Gülşen-i Raz -42-

 1. Burada sözünü ettiğin put, zünnar ve gâvurluk,
  Küfürdür, değilse, o zaman söyle nedir?..
 2. Burada put, aşkın ve birliğin mazharıdır,
  Zünnar bağlamak ise, hizmet aksidir.
 3. Küfür ve din, varlıkla kâim oldukları için,
  Birlik de aynısıdır putperestliğin!..
 4. Eşya, varlığın mazharlarıdır,
  Bunlardan biri de puttur…
 5. İyi düşün, ey akıllı adam!..
  Put, var oluşu itibariyle bâtıl değildir.
 6. Bil ki, Allah onun yaratıcısıdır!..
  İyinin yaptığı her şey iyidir.
 7. Varlık nerede olursa, salt hazırdır,
  Eğer bir kötülük varsa, başkasındandır.
 8. Müslüman, putun ne olduğunu bilirse,
  Putperestlik dinini de iyi anlar…
 9. Şayet, müşrik de putu gerçekten kavrasaydı,
  Hiç fıtrat dininden sapar mıydı?!.
 10. Müşrik, “put” derken, sâdece zâhir nesneyi görür,
  Bundan dolayı şeriata göre kâfirdir!..
 11. Sen de putun gerçek mahiyetini görmezsen,
  Şer’an sana “Müslüman” denmez!..
 12. Mecâzi İslâmdan usanır,
  Gerçek küfrü görürse bir kimse!.
 13. Her bedende bir cân gizlidir,
  Her küfrün altında bir imân yatar.
 14. Allah’ı tesbih edişin içinde de inkâr var!..
  “Hiçbir şey yoktur ki..” (17/44) Âyetinde bir eleştri var mı?.
 15. Ne diyorum ben?. Yoldan uzaklaştım!..
  “ALLAH de..” Âyetinden sonra; “onları bırak” denildi…
 16. “O” söyledi, “O” yaptı ve “O” idi…
  İyi söyledi, iyi yaptı ve iyi idi!..
 17. Bu güzellikte putun yüzünü süsleyince,
  Hak istemeseydi, kimse putperest olmazdı!..
 18. BİR’i söyle, BİR’i gör ve BİR’i bil!..
  İmânın temeli ve ayrıntısı bununla son bulur.
 19. Ben demiyorum bunu, Kur’an’ı dinle!..
  “Rahmanın yaratmasında çelişki yoktur.”

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...