Aylık Arşiv: Ocak 2011

Kur’ân !

– Tasavvuf temeli olmayan Kur’ân tefsiri, ruhsuz cesed gibidir!.    – Tasavvuf,  Kur’ânı anlama ilmidir! – Kıyamette ana-baba evlattan, koca karısından kaçacaksa. Kur`âna göre; cennette herkes aynı yaşta olacaksa; dünya yaşamı gerçekte yalnızca saniyeyle tanımlanırsa, bundan ne çıkar?… – MÜRŞİD, KUR`ÂN `DIR! – Kur`ân `ın her âyeti, ümmetten her bir ferdi ilgilendirir . – Her bir âyet, her bir birimi ilgilendirir. ...

Devamını Oku »

Gülşen-i Raz -24-

  Rûhun bu mânâdan haberdar olursa, O anda, “tevbe ediyorum, bağışlanmak diliyorum!”, dersin…     Sen yoksun, yokluksa her zaman durgundur!.. Mümkün yok’un vâcibe ermesi mümkün mü?.   Hiçbir cevher, araz olmadan muayyen olmaz!.. Araz ne ki?. İki zaman arasında, yok olup gider!.     Bir filozof, bu sahada eser vermiş; Uzunluk, en ve derinlikle tarif etmiş…   Heyûla, mutlak ...

Devamını Oku »

Ruh ve Beden Arasında Bir Köprü Epifiz

İnsanın maddî ile mânevî varlığı arasındaki bütünlüğün, tevhid hakikatine uygun bir çerçevede yorumlanması, zaman zaman ilmî ve felsefî yaklaşımlarca problemli bulunmuştur. Bazı bilim adamları, insanın materyalist ve pozitivist zeminde, biyolojik boyutuyla ele alınıp, ruhuna ait bütün görüntülerinin inkâr edilebileceği veya sadece madde ile açıklanabileceği düşüncesindedir. Bunların tam zıt ucunda yer alanlar ise; dini ve mânevîyatı koruma adına her şeyi mânâya ...

Devamını Oku »

Gülşen-i Raz -23-

SORU : Niçin yaratılmışa “Vasıl – Ermiş” diyorlar? Sülûku ve seyri nasıl gerçekleşir?.. CEVAP : Hak’ka ermiş kişi, yaratılmışlıktan ayrılır; Kendine yabancı olmak, tanış olmaktır. Mümkün, imkânı üzerinden attı mı, Vacipten başka bir şey kalmaz. Her iki âlemin varlığı hayâldir; Var olma vaktinde gizlidir, zevâl. Ermiş kişi, artık yaratılmış değildir, Kâmil insan, böyle söylemez. Artık, yokluk bir kapıdan girebilir mi?!. ...

Devamını Oku »

Ben Muhammediyim !

İnsan, eline geçen imkânları kullanmadığı takdirde, geçmiş zamanı yitirir!. Geçen zamanın telâfisi diye bir şey yok! Geri dönüş yok! -Peki o zaman insanın ne yapması gerekiyor? İmân kuvvetini nasıl elde edebilir?. Hangi hareketlerle, hangi düşünce sistemi ile neler yapılabilir? -İmân, bir insanın ilimle hareket etmesini getirir. İlme yönlendirir. Buna mukabil vehim, beşeriyete ve kişiye dönük düşünce tarzına kişiyi yönlendirir. Temelde iki ...

Devamını Oku »