Morfik Alanlar

MORFİK ALAN VE MORFİK REZONANS

Bir olay tekrarlandığında, morfik bir alan oluşuyor ve bu morfik alanla kurulamorfik rezonans aynı olayın tekrarlanma olasılığını artırıyordu.

Olayın olduğu bölgeye morfik alan, benzer olayların tekrarlanması olgusuna ise morfik rezonans adı veriliyordu.

Herhangi biri, bir konuda farkındalık yaşadığında, başka insanların da aynı konuda farkındalık yaşama olasılığı artmaktadır.

Teorinin önemli noktası da şudur:

Morfik rezonansın bir kez yayılmaya başlaması, tüm uzayda ve zamanda genişlemesi demektir.
Yani, mekanda oluşan bir morfik alanın, anında bütün diğer yerler üzerinde de etkisi olur;
sonuçta da değişim bütün dünyada anında yaşanır.

http://alternatifyasam.blogspot.com/2009/12/morfik-alan-ve-morfik-rezonans.html

MORFİK ALANLAR

morfik_rez Sheldrake’in ana düşüncesi, canlı bir organizmanın gelişmesinin, bir tür holistik alan ya da güç (enerji) tarafından kontrol edildiğidir.

Morfik alan doğanın bir tür alışkanlığıdır. Atom, molekül ya da kar tanesi gibi organik olmayan olsun veya çiçek, kuş, insan gibi canlılar olsunbelirli bir form meydana geldiğinde, bunun tekrar oluşması olasıdır. Sheldrake, morfik alanların düşünce veya davranışla ilişkili beyin faaliyeti modellerini de etkilediğine inanıyor.

http://www.gercekinsan.com/morfik-alanlar

“RUHU İNSANΔYE GELİNCE
Ahmed Hulûsi

RİCALİ GAYB denilen yüksek manevî güç sahibi kişiler, “irşâd kutupları” dahi çoğunlukla, yeryüzüneçeşitli ilimleri, güçlü beyin dalgaları ile yayarlar… Ve bu yayınları almaya istidatlı beyinler tarafından bu dalgalar alınarak değerlendirilir…

Belirli konuların Dünya üzerinde, hem de birbirinden habersiz kişiler tarafından algılanarak yürürlüğe konulması; hep bu şekilde güçlü yönetici beyinlerin yaptıkları yayınlardan ileri gelmektedir…

Hatta çeşitli modalar bile Dünya üzerine hep bu şekilde yayılmaktadır, diyebiliriz…

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ruhu-insani.htm

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...