Gülşen-i Raz -28-

 1. Duydum ki; Nisan ayında,
  Sedef, denizin dibinden yüzeye çıkar…
 2. Denizin derinlerinden yukarı çıkar da,
  Denizin üzerine kurulur ve ağzını açar.
 3. Denizden bir buhar yükselir.
  Hak’kın emriyle oraya yağar.
 4. Sedefin ağzına birkaç yağmur damlası düşer,
  Ağzı, yüz bağla düğümlenmiş gibi kapanır;
 5. Dolu bir gönülle denizin dibine geri döner.
  Ve bu yağmur damlası, bir inciye döner.
 6. Dalgıç denize dalar,
  Ve sedefi dışarı çıkarıp içindeki inciyi alır.
 7. Senin bedenin sâhil, varlık ise denizdir;
  Buharı feyiz ve yağmuru da isimleri bilmedir.
 8. Akıl, bu büyük denize dalan bir dalgıçtır;
  Ki, yüzlerce cevher vardır heybesinde…
 9. Gönül, bir zarf gibi ilmi içerir de,
  Gönüldeki ilim açısından sedef, ses ya da harftir.
 10. Nefis, parlayan bir şimşek gibi yola koyulur,
  Harfler arayıcılığıyla dinleyicinin kulağına erişir.
 11. Kır sedefi, dışarı çıkar göz alıcı inciyi!..
  Kabuğu at, çekici içi al!..
 12. Kelime türemeyle ve Nahiv de Sarf ile,
  Hep harfin etrâfında dönerler…
 13. Bütün ömrünü bununla geçiren,
  Nazlı ömrünü boş şeylerle geçirmiş olur.
 14. Cevizin üzerindeki yeşil kabuğu tamâmen atan kişi,
  Kabuğu kırarak özü yakalar çünkü!..
 15. Fakat, hiçbir öz, kabuksuz olgunlaşmaz;
  Dinin öz bilgisi, öncelikle zâhir ilimlerden gelir.
 16. Can kardeşim, benden öğüt dinle!..
  Canla başla dini ilimlerde çaba sarf et!..
 17. Çünkü âlim insan, her iki âlemde de öncüdür…
  Bilgisi az da olsa, bir yücelik elde eder.
 18. Bir amel “hâl” sırrına dayanıyorsa,
  Sözlü ilimden çok daha üstün olur.
 19. Ama sudan ve balçıktan kaynaklanan bir iş,
  Gönül işi olan bilgi gibi olmaz!..
 20. Bak!. Cisimle rûh arasında ne fark var?,
  Buna batı desen, öbürü de doğu olur!.
 21. Buradan hareketle, hâllerle amel arasındaki münâsebeti;
  Ve hâl ilminin söz ilmine nisbetini anla!..
 22. Dünyaya eğilim gösterene ilim denmez,
  Şeklen olur ama; ilmî bir mânâya sahip olmaz.
 23. İlim, hiçbir zaman dünyaya eğilimle bir araya gelmez!..
  Eğer meleği istiyorsan, köpeği uzaklaştır!..
 24. Çünkü, dini ilimler, meleklerin huylarındandır;
  Bir gönül, köpek karakterliyse, bu bilgiler oraya yerleşmez.
 25. Mustafa Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in sözü, bundan ibârettir…
  İyi dinle!.. Vallâhi bu böyledir!..
 26. Evin içinde resim olursa,
  Melek de zorunlu olarak, o eve girmez.
 27. Git ve gönül tahtını resimden arındır!..
  Ki, yar için bir konak olma onuruna erişsin.
 28. Ondan veraset ilmini öğren!..
  Ve âhiret için ekin ek!.
 29. Hak’kın kitâbını iç âlemden (enfüs) ve dış âlemden (afâk) oku!..
  Bütün huyların esaslarıyla süslen!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...