Gülşen-i Raz -41-

 1. Meyhâneye mensûp olmak!..
  Kendi olmak küfürdür; kendisi derviş olsa da…
 2. Meyhâneden sana bir nişân vermişler;
  Ki; “Tevhid, bütün izâfeleri geçersiz kılmaktır” diye…
 3. Meyhâne, örneksizlik âlemindendir,
  Boş vermiş âşıkların makâmıdır.
 4. Meyhâneli olmak, harâp içre harâp olmaktır!..
  O’nun çölünde âlem, yalnızca bir seraptır!..
 5. Bir meyhânedir ki, sınırsız ve sonsuz…
  Ne başını gören olmuş, ne sonunu!..
 6. Yüzyıl orada koşup dursan da,
  Ne kimseyi bulursun, ne de kendini!..
 7. Orada bir gürûh, ayaksız, başsız dolaşmada,
  Tümü de ne mü’min, ne de kâfir!..
 8. Kendini kaybettiren şarabı içerek,
  Bütün hayırları ve şerleri terk etmişler…
 9. Bir şarab içmişler, dudaksız, damaksız,
  Geçmişler hayâdan ve şandan!..
 10. Saçma sapan sözler, kuru lâflar,
  Halvet hayâli ve kerâmet nûru…
 11. Tümünü bir şarap tortusu kokusu karşılığında, elden çıkarmışlar…
  Yokluğun sarhoşluğuyla yere düşmüşler!..
 12. Asâyı, tâcı tesbihi ve misvakı,
  O tortuyla arındırıp temizlemiş…
 13. Sular, çamurlar içinde düşe kalka koşmada,
  Gözyaşı yerine, gözlerinden kan akmada…
 14. Bazen sarhoşluktan dolayı nâz âleminde,
  Gerdan kırıtır, ekmek pişirenler gibi…
 15. Bazen rüsvâ olduğu için, duvara dönmekte,
  Bazen de kızarmış yüzüyle damda görünmekte…
 16. Bazen sevgilinin özlemiyle sema’a kapılır,
  Dönen bir çark gibi elsiz, ayaksız olur…
 17. Çalgıcıdan gelen her nağmeyle,
  Ona öte âlemden bir vecd hâli gelmede…
 18. Rûhun semâı, sesten ve harften meydana gelmez,
  Ve her perdesinde bir sır gizlidir…
 19. On kıvrımlı hırkayı başından çıkarmış,
  Her renkten ve her kokudan soyutlanmış.
 20. O saf ve berrak şarapla yıkamış,
  Bütün siyah, yeşil ve sarı renkleri…
 21. Saf şaraptan bir kadeh içmiş,
  Bu yüzden sofu, vasıflardan arınmış…
 22. Cân ile bu kirli yerden pâk ayrılmış,
  Gördüklerinin yüzde birini dememiş.
 23. Şarapçı rindlerin eteğinden tutmuş,
  Şeyhlikten ve müridlikten bizâr olmuş…
 24. Nedir şeyhlik, müridlik?. Bu ne kayıttır?!.
  Zühdün, takvanın yeri mi?!. Bu ne divânelik?!.
 25. Eğer yüzün halâ büyüklük ve küçüklüğe yönelikse,
  Put, zünnar ve gâvurluk senin için daha iyidir.

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...