Gülşen-i Raz -34-

 1. Öncesiz (Kadim) ve sonradan olma (Muhdas) birbirinden nasıl ayrıldı?
  Ki bu, âlem oldu, diğeri Allah?..
 2. Öncesizle sonradan olma, aslında birbirinden ayrı değildir;
  Sonradan olmanın varlığı “O”ndandır, bu yüzden bâki ve kalıcı değil..
 3. Her şey “O”ndandır ve sonradan olma, Anka kuşu gibidir..
  Hak’kın dışındaki her şey, müsemmâsı olmayan isimlerdir.
 4. Ne O, bu olur, ne de bu, “O”na dönüşür…
  O zaman, bütün problemler senin için kolaylaşır.
 5. Yokluk var olacak!. Böyle bir şey imkânsızdır!..
  Varlığın var oluşu da sonsuzdur…
 6. Cihânın kendisi, göreceli bir olgudur;
  Nitekim, dönerek dâireyi meydana getiren nokta vardır, dâire değil..
 7. Sayılmakla birden birçok sayı olur,
  Ama, sayılmakla bir, çoğalmaz!..
 8. Git!. Bir ateş noktasını çevir,
  Hızla döndüğü için onu bir dâire gibi görürsün…
 9. Allah’ın dışındaki her şeyin sözünü bir yana bırak.
  Kendi fiilinle bunu ondan ayır!..
 10. Yokluk, varlık gibi bir tâneydi,
  Çokluklar, görecelikten oluştular…
 11. Bundan niye kuşku duyuyorsun, bu bir hayâl gibidir!.
  Çünkü, birlik açısından ikilik sapıklık sayılır.
 12. Onların farklılık ve çoklukları,
  İmkân bukalemundan kaynaklanır.
 13. Hepsinin varlığı bir olduğu için,
  Hak’kın birliğine tanıklık eder.

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...