Kevser Havuzu Nerdedir, Kimler İçindir?

– Lev enzelnâ hâzelKur’âne ‘alâ cebelin leraeytehu hâşi’an mutesaddi’an min haşyetillâh… (59.Haşr: 21)

– Kur’ân, Bilgidir. Dağ kelimesi ile insandaki benlik anlatılır. Eğer Kurân’daki bilgi, bir beyinde açığa çıkarsa orda benlik dağı paramparça olur, yok olur. Benlik kalmaz, Allâh haşyeti yaşanır.

– İnnâ a’taynâkel Kevser; Biz sana Kevser’i verdik.
Fe salli li Rabbike; Rabbine yönel… Varlığını oluşturan Allâh esması mânâlarıyla Allâh’a yönel.
venharkurban et benliğini, o yönelişin sonucunda benliğinin var olmadığını anla. (108.Kevser: 1-2)

– Kıyamet günü, varlığındaki varlığın, Allâh’ın varlığı olduğuna iman etmiş olanlar, Aminü Billâhi âyetini çözmüş ve yaşamış olanlar Kevser’i değerlendirecek.

Hz.Muhammed (s.a.v) ;
“Ümmetim havza, benim yanıma gelecek. Ben de tıpkı bir adamın kendi develerinden başkasının develerini kovduğu gibi birtakım insanları havuzumdan kovacağım”
 

Sahâbîler
“Ey Allah’ın rasûlü, Sen bizi tanıyabilecek misin?” dediler.

Hz. Muhammed (s.a.s) şöyle cevaplandırdı:
“Evet sizin başka hiç kimsede bulunmayan bir simanız olacak, benim yanıma abdest eserinden yüzleriniz ve ayaklarınız nurlu olarak geleceksiniz. Ama sizden bu grub yanıma gelmekten mutlaka alıkonulacak ve gelemeyecekler.

Ben “Ya Rabbi! Bunlar benim ashabımdandır” diyeceğim.

Bana bir Melek şöyle cevap verecek: “Onların senden sonra ne bid’atler çıkardığını biliyor musun?” (Müslim Tahâre, 38).

 

Ya eyyühelleziyne amenû Aminu Billâhi ve RasûliHİ vel Kitabilleziy nezzele alâ RasûliHİ vel Kitabilleziy enzele min kabl* ve men yekfür Billâhi ve MelaiketiHİ ve KütübiHİ ve RusuliHİ vel yevmil ahıri fekad dalle dalâlen be’ıyda; (Nisa/136)

Ey iman edenler, “B” harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allâh’a, O’nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden bilincine) gibi daha öncekilere de inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine… Kim Esmâ’sıyla her şeyi yaratmış olan Allâh’a, O’nun melâikesine (Esmâ’nın işaret ettiği mânâların açığa çıkan kuvvelerine), O’nun Kitaplarına (inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine), O’nun Rasûllerine ve gelecekteki sonsuz yaşam sürecine kâfirlik ederse (inkâr ederse), gerçekten çok uzak bir inanç bozukluğuna sapmıştır.

Kuran’ı Anlamak için Ön Bilgi

Check Also

Aşk