Muhterem Kişi;

Muhterem Kişi;

Bugüne dek çok şeyler söylendi; karınca kararınca, herkes işittiği, anladığı, idrâk edip, bildiği kadar bir şeyler yazdı… aham

Kimisi de fazla konuşmayı zâid addedip, herşeyi tek bir kelime ile ifade etmek istedi…

Kimi gerçeği kabul etti, kimi de inkar… Ama öyle bir inkar ki bu, altından buram buram ispat kokmakta… İnkarları ile gerçeği ispat ettiler onlar da…

Bir kısmı birbirlerini suçlayıp itham etmekle geçirdiler günlerini… O gerçekten ayrılmıştır, biz gerçek üzereyiz, koruyucusu bizleriz dediler;korunmaya ihtiyacı olan bir şey varmış gibi…

Bazı kişiler de çıktı, siz istediğiniz kadar ayrı görün kendinizi bizden, halbuki hepimiz biriz, dediler…

Ve böylece bugüne kadar gelindi… Ve aynı şeyler birkaç eksik veya fazlasıyla devam etmekte hâlâ…

Bütün insanları başlıca iki grupta tetkik edebiliriz… Şöyle ki; bütün samimiyetleriyle kendileri ile beraber başkalarını da en az kendileri kadar düşünen kişiler… Bir de sadece kişisel veya yerel menfaatleriyle hareket edenler…

Biz, bu kitabın sonunda da gayet kesin ve bariz olarak anlaşılacağı gibi, ne bir kimseyi veya topluluğu fiilerinden ötürü tenkit edecek veya onları kınayacak, ne de onların hakkında herhangi bir olumsuz hükme varacağız… Çünkü;

”DE Kİ: HEPSİ PROGRAMLARINA (şâküllerine) GÖRE HAREKETLERDE BULUNURLAR…” (17-84) buyruğu herşeyi ortaya koymaktadır…

Bundan sonra haddimize değildir ki, herhangi bir yaratılmışı suçlayalım veya İtham edelim..

Başarı âlemlerin Rabbı olan ALLAH’tandır.

Ahmed Hulûsi
Tecelliyat – 1967

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...