Ölümü Tatmak Nasıl ?

(Ölüm azabı) onlara, düşünmedikleri bir anda, ansızın gelir! 
(Ölüm, en büyük azaptır; çünkü kişi ölümü tadarak hakikatini bizzat müşahede eder ve hakikatinin
hakkını veremediğini kavrar; artık bunun gereğini yerine getirme imkânı kalmadığını idrak
ederek çok büyük bir pişmanlığın azabı içine düşer. A.H.)
(Şuara 202)

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu