Gülşen-i Raz -33-

 1. Başlangıçta senin sergilediğin her fiil,
  Onları yapa yapa belli bir güce erişirsin…
 2. Faydalı, zararlı her iş,
  İçinde bir şeyin birikmesini sağlar…
 3. Sürekli tekrarlanmaktan dolayı hâller, huy olur;
  Meyveler üzerinden zaman geçtikçe hoş kokular verir.
 4. İnsan, meslekleri bu şekilde öğrenir;
  Düşünceleri de bununla oluşturur…
 5. İnsanın içinde biriken bütün fiiller ve sözler,
  Mahşer günü açığa çıkarlar…
 6. Beden, gömleğinden sıyrılınca,
  Kusurlar da, hünerler de açığa çıkar…
 7. Bir beden olur, ama bulanık olmaz;
  Su gibi, her şekli yansıtacak kadar berrak olur…
 8. Gönülden geçer her şey ortaya dökülür..
  “Sırların etrafa saçılacağı gün” (86/9) Âyetini bir kere oku!..
 9. Bir kez daha, özel âleme uygun olarak,
  Huyların, somut varlıklara dönüşür.
 10. Burada unsurun gücüyle nasıl ki,
  Üç mevcut (cansız cisimler, bitkiler ve hayvanlar) meydana geldi ise,
 11. Rûhlar âleminde bütün huylarımız,
  Bazen nûrlara, bazen de ateşe dönüşür.
 12. Varlık için somutlaşma son bulur,
  Baktığımızda, yukarı ve aşağı diye bir şey olmaz.
 13. Sürekli yaşam yurdunda ölüm olmaz;
  Beden ve rûh, aynı renge boyanır.
 14. Ayağın, başın ve gözün, gönül gibi olur;
  Zulmetten arınır balçığın şekli…
 15. Hak’kın nûru da sende tecelli eder,
  Hak’kı yönsüz olarak görürsün…
 16. İki âlemi de birbirine katarsın,
  Kimbilir, daha ne sarhoşluklar edersin!.
 17. “Rableri onları işitmiştir..” (76/21) ne demek düşün?!
  Temizlik nedir?.. Kendinden arınma nedir?..
 18. Kendimizde olmayacağımız o dem ne güzeldir!..
  Mutlak zenginlikle özgürleşeceğiz!..
 19. Ne din, ne akıl, ne takvâ ne de kavrayış…
  Sarhoş ve şaşkın.. Toprağa sere serpe uzanacağız!..
 20. Cennet’in, Hurilerin ve sonsuzluğun orada ne değeri var?!.
  Yabancı kimse, o halvette gizlenemez ki!..
 21. Ne güzel şerbet!.. Ne güzel lezzet!.. Ne güzel zevk!..
  Ne hoş hayret!. Ne mutlu devlet!. Ne güzel şevk!.
 22. Yüzünü gördüm ve şarab içtim!.
  Burdan sonra daha ne olsun ki?!.
 23. Her sarhoşluktan sonra, bir baş ağrısı olur,
  İşte bu düşünceden dolayı gönül bir kez daha yaralandı!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...