Kara Enerji Kara Madde ve Bedava Evren

Çeviren : AylinER
Hazırlayan : Hakan Çakmak

“Higgs bozon”unu bulduk. O halde bir sonraki soru da: “Bundan sonraki ne?”

Çevresi 27 mil ve 10 milyar dolara mal olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı olan bu alet bir sonraki parçacık oluşumunu, neslini üretmek için yeterince büyüktür. Dolayısıyla, Higgs Bozonu bazı açılardan eski fiziğin son gösterisidir!

Eski fizik dediğimize quarkları ve elektronları anlatan “standart model” adını veriyoruz.Yeni teori, bizleri kara maddeye götürecek.Kara maddenin mevcut olduğunu artık şimdi biliyoruz. Kara madde görünmez. Elimde tutsam, onu göremezsiniz. Aslında, kara madde direkt parmaklarından geçip, ayaklarımın altındaki yerden geçip, taa Çine kadar gider. Çin’den tüm o yolu geri döner ve New York’a geri gelir ve gider…

Dolayısıyla, kara madde yerçekimsel bir çekime sahiptir.Ama görünmezdir ve
gerçekten de ne olduğuna dair bilgimiz yok.Bugün kara madde için baş aday “sparticle (süperpartner)”dir.Sparticle sicimin bir sonraki oktavı.Şimdi etrafınıza bakın.

Etrafımızdaki herşeyin titreşen sicimlerden, bir açıdan en düşük oktav olduğundan başka bir şey olmadığını düşünürüz. Ama sicim en yüksek notalara ve oktavlara da sahip. Karanlık maddenin aslında sicimin yüksek titreşiminden başka bir şey olamayacağını düşünürüz. Dolayısıyla, evrenin %23’ü olan kara maddenin evrene katkısının sicimlerin yüksek oktavlarından oluşmakta olduğunu düşünürüz. Şimdi standart model evrenin sadece  %4’ünü temsil etmekte olduğunu detaylı bir onaylamasına sahibiz. Atomların, protonların, nötronların, nötrinoların evreni, var olanın %4’ünü temsil ediyor. %23’ü, sicimin bir sonraki üst titreşimi olduğunu düşündüğümüz kara madde ve %73’ü de kara enerji.

Kara enerji, “Hiç”in enerjisi. “Vakum”un enerjisi.Dış uzayda iki obje arasında galaksileri birbirinden ayrı tutan kara enerjiden başka bir şey yoktur. Dolayısıyla, insanlar evren genişliyor dediklerinde;  “Galaksileri birbirinden ne ayırıyor?” ve “Evren neye doğru genişliyor?” demekteler. Galaksileri birbirinden ayıran kara enerji, Hiç’in enerjisidir. Hattâ vakum bile galaksileri birbirinden ayıran enerjiye sahiptir. Diğer soru olan “Evren neye doğru genişliyor?”a gelince.. Evren bir çeşit küre ise ve bu kürenin dış katmanında yer alıyorsa ve küre genişliyorsa, o zaman küre nereye doğru genişlemekte?.. Görünen o ki, balon üzerinde yaşayan insanların iki boyutlu olmasına rağmen, baloncuk, balon 3. Boyuta doğru genişlemektedir.

O zaman evrenimiz genişlerken nereye doğu genişlemekte? Gözünüzün görebildiğiniz ve dokunabildiğiniz ötesindeki bir boyuta, “hiperuzay”a doğru genişlemekte. Aslında, sicim teorisi, hiperuzayın 11 boyutu olduğunu tahmin etmekte. Dolayısıyla, bizler, köpük banyosu  içinde yüzen köpüğüz, baloncuğuz.Çoklu evrenler bir bakıma köpük banyosu gibidirler. Evrenimiz köpük banyosu içindeki  tek bir köpükten başka bir şey değildir ve daha başka köpükler, baloncuklar da mevcuttur.İki baloncuk çarpıştığında, birleşerek daha büyük bir baloncuk olabilirler ki bu da “büyük patlama” olabilir. Aslında, muhtemelen büyük patlama budur ya da belki de bir baloncuk ikiye bölünüp, iki baloncuk olarak birbirinden ayrılmış da olabilir.Büyük patlama böyle de olabilir. Ya da evren “hiç”likten meydana gelmiş de olabilir. Bu da bir olasılık.

Ve dolayısıyla, aslında evren değişken ve bir sabun köpüğü olan “hiçlik”ten  olabilir. Bunun madde ve enerji korumasını ihlal ettiği, uymadığı için, doğru olmayacağını kendinize söyleyebilirsiniz. “Hiç”ten nasıl bir evren yaratabilirsiniz ki?! Evrenin toplam maddesini hesapladığınızda bu, pozitiftir. Evrenin toplam enerjisini hesapladığınızda, yerçekiminden dolayı bu negatiftir. Yerçekimi negatif enerjiye sahiptir. İkisini birbirine eklediğinizde ne elde edersiniz? “Sıfır!!”..

Dolayısıyla, bir evreni yaratmak için bir enerji gerekmez. Evrenler bedava, ücretsiz!! Bir evren bedava bir yemektir. O zaman siz şunu söyleyebilirsiniz: “Bu doğru olamaz. Çünkü pozitif ve negatif yükler sıfırlanmaz, dengelenmez. O zaman evren nasıl hiç’ten meydana gelebilmektedir?”.. Eğer evrendeki toplam pozitif ve negatif yükü hesaplayıp onları birbirine eklerseniz ne elde edersiniz?: “Sıfır!!”.. Evren “sıfır yük”e sahiptir. O zaman “spin-dönme” ne olacak? Galaksiler dönüyor. Öyle değil mi?Ama onlar tüm yönlere doğru dönüyorlar. Tüm galaksilerin tüm dönüşlerini birbirine eklerseniz, ne elde edersiniz?: “Sıfır!!”.. Dolayısıyla, bir başka deyişle,evren sıfır spin-dönüşe ve sıfır madde enerji içermekte. Bir başka deyişle, evren bedava!!:)

Check Also

Bunu anladığınızda Tüm Hayatınız Değişecek – Bruce Lipton