Gülşen-i Raz -6-

Temsil  

 1. Eğer görmek istersen güneş kaynağını,
  Başka bir göze ihtiyacın var!..
 2. Baştaki gözün gücü ve kudreti olmadığı için,
  Güneşin ancak sudaki aksini görebilir!..
 3. Sudaki akis, daha az aydınlık olacağından,
  Senin kavrayışında bir durumda artış olacaktır..
 4. Yokluk, mutlâk varlığın aynasıdır..
  Hak’kın aydınlığının yansıması onda belirir…
 5. Yokluk, varlığın karşısında belirince,
  Ondan bir yansıma durumu belirdi…
 6. O birlik, bir çokluktan zâhire geldi.
  Biri sayarsan, sonsuz olur…
 7. Sayı, başlangıçta birdir;
  Ama hiçbir zaman sonu olmaz!..
 8. Yok’luk özü itibâriyle saftır;
  Gizli hazine ondan zâhir olur.
 9. Ben bir hazineydim..” Hadisini bir kez daha oku!.
  Ki, her gizliyi apaçık görebilesin…
 10. Yokluk ayna, âlem yansıma, insan ise,
  Göz gibi… Yansıma onda gizlidir.”
 11. Sen, yansımanın gözüsün; O ise, gözün nûru…
  Göz ile, gözbebeğini görür..
 12. Eğer bu işin özüne iyice bakarsan,
  Hem gören O, hem göz O, hem de görünen…
 13. Dünya insan olmuştur, insan da bir dünya…
  Bundan daha temiz bir açıklama da olmaz!..
 14. Kudsî Hadîs, bu mânâyı açıklamıştır;
  “Benimle görür..” ve “Benimle işitir..” diye beyân etmiştir.
 15. Dünyayı baştan başa bir ayna bil!..
  Her zerrede yüzlerce güneş parlamakta…
 16. Eğer bir damlanın yüreğini yarsan,
  Ondan yüzlerce saf deniz dışarı akar!..
 17. Toprağın her bir cüzüne iyice bakarsan,
  Binlerce insanın ondan meydana geldiğini görürsün…
 18. Organ bakımından sivrisineğin fil’den farkı yok!..
  Ad açısından bir damla da Nil gibidir…
 19. Her dânenin içinden yüzlerce harman doğar;
  Bir dünya, buğday danesine sığdırılmış..
 20. Sivrisineğin kanadında cân bulursun;
  Gözbebeğinde bütün göğü görebilirsin!..
 21. Onca küçüklüğüne rağmen, yüreğin siyah noktası,
  İki âlemin sâhibinin konağı olmuştur..
 22. Orada her iki dünya da bir aradadır;
  Bazen iblis, bazen de Adem etmekte…
 23. Gör ki, âlemde her şey birbiriyle yoğrulmuş!..
  Melek şeytanda, şeytan da Melekte gizlenmiş…
 24. Ağaç ve tohum gibi, her şey berâber ve her şey birbirinden!..
  Kâfirden Mü’min, Mü’minden de kâfir!..
 25. Her şey bir “Nokta”da toplanmış,
  Zamanın devri, günler, aylar ve yıllar…
 26. Ezel ve Ebed aynıdır;
  İsâ’nın inişi ile Adem’in yaratılışı aynı anda olmuştur.
 27. Şu dönüp duran zincirin her noktasından,
  Binlerce şekil meydana gelmekte…
 28. Her nokta’dan bir devir başlar;
  Hem kendisi merkezdir, hem de çarkta dönen…
 29. Eğer bir zerreyi yerinden alsan,
  Baştan başa bütün âlem bozulur!..
 30. Her şey’in başı dönmüş ve onlardan bir tek parça bile,
  Olabilirlik sınırının dışına adım atmamıştır…
 31. Somutlaşma, her birimi hapsetmiş,
  Bütünün parçası olmaktan yana ümitsiz kılmış.
 32. Sanki dâima seyir halindeler..
  Ki, sürekli soyunup giyinmedeler…
 33. Hepsi daima hareket hâlinde ve dâima dinlenmede…
  Hiç birinin başı da sonu da belli değil!..
 34. Her biri Zâtından her zaman haberdardır,
  Oradan dergâha yol bulmada…
 35. Her zerreyi perdenin altında gizlemiş,
  Canânın câna cân katan güzelliği!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...