15. Her yerde etkin olanın HAK olduğunu bil!..
  Kendi sınırlarının dışına da adım atma!..
 16. Hak sûretindeki Hak’kı Hak din bil!..
  Ama bâtıl şeklinde görünen Hak da şeytanın işidir!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...