Gülşen-i Raz -45-

 1. Süt çocuğu tutsaktır,
  Annesinin yanında beşiğe…
 2. Bülûğa erip kendi başına yürüyecek kadar oldu mu,
  Erkekse, babasına yoldaş olur.
 3. Unsurlar da senin için aşağı katmanlarda bir ana kucağı gibidir,
  Sen yücelerdeki babaların çocuğusun!..
 4. Bu yüzden İsâ, yükseliş anında;
  “Yukarıya, babama gidiyorum!..” dedi.
 5. Sen de babanın canısın, öyleyse babana yönel!..
  Yukarılara çıktılar yoldaşların sen de çık!..
 6. Uçan bir kuş olmak istiyorsan,
  Şu pis dünyayı Akbabanın önüne at!..
 7. Hâin dünyayı aşağılık kimselere ver;
  Çünkü, bir leşi köpekten başkasına vermek olmaz!..
 8. Soy birliği de neymiş?!.. Soyu ayrı olsa da, karakteri sana uygun olanı ara!..
  Hak’ka yönel de, soydan, nesepten yüz çevir!..
 9. Yokluktan başka her şeyi satan kimse, ne yapsın soyu, sopu?!.
  Nakdi, vakit olur onun için…
 10. Şehvetten kaynaklanan her nisbet,
  Kibir ve kendini beğenmişlikten başka sonuç vermez!..
 11. Arada şehvet olmasaydı,
  Bütün soylar efsâne olurdu.
 12. Fakat, şehvet arada iş gördüğünden..
  Biri ana oldu, bir diğeri baba…
 13. “Ana ve baba da kim?..” demiyorum,
  Çünkü, onlara saygın bir yaşam hazırlaman gerek…
 14. Bir eksik eteğe kızkardeş adını vermiş,
  Bir kıskanca da kardeş demişsin…
 15. Düşmanını “Oğlum” diye çağırıyorsun,
  Sana yabancı olanları da akraba sayıyorsun…
 16. Bir kez bana söyle!. Dayı ve amca dediğin kim?..
  Onlardan sana dert ve kederden başka ne kalır?!.
 17. Seninle yolda yürüyen arkadaşlar,
  Seninle alay etmek için yanındalar, be kardeş!.
 18. Bir köşede onlardan bir an için ayrı otursan..
  Ne diyeyim ben?. Neler görürsün neler!..
 19. Bunların tümü, efsâne, büyü ve büyülü düğümdür…
  Başın hakkı için, bunlar gülünç şeylerdir!..
 20. Yiğitler gibi erkekçe kendini kurtar;
  Ama, kimsenin hakkını da zayi etme!..
 21. Şeriatı bir dakika bile ihmâl etsen,
  Her iki cihânda da dinsiz olursun!..
 22. Şeriatın hükümlerini sakın terk etme!..
  Ama, kendini de koru!..
 23. Altın ve Kadın yalnızca gam ve marazdır…
  Bırak onları Meryemoğlu İsâ gibi!..
 24. Sen her türlü kayıttan ve mezhepten âzâdesin..
  Rahib gibi, Din kilisesine gir!..
 25. Gözünde başka şeyler oldukça,
  Mescidde olsan dahi, kilisede gibisin!..
 26. Gözünün önünden çekilince başkaları,
  Senin için her kilise mescid olur!..
 27. Bilmiyorum artık!. Hangi hâlde olursan,
  Nefsine aykırı hareket edersen, kurtulursun!..
 28. Put, zünnar, gâvurluk ve çan…
  Tümü de nâmusu terk etmenin işâretleri…
 29. Eğer has bir kul olayım dersen,
  Kendini doğruluğa, ihlasa hazırla!..
 30. Git ve kendini, kendi yolundan çevir!..
  Her seferinde yeni bir imân edin!..
 31. Nefsin iç âlemi itibariyle kâfir olduğumuzdan,
  Bu zâhiri İslâm’a güvenme!..
 32. Yeniden, her dem İMÂN getir,
  MÜSLÜMAN OL!. MÜSLÜMAN OL!. MÜSLÜMAN!..
 33. Ne imânlar var ki, küfür doğurur,
  İmân fışkıran küfür de, küfür değildir!..
 34. Riyâyı, nam salmayı ve nâmusu koyver!..
  Cüppeyi çıkar, zünnârı kuşan!..
 35. Pirimiz gibi küfürde tek ol!..
  Erkeksen, gönlünü bir yiğide ver!..
 36. Her türlü ikrâr ve inkârdan soyutlan,
  Gönlünü tümüyle gâvuroğluna ver!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...