Lâ İlâhe İllâ Allah Muhammedûn RasulAllah

Hz. Muhammed (aleyhisselâm), “ALLÂH RASÛLÜ” olduğunu, almış olduğu vahiy sonucu olarak açıklayıp, artık insanların tanrıya tapmaması için elinden gelen gayreti gösterdi…

“TANRI YOKTUR, SADECE ALLÂH VARDIR” mesajıyla insanlara gerçeği anlatmaya başlayan Hz. Muhammed‘in vurguladığı bu gerçek, Kelime-i Tevhid şeklinde formüle edilmişti…

İslâm Dini‘nin temelini, “LÂ İLÂHE İLLÂLLÂH” sözünün manası oluşturur.

“Lâ İlâhe İllâllâh” ne demektir?

Bu söz basit olarak ele alınırsa;

“Tanrı yoktur sadece ALLÂH vardır” anlamında değerlendirilir…

Eğer kelimelerin anlamı üzerinde durursak…

“Lâ İlâhe”… “Lâ”, yoktur; “İlâhe”, Tanrı demektir yani tapınılacak tanrı yoktur, demektir.

Şimdi burada şu noktaya dikkat edelim…

Kelime-i Tevhid, “Lâ ilâhe” ile başlıyor… Ve başlangıçta, kesin bir hüküm vurgulanıyor. “Yoktur tapınalacak varlık!”; “Lâ ilâhe!..”

Akabinde bir açıklama geliyor… “İllâ”, sadece; “Allâh” vardır!..

“İLLÂ ALLÂH” yani “sadece ALLÂH”!..

Birinci mânâ olarak, bu cümleden açığa çıkan gerçek şudur…

“Tapınalacak Tanrı yoktur”… Evet burada, kesin olarak tapınılacak bir öte tanrı olmadığını vurguladıktan sonra, “İLLÂ ALLÂH” diyor…

“İllâ”, yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere, “ancak” mânâsına anlaşılabileceği gibi, buradaki kullanım şeklinde görüldüğü üzere “sadece” anlamında dahi kullanılır…

Evet, “illâ”, “Allâh” kelimesiyle bir arada kullanıldığı zaman kesinlikle “sadece” anlamında algılanmak zorundadır; zira “Allâh”tan gayrı vücud sahibi yoktur ki, “Allâh” ona kıyaslansın veya o şeyle benzer kefeye konarak ona nispetle tarif edilsin!.. Bu hususu da geniş şekilde “HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU” isimli kitabımızda açıkladık.

İşte bu sebepten dolayıdır ki, “illâ” kelimesi “Allâh” ismiyle yan yana kullanıldığı zaman bunu daima “sadece” kelimesiyle tercüme etmek zorundayız…

Nitekim bu mânâ İngilizceye tercüme edilirken:

“There is no god BUT ALLÂH” şeklinde değil; “There is no god ONLY ALLÂH” şeklinde tercüme edilmelidir…

Ki böylece, İslâm Dini‘nin getirmiş olduğu VAHDET-TEKLİK inanç veya düşünce sistemi fark edilebilsin.

Evet, sadece “ALLÂH” vardır ki, “O Allâh, tapılacak bir tanrı değildir” anlamı mevcuttur bu açıklamada… Çünkü başta, kesin olarak “LÂ İLÂHE” yani “tapılacak Tanrı yoktur” hükmü veriliyor!..

Öyle ise “Allâh”; İnsanın dışında, ötesinde ve hatta bu var gördüğümüz varlıkların dışında ve ötesinde tapınılacak bir Tanrı değildir!..

Kaynak: http://www.ahmedhulusi.org/yazi/farkinfarkindamisiniz.htm#ixzz2yPgZz1XU

Ekran Alıntısı

Ekran Alıntısıonline okumak için tıklayın

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu