VORTEX ENERJİSİ

Vortex enerjisi, TEK‘in, evren adı altında açığa çıkan bilgi paketlerini oluşturup, bir arada tutan dalga boylarıdır. Vedud, çekim gücüdür.

Şuur ismiyle tanımlanan bilgi paketinin (insanın) bütünlüğünü ve sonsuz biraradalığını bu “Vedud” ile işaret edilen çekim gücü sağlar.

Vortex, quantum boyut bütünselliğinden, gerçekte bilgi paketleri olan evrenseloluşuma tüm algılanan algılanamayan yapıların yapıştırıcısıdır.

Her bilgi paketi olan yapının kendi vortexi vardır ki, diğer kendi frekansındakileri bu yoldan kendi kapsamına çeker, yörüngesinde tutar.

Tüm elektromagnetik dalgalar gerçekte bilgi/data dalgalarıdırki, evrende kaybolup yokolmazlar, uygun frekanslı bilgi paketleriyle bütünleşir.

Beynini dışsallığa çeken herbirim ve olayın vortexi dinde “fitne” olarak tanımlanır; içselliğinin hakikatini fark etmene vesile, ibadet olur.

Dışsal vortexlersiz yaşamak mümkün değildir; ancak onlara kapılmamak mümkündür. Allah irade sıfatının adı MÜRÎD sende mecuttur. Zikri yararlı

MÜRİD” beyninin hakikatindeki Allah’ın irade sıfatının frekansıdır. İradeyi güçlendirerek dışsal vortexlere karşı direnç geliştirir.

Bütün ibadet ve zikirler, beyninin hakikatindeki kuvveleri harekete geçirerek fitnelerden korunman için önerilmiştir. İbadetle Allaha firar!

ALLAHA FİRAR EDİN” âyetinin anlamı, beyninizin hakikati olan Allah Esmâsının işaret ettiği kuvvelere firar edin dışsallıktan, demektir.

Zariyât 50-) Fefirrû ilAllâh* inniy leküm minhu neziyrun mubiyn; “Allâh’a firar edin! Ben kesinlikle, O’ndan size apaçık bir uyarıcıyım!”

https://twitter.com/AhmedHulusi

 

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu