Gülşen-i Raz -43-

 1. Baktım ve gördüm her şeyin aslını,
  Anladım ki, zünnar bağlamak hizmete âmâde oluşun göstergesidir!..
 2. Bilgi ehlinin başkaca bir esas tavrı yoktur;
  Yalnızca her şeyi ilk konulduğu hâliyle değerlendirirler…
 3. Beline kuşak bağla da yiğitler gibi,
  “Ahdime uyun!..” emrinin gereğini yap!..
 4. Bilgi atına binip hidâyet asâsıyla,
  Meydandaki mutluluk topunu kap!..
 5. Seni bir iş için yaratmışlar,
  Gerçi, başka birçok varlık da yaratılmıştır…
 6. Bilgi baba gibidir, ameller de ana…
  Hâller de, göz aydınlığı çocuklardır.
 7. İnsanın babasız olmayacağından kuşku yok!..
  Babasız dünyaya gelen Mesih, sâdece bir tânedir.
 8. Bırak bir yana, anlamsız sözleri, kuru ve içeriksiz lâfları,
  Halvet, hayâlini ve kerâmet nûrlarını!..
 9. Kerâmetlerin, Hakperestliktedir…
  Bunun ötesi kibir, kendini beğenmişlik ve sersemliktir!..
 10. Orada muhtaçlığın kapsamına giren her şey,
  Tümü, istidraç ve tuzaklara sebeptir.
 11. Nitekim, melun iblis de şehâdet getirmeden,
  Binlerce olağanüstülükler sergiler.
 12. Bazen duvardan gelir, bazen damdan…
  Bazen, gönlüne oturur, bazen endâmına kurulur.
 13. Senin nice gizli hâllerini bilir;
  Sende küfür, fısk ve günâh meydana getirir.
 14. İblis önderin, sen de onun izinde…
  Uydun uymasına… Ona nasıl ayak uyduracaksın?.
 15. Gösterdiğin kerâmetler, gösterişse,
  Sen bir Firavunsun ve bu da ilâhlık iddiasıdır!..
 16. Hak’kı gerçekten tanıyan kişi;
  Hiçbir zaman kendini göstermeye kalkmaz!..
 17. Yüzün hep halka dönüktür,
  Sakın!!! Kendini bu hastalığa kaptırma!..
 18. Avamla oturursan, hayvana dönüşürsün!..
  Ne dönüşmesi?!. Bir kalemde nesh edilirsin, silinirsin!..
 19. Avamla hiç işin olmasın,
  Yoksa fıtrattan uzaklaşır, tepetaklak olursun!..
 20. Nazlı ömrü saçmalıkla telef edersin de,
  Bu ne iştir ve bu nasıl yaşamaktır?!. demezsin…
 21. Kuru kalabalığa; “toplum” diyorlar,
  Bir eşeği de önder yapmışlar!.. Ne güzel sakalı var!.
 22. Şimdi önderlik, câhillerin elindedir;
  Bu yüzden, halkın durumu harâb oldu!..
 23. Bak !!!
  Tek gözü kör Deccal, nasıl Dünyaya bir örnek göndermiştir?.
 24. Ey duyarlı adam, örneği bir kez daha gör!..
  Ki, Deccal’ın eşeğidir ve adı Habbas’tır!..
 25. Şu eşeğin peşinden koşan eşeklere bak!..
  O eşek de câhil olduğu için önlerine geçivermiştir.
 26. Rasûl, âhır zamanı anlatırken,
  Birkaç kez bu anlamı da açıkladı…
 27. Bak, sonunda, kör ve sağır çoban oldu,
  Din bilgileriyse yok oldu, göğe çekildi…
 28. Ortada ne şefkât kaldı, ne hâyâ!..
  Kimse cehâletten utanmıyor.
 29. Dünyanın bütün işleri, tersine gidiyor,
  Eğer aklın varsa, nasıl olduğuna bak!..
 30. Lânete uğramış, kavrulmuş, gazaba duçar kimse,
  Babası iyi adam; Şimdi zamâne Şeyhi?!
 31. Hızır, o uğursuz oğlanı öldürdü;
  Ki, onun babası veya dedesi salih bir kimseydi…
 32. Şimdi sen, kendine Şeyh yaptın bir eşeği!..
  Ki, eşeklikte senden daha ileri!..
 33. O, iyiyle kötüyü birbirinden ayıramazken,
  Senin sırlarını nasıl arındıracak?!
 34. Eğer babasının özelliklerini bütünüyle benimsemişse,
  Ne diyeyim! Buna, Nûr üstüne Nûr, denir!.
 35. İyi görüşlü ve tâlihli çocuk,
  Ağacın sırrının özü olan meyveye benzer,
 36. Amma.. Nasıl dinin Şeyhi olabilir bir kimse ki,
  İyiyi kötüden, kötüyü iyiden ayıramazsa?!.
 37. Müridlik, Din ilimlerini öğrenmektir,
  Rûhun çırasını Din’le aydınlatmaktır…
 38. Ölüden ilim öğrenen var mı?!.
  Sönmüş külden çıra yakıldığını gördünüz mü?!
 39. Bu nedenle gönlüme hep şu esin gelir;
  Kuşanayım belime bir zünnar!.
 40. Bu demek değildir ki, şöhretim yoktur…
  Şöhretim vardır, var olmasına, ama, ben ondan utanç duyuyorum!..
 41. Bu işte, birtakım pintiler de bana ortak olduktan sonra,
  Şöhretten uzak, bir kenara çekilsem daha iyi!..
 42. Bir kere daha Hak’tan bir esin geldi,
  Beyinsizlikle, hikmeti eleştirmeye kalkma!..
 43. Memleketlerde lağımları temizleyenler olmasaydı,
  Bütün insanların hayatı tehlikeye girerdi!..
 44. Aynı cinsten olmak, çekim sebebidir,
  Dünyanın düzeni böyle kurulmuş;Ama.. ALLAH doğrusunu herkesten daha iyi bilir!..
 45. Amma… Ehil olmayanların sohbetinden uzak dur!..
  Eğer ibâdet istiyorsan, âdetlerden sakın!…
 46. Âdetlerle ibâdetler bir arada olmaz!..
  Eğer ibâdet ediyorsan, adetten yüz çevir!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...